Anekdotai apie uošvienes

– Tėte, ar Adomas turėjo uošvienę?
– Ne, Adomas gyveno rojuje…

***

Kalbasi du draugai:
– Iš kur tau mėlynė paakyje?
– Ai, sekmadienį prie pietų stalo meldėmės ir aš toj vietoj, kur „ir apsaugok mus viešpatie nuo pikto”, į uošvę pažiurėjau…

***

Vyras išlošė loterijoje milijoną. Grįžta namo, o ten – apsiašarojusi žmona jam sako:
– Brangusis, mano mama numirė…
Vyras nieko netaręs nuleidžia akis ir puola į vonią. Ten atsuka kraną, paleidžia vandenį ir sėdi. Žmona beldžiasi į vonios duris, o jis ten sėdi, kikena sau ir tyliai šnabžda:
– Ne, nu bl*t, kai jau sekasi, tai sekasi!

***

Ateina pas Petrą kaimynas. Petras sako:
– Aš šiandien savo uošvienę užmušiau.
– O tai kur lavoną padėjai? – klausia kaimynas.
– Va ten už tvarto. Einam parodysiu.
Nueina už tvarto. Uošvienė guli ant pilvo, užpilta žemėm, o užpakalis paliktas plikas. Kaimynas klausia:
– Tai kam tu tą užpakalį pliką palikai?
– Tai kad labai patogu dviratį pasistatyti.

***

Važiuoja vyras su žmona ir visą kelią pykstasi. Staiga žmona priekyje, prie kelio, pamato dvi kiaules ir sako vyrui:
– 0, žiūrėk, čia turbūt tavo giminės!
Vyras:
– Jo, uošvis su uošviene.

***

Žmona klausia vyro:
– Ar kalbėjaisi, brangusis, su tuo žmogumi, kuris tavo uošvę skęstančią iš upės ištraukė?
– Taip kalbėjausi. Tas vyrukas buvo atėjęs ir atsiprašė.

***

Vyras sako žmonai:
– Gerai tiems, kurie gyvena autofurgone…
Žmona:
– Ir ką gi tuo tu nori pasakyt?
– Įsivaizduok: grįžta uošvė namo, o namų – nebėra!

***

Tėvas su sūnumi deginasi saulėje, o uošvė maudosi jūroje. Staiga ji pradeda skęsti.
– Tėveli, žiūrėk, močiutė rankomis mojuoja, – taria berniukas.
– Koks tu nemandagus, sūneli, – pareiškia pastabą atžalai tėvas. – Ir tu jai pamojuok.

***

Skambutis į duris. Vyras atidaro – o ten uošvė stovi.
– O! Laba diena, mama. Ar ilgam atvykot?
– Na, kol neatsibosiu.
– Tai ką, net arbatos neišgersit?

Parašykite komentarą