Kinų patarlės ir priežodžiai

Kinų patarlės ir priežodžiai
Kinų patarlės ir priežodžiai

„Aš girdėjau”, – yra gerai; „aš mačiau”, – yra geriau.
Adata būna aštri tik viename jos gale.
Aitvaras negali pakilti, nebent būtų priešpriešinis vėjas.
Akis nemato, širdies neskauda.
Aklas katinas pagauna tik negyvą žiurkę.
Alyvos pylimas į ugnį nėra tas būdas, kuriuo tu ją užgesinsi.
Anksčiau ar vėliau ateina diena, kai navikas gali būti išpjautas.
Apgalvojimas yra lengva; apgailestavimas – sunku.
Apgaudinėk žemę ir žemė apgaudinės tave.
Apynasris liežuviui yra būtina įrengimo dalis.
Apkalbos būna kiekvieną dieną, bet jeigu nė vienas daugiau nebesiklauso, tos apkalbos mirs.
Apmąstyk praeitį ir tu turėtum žinoti ateitį.
Apverstas vežimas priekyje įspėja vežimą iš paskos.
Ar mes einame greitai ar lėtai – kelias išlieka toks pat.
Arklys su dviem šeimininkais, visada būna liesas; laivas su dviem kapitonais nuskęsta.
Arklys su nutrinta nugara baikštus, žmogus su nešvaria sąžine – neramus.
Asilas turi ribotus sugebėjimus.
Asilo lūpos nepritinka arklio burnai.
Aš girdžiu ir aš pamirštu; aš matau ir aš prisimenu; aš darau ir aš suprantu.
Aš supykau dėl to, kad neturėjau batų, tada aš sutikau žmogų, kuris neturėjo kojų.
Aš turiu pinigų, tu turi pinigų, todėl mes esame draugais.
Atidaryti parduotuvę yra labai lengva: sunkioji dalis yra išlaikyti ją veikiančią.
Atidaryti parduotuvę yra labai lengva; išlaikyti ją atidarytą yra menas.
Atkaklumas iš geležinio strypo gali padaryti siuvimo adatą.
Atrask šaltinį, prieš ištrokšdamas.
Atsargi koja gali vaikščioti bet kur.
Atsisėsk ant kalno viršūnės ir stebėk tigrų kovą.
Atvykdamas į šalį, paklausk, kas yra uždrausta; atvykdamas į kaimą, paklausk, kokie jo papročiai; įeidamas į privačius namus, paklausk, kas neturėtų būti paminėta.
Auksas yra patikrinamas ugnimi; žmogus – auksu.
Auksas turi savo kainą; mokymasis yra anapus kainos.
Aukščiausi bokšai kyla nuo žemės.
Aukštos moralės yra tas žmogus, kuris gali stebėti visą šachmatų žaidimą be komentarų.
Avis, net ir būdama su tigro oda, bijo vilko.

Baltai padengta varna greitai ir vėl pasirodo juoda.
Bambuko paveikslas buvo suformuotas vaizduotėje prieš tai, kai jis buvo patikėtas piešimo drobei.
Barkis su savo žmona vakare – naktį miegok vienas.
Be dieviškosios pagalbos žmogus negali paeiti nė vieno colio.
Be ištikimo draugo nesužinosi, kokias klaidas tu darai.
Besiruošdamas tobulinti pasaulį, pirmiausia tris kartus apžiūrėk aplink savo namus.
Bet kas gali nupirkti gerą namą, bet geri kaimynai yra neįkainojami.
Bet kas, kas numalšina alkį, yra geras maistas.
Bijūnas yra gražus, tačiau jis yra išlaikomas kotelio.
Bitės nugara dryžuota, bet tigru jos nepavadinsi.
Blogas darbininkas kaltina savo įrankius.
Blogas žmogus kalba, ką jis valgė ir gėrė; geras žmogus, ką jis matė ir girdėjo.
Blogybių nusikratymas turi būti visiškas.
Blogio bijosi žmogus, o ne dangus; geraširdis būna apgaunamas mirtingųjų, o ne Dievo.
Blogo valdovo nužudymas yra laikomas ne žmogžudyste, o teisingumu.
Botagas – ta pati virvė, tik tinkamai suvyniota.
Brangakmeniai būna nublizginami juos trinant, taip pat kaip ir žmonės tampa gražesniais per išbandymus.
Buivolui tas pats, ar jis ant uodo galvos stovi, ar uodas ant jo galvos tupi, tik uodui – ne tas pats.
Būk apsisprendęs ir dalykas bus padarytas.
Būk kuklus gerovėje, nebijok nelaimėje.
Būk lėtas pažadėti, bet greitas įvykdyti.
Būk pasiruošęs palankiems vėjams.
Būk pirmas laukuose ir paskutinis ant sofos.
Būk teisingas, prieš būdamas dosnus.
Būna laikas žvejoti ir laikas džiovinti tinklus.
Būti žmogumi yra paprasta; būti žmonišku yra nelengva.
Buvimas teisiu nepriklauso nuo rėksmingo balso turėjimo.

„Daug cypimo ir mažai vilnos”, – kaip sakė tas vyrukas, kirpdamas savo paršiukus.
Dalykai vystosi į priešingą pusę, kai jie tampa ekstremaliais.
Dangiškoji muzika kiekvieno yra suprantama skirtingai.
Dangus paskolino jums sielą; žemė paskolins jums kapą.
Dangus turi kelią, bet nė vienas juo nekeliauja; pragaras neturi vartų, bet žmogus prasikas, kad tik ten patektų.
Darai žalą kitiems – darai žalą sau.
Darant tūkstantį sprendimų, net ir išmintingas padarys klaidą.
Darydamas paslaugą kitam, darai paslaugą sau.
Daryk viską tam skirtu laiku ir viena diena atrodys kaip trys.
Daug gerų žmonių būna randama po apdriskusia skrybėle.
Daug yra takelių į kalno viršūnę, tačiau vaizdas visada yra tas pats.
Daug įstatymų – mažai teisingumo.
Daug kalbėti ir nieko nepasiekti yra lyg lipimas į medį, kad pagautum žuvį.
Daug žodžių – daug klaidų.
Daugelis skundžiasi savo išvaizda, bet niekas – protu.
Daugiau nei tūkstančio mylių atstume, tik žmoniškumas veikia, o ne prievarta.
Dažnai būna sunkiau grįžti namo, negu nuo jų nutolti.
Deimantas su trūkumu yra geriau negu paprastas akmuo, kuris yra tobulas.
Dėl turto tampa negeri, dėl gerumo tampa neturtingi.
Delsimas yra laiko vagis.
Denk savo stogą, kol dar neatėjo lietingas oras; kask savo šulinį, kol dar neperdžiūvai iš troškulio.
Didelėje žodžių grupėje, kur nors yra linkusi įsiterpti klaida.
Didelės abejonės – didelė išmintis; mažos abejonės – maža išmintis.
Dideli dalykai gali būti paversti mažais dalykais, o maži dalykai gali būti paversti į nieką.
Dideli laivai dažnai plaukioja su didelėmis skolomis.
Dideli reikalavimai sau pačiam ir maži kitiems išlaiko pasipiktinimą įspraustą į kampą.
Didelis gyrimasis – mažas kepsnys.
Didelis medis pritraukia stiprų vėją.
Didelis turtas priklauso nuo sėkmės, mažytis – nuo darbštumo.
Didelis žygis prasideda nuo pirmo žingsnio.
Didingiausias užkariautojas yra tas, kuris nugali savo priešą be smūgio.
Didis mokslininkas užmiršta apie išgarsėjimą; vidutinis mokslininkas dirba dėl to; o negarbingas mokslininkas – pavagia tai.
Didžiausi pelnai reiškia didžiausią riziką.
Didžioji kinų siena stovi, o statytojo nebėra.
Didžios sielos turi valios jėgų; silpnosios – tik norų.
Didžiosios malonės sklinda iš Dangaus, o mažosios – iš žmogaus.
Didžiulio džiaugsmo metu nieko neprižadėk, žmogui ką nors duoti; didžiulio pykčio protrūkio metu, neatsakinėk į žmogaus laišką.
Dievai negali padėti tiems, kurie nepasinaudoja galimybėmis.
Doras dešimčiai metų – vis dar nėra užtektinai; blogas vienai dienai – jau yra per daug.
Dorybė – lipimas į kalną; blogybė – bėgimas žemyn.
Dorybė nebūna paliekama būti vieniša.
Dorybė niekada negyvena viena, ji visada turi kaimynų.
Dorybė tampa žmona; grožis tampa sugulove.
Dorybė, praktikuojama tam kad būtų matoma, nėra tikroji dorybė; blogybė, kuri bijo būti pastebėta, yra tikrasis blogis.
Draugas – viena siela, du kūnai.
Drauge, nebandyk skolintis šukų iš plikai nuskustų vienuolių.
Draugo ir per metus nesurasi, o prarasti gali per valandą.
Draugų susirask, kreipdamas dėmesį, kas gero žmoguje, o ne ką gero jis turi.
Drugeliu tampama tik, kai jis visiškai būna tam pasiruošęs.
Du geri kalbėtojai nėra verti vieno gero klausytojo.
Du šuoliai per bedugnę būna mirtingi.
Du tigrai negali dalintis vienu mišku.
Duok žmogui žuvį ir jis bus sotus vieną dieną; išmokyk žmogų pagauti žuvį ir jis bus sotus visą savo likusį gyvenimą.
Durys į dorybę yra sunkios ir reikalaujančios pastangų jas atidaryti.
Dvi statinės ašarų mėlynės neišgydo.
Dviems drakonams viename tvenkinyje vietos nėra.

Parašykite komentarą