Kinų patarlės ir priežodžiai

Vabzdžiai nesuka lizdų dažnai varstomų durų vyriuose.
Vadovauk savo šeimynai lyg virtum mažą žuvytę – labai švelniai.
Vagis šaukia: “Sustabdykite vagį!”
Vagis turi daugiau negu dvi rankas.
Vaiko gyvenimas – tarsi popieriaus lapas: kiekvienas praeivis palieka jame pėdsaką.
Vairuok savo valtį ten, kur vėjai neša.
Vaisiai, nuo to paties medžio, turi skirtingą skonį; vaikai, nuo tos pačios mamos, turi skirtingas ypatybes.
Vaistai gydo nuo vienos ligos, arbata – nuo visų.
Vakaras karūnuoja dieną.
Valdyk vištidę.
Valdytojas gali padaryti tyčinį padegimą, kai tuo tarpu valdomam žmogui gali būti uždrausta uždegti net lempą.
Valgis be ryžių – kaip puiki mergina be vienos akies.
Valstybės būsena atsispindi namuose.
Vandenį ir žodžius būna lengva išpilti, bet neįmanoma surinkti atgal.
Vanduo gali apsieiti be žuvų; žuvys negali apsieiti be vandens.
Vanduo nesilaiko kalnuose, o kerštas – didžiose sielose.
Vanduo, ant kurio laivas plaukia, yra tas pats vanduo, kuris jį praryja.
Vardan vieno gero poelgio šimtas blogų turėtų būti pamiršta.
Vargas tam, kurio niekas nemyli, bet saugokitės to, kuris visus myli.
Varnos visur yra vienodai juodos.
Varpo vogimas su uždengtomis ausimis.
Vedusi pora, kurioje vienas kitą myli, tūkstantis dalykų yra pasakomi be žodžių.
Vėjas, šniokščiantis pro bokštą, pranašauja kilstančią audrą kalnuose.
Velnias gali cituoti Šventąjį Raštą savo blogiems tikslams.
Venk įtarimų: eidamas per kaimyno melionų sklypą nesilenk užsirišti bato.
Verčiau sugrįžti ir numegzti tinklą nei nerti prieš srovę, svajojant apie žuvį.
Vien tik dėl to, kad žmonės nemėgsta šalčio, dangus žiemos nestabdo.
Viena akimirka kantrybės gali apsaugoti nuo didelės nelaimės; viena akimirka nekantrumo gali sužlugdyti gyvenimą.
Viena bitė neprineša medaus; iš vieno ryžio grūdo sriubos neišvirsi.
Viena gija – ne siūlas, vienas medis – ne miškas.
Viena išgelbėta gyvybė yra vertingesnė, negu pastatyti pagodą (kinišką bokštą) su septyniomis istorijomis.
Vieną kartą įgeltas gyvatės, tu daugiau niekada nebevaikščioji per aukštą žolę dar kartą.
Vieną kartą įkandus gyvatei, jis panikuoja visą gyvenimą vien tik virvę pamatęs.
Vieną kartą išpylus iš kibiro vandenį, sunku būna jį sugrąžinti atgal.
Viena karta pasodina medžius, kita gauna pavėsį.
Viena karta pastato gatvę, kurioje kita vaikščios.
Viena nesėkmė lydi kitą, o taip pat daro ir sėkmė.
Viena pėda ant dviejų valčių stovėti negali.
Viena sija, kad ir kokia didelė ji būtų, negali viena pati išlaikyti viso namo.
Viena šeima pastato sieną, dvi šeimos ja džiaugiasi.
Viena teisybė gali nugalėti šimtą blogybių.
Vienam sunku suvaidinti visą pjesę.
Vienas bambukas nesudaro miško.
Vienas colis klaidos pradžioje, gali tapti tūkstančiu mylių pabaigoje.
Vienas dainuoja – visi seka.
Vienas delnas paploti negali.
Vienas džiaugsmas išblaško šimtą liūdesių.
Vienas kūnas negali tarnauti dviems.
Vienas medis negali padaryti miško.
Vienas medis nesudaro miško; viena styga nesukuria muzikos.
Vienas pokalbis prie stalo su išmintingu žmogumi yra vertas mėnesio studijų iš knygų.
Vienas šuo loja dėl kažko ypatingo, o šimtas loja dėl bet kokio garso.
Vienas šuo urzgia ant šešėlio, o šimtas kaukia dėl vienas kito lojimo.
Vienas vienuolis prisiima vandenį nešti pats; du – vis dar sugeba pasidalinti tokį darbą tarpusavyje; kai jie būna tryse, jiems tenka eiti ištroškusiems.
Vienas žmogus pamelavo, o šimtai žmonių perša tą melą kaip tiesą.
Vienatve būna mėgaujamasi, tik kai žmogus būna taikoje su savimi.
Vienintelis dalykas, ko trūko turtingo žmogaus laidotuvėse, buvo raudotojai.
Vienišai avelei gresia vilkas.
Vienišas vilkas gali nužudyti tiek pat daug elnių, kaip ir gauja.
Vieno medžio vaisiai būna rūgštūs, ir saldūs; vienos motinos vaikai užauga ir kvaili, ir protingi.
Vienos akimirkos klaida tampa sielvartu visam gyvenimui.
Vienos akimirkos klaida tampa viso gyvenimo liūdesiu.
Vienos nakties nemigą seka dešimt dienų prastos savijautos.
Vykdamas į šalį pirmą kartą, pasidomėk, kas yra uždrausta; atvykdamas į kaimą, pasiteirauk, kokie yra papročiai; įeidamas į privačius namus, pasidomėk, kas neturėtų būti paminėta.
Vilko mušimas su lanksčiu stiebu – abi pusės bijo viena kitos.
Vynas neapsvaigina žmogaus, tai žmogus apsvaigina save.
Vyras yra šeimos galva; moteris – kaklas, kuri tą galvą sukinėja.
Visa praeitis mirė vakar; visa ateitis gimsta dabar.
Visada pasilik šiek tiek vietos klaidai.
Visas metų derlius priklauso nuo to, ką tu pasodinai pavasarį.
Visi arkliai klumpa, visi žmonės klysta.
Visi dalykai iš pradžių atrodo sudėtingi.
Visi dalykai keičiasi ir mes keičiamės su jais.
Visi keliai veda į Pekiną.
Visi kojas ištiesia pagal savo antklodės ilgį.
Viskas, kas praeityje, mirė vakar; viskas, kas ateityje, gimsta šiandien.
Visų sušvinkusių žuvų skonis toks pat.
Viščiukas prasikala net ir pro tokį gerai užsandarintą daiktą, kaip kiaušinis.
Viščiukas, kuris taps gaidžiu, gali būti atpažįstamas jau tą pačią dieną, kai jis prasikala iš kiaušinio.

Žaidimo įkarštyje stebėtojas mato daugiau negu žaidėjas.
Žemę reikia giliai įdirbti; žinojimą – nuolatos tobulinti.
Žemos kultūros žmogus apie garbingą asmenį galvoja taip pat menkai, kaip ir apie save.
Žinios yra geriau negu namas ir žemė.
Žinios yra lobis, prie kurio negali prisiliesti joks vagis.
Žinios yra tokia brangenybė, kuri savo savininką lydi visur.
Žinios neturi svorio, tai lobis, kurį tu visada gali nešiotis lengvai.
Žinios, kurios nebūna pildomos, tirpsta kiekvieną dieną.
Žinoti ir žinoti, kad tu žinai, nežinoti ir žinoti, kad tu nežinai, tai yra žinoti.
Žirgą puošia ne balnas, žmogų – ne drabužiai.
Žiūrėk į leopardą pro vamzdelį.
Žiūrėk ne kur tu nukritai, bet kur tu paslydai.
Žiurkė, kuri griaužia prie katės uodegos, šaukiasi sunaikinimo.
Žiurkės žino žiurkių kelius.
Žmogaus didžiausias trūkumas yra tai, kad jis apleidžia savo lauką, bet nuravi kitų.
Žmogaus godumas yra kaip gyvatė, kuri nori praryti dramblį.
Žmogaus kalba yra jo minčių veidrodis.
Žmogaus klaidos visiškai atitinka jo protą. Stebėk jo klaidas ir tu galėsi pažinti jo dorybes.
Žmogaus likimas pirmiausia turi būti keičiamas iš vidaus.
Žmogaus sugebėjimai yra jo neišsenkantis lobis, apsaugantis jį nuo alkio, kad ir kur jis eitų.
Žmogaus šešėlis išauga platesniu negu gyvenimas, kai susižavima mėnulio šviesa.
Žmogaus širdį išmatuoti yra sunku.
Žmogaus širdis yra neįžvelgiama už jo krūtinės.
Žmogaus širdis niekada nebūna pasitenkinusi, kaip ir gyvatė, kuri nori praryti dramblį.
Žmogaus tikrasis būdas atsiskleidžia sunkumų metu.
Žmogui niekada nereikia keršyti pačiam, jo priešo kūnas bus atgabentas prie jo durų.
Žmogus – gyva brangenybė, turtas – mirusi.
Žmogus – lankas; mintis – strėlė; teisingumas – taikinys.
Žmogus būna laimingas, kai jis turi knygas, bet jis tampa dar laimingesnis, kai jam jų nebereikia.
Žmogus dirba – ir žemė dirba, žmogus tingi – ir žemė tingi.
Žmogus yra miniatiūrinė dangaus ir žemės kopija.
Žmogus matuoja bokštus pagal jų šešėlius, o didžius žmones – pagal tuos, kurie jiems pavydi.
Žmogus negali atsisakyti valgyti vien tik dėl rizikos, kad gali užspringti.
Žmogus negali pajudėti nė vieno colio be dangaus piršto stumtelėjimo.
Žmogus negali suvaldyti per daug dalykų: kaip moliūgai vandenyje – vienas iššoka viršun, kol tu bandai sulaikyti kitą po vandeniu.
Žmogus niekada negali tapti tobulu per šimtą metų, tačiau jis gali būti sugadintas trumpiau negu per vieną dieną.
Žmogus planuoja – Dievas reguliuoja.
Žmogus su raudona nosimi gali ir nebūti girtuokliu, bet jis visada bus tokiu pavadintas.
Žmogus šukuoja savo plaukus kiekvieną rytą, o kodėl ne savo širdį?
Žmogus turi arti su tokiu jaučiu, kokį jis turi.
Žmogus turi būti paaštrinamas kitu žmogumi, kaip peilis į akmenį.
Žmogus turi gerai pažinti pats save.
Žmogus, be šypsenos veide, niekada neturėtų atidaryti parduotuvės.
Žmogus, besirenkantis malonumus, turėtų būti toks pat atsargus, kaip ir vengdamas nelaimių.
Žmogus, kurio širdis nepasitenkina, yra panašus į gyvatę, kuri bando praryti dramblį.
Žmogus, kuris drįsta delsti, tikrai žlugs: jis rytoj praras tai, kas prarasta šiandien.
Žmogus, kuris greitai užpyksta, nebūna teisus.
Žmogus, kuris yra pats sau šeimininkas, negali toleruoti kito viršininko; geriau jau būti be jokios knygos, negu tikėti kokia nors knyga visiškai; kai ekonomika eina į pietus, žmonės tampa politiški.
Žmogus, kuris laukia, kol jam į burną įskris kepta antis, turės laukti labai ilgai.
Žmogus, kuris negali toleruoti smulkių nesėkmių, niekada negali atlikti didžių dalykų.
Žmogus, kuris niekada nebuvo apgautas, negali būti geru verslininku.
Žmogus, kuris padarė klaidą ir nepasitaisė, daro kitą klaidą.
Žmogus, kuris sako, kad to padaryti neįmanoma – neturėtų pertraukinėti žmogaus, kuris tai daro.
Žmogus, kuris smūgiuoja pirmas, pripažįsta, kad jo idėjos jau baigėsi.
Žmogus, puikuodamasis turtais, prašosi nelaimės.
Žmoną ima dėl nekaltybės, sugulovę dėl grožio.
Žmonėms, kurie myli, net ir vanduo būna saldus.
Žmonės apkvailina save: jie meldžia ilgo gyvenimo, bet bijo senyvo amžiaus.
Žmonės gyvena, kaip paukščiai medžiuose: kai ateina laikas, kiekvienas turi pakilti į skrydį.
Žmonės, kurie teatre sėdi nemokamose vietose, būna pirmieji, kurie švilpia.
Žmonija bijo blogo žmogaus, bet dangus – ne.
Žmonija paniekina dorą žmogų, bet dangus – ne.
Žodis, kurio tu nepasakei – tavo vergas, o pasakytas tampa tavo ponu.
Žodžiai yra paprasčiausi vandens burbulai, tačiau veiksmai yra aukso lašai.
Žodžiai yra širdies garsai.
Žolė bijo šalnos; šalna bijo saulės.

Parašykite komentarą