Kinų patarlės ir priežodžiai | MusuGyvenimas.lt - Part 3

Kinų patarlės ir priežodžiai

Į taikią šeimą laimė ateina pati savaime.
Į vieną burną dviejų šaukštų neįgrūsi.
Įgytas draugas yra gristas kelias; susikurtas priešas yra pastatyta siena.
Įkritimas į griovį – pelnas jūsų žinojimui.
Įkritimas į griovį padaro jus išmintingesniu.
Įpročiai pradžioje būna kaip voratinklis, o galiausiai – kaip virvė.
Įsitikink, kad tu palieki šiek tiek riebaliuko ir kitai pusei.
Įsivaizdavimas, kad patenkinsi savo poreikius su pasaulietiškomis gėrybėmis, yra lyg šiaudo naudojimas gesinant ugnį.
Įstatymai yra nereikalingi, kai žmonės yra tyri; neįgyvendinami, kai žmonės yra korumpuoti.
Įstatymai kontroliuoja paprastą žmogų; teisingas elgesys kontroliuoja kilnųjį.
Įstatymas būna geras, tačiau žmonės – ne.
Įstatymų kūrėjas turi būti griežtas; tas, kuris juos pritaiko, turi būti geraširdis.
Įtempk lanką, bet nešauk! Veiksmingiau yra, kai vis dar bijomasi.
Įtempk žirgo vadeles prie skardžio krašto.
Įvaryk šunį į kampą akligatvyje – jis apsisuks ir įkąs.

Ypatingai atsargūs žmonės, visada stengdamiesi išsaugoti savo reputaciją, niekada negali įvykdyti reformos.
Yra tik du keliai pasiekti tiesą: su literatūra ir agrikultūra.
Yra tik vienintelis gražus vaikas pasaulyje ir kiekviena mama jį turi.
Yra žmonės, kurie žvejoja, ir tie, kurie tik drumsčia vandenį.

Jau geriau visai būti be knygos, negu tikėti ja ištisai.
Jaučiamo kartėlio jūrai ribų nėra – atgailauk ir krantas bus netoliese.
Jauna šakelė atlaiko visus lankstymus, kuriuos jai kas nors padaro.
Jei aliejaus pakanka, šviestuvas dega ryškiai.
Jei daug virbų – ugnis didelė, jei daug žmonių – sprendimas teisingas.
Jei gerbi kitus, tai gerbs ir tave, jei niekini kitus, tai niekins ir tave.
Jei įsivaizduojate ką nors žiną, vadinasi, esate blogai informuoti.
Jei labai skubi, eik lėtai.
Jei priešininko negali nugalėti, turi jį apkabinti.
Jei tris dienas neskaitei jokios knygos, tavo žodžiai bus seklūs.
Jeigu abejoji žmogum – neduok jam darbo, o jei davei – pasitikėk.
Jeigu dalykas yra vertas daryti, tai jis yra vertas daryti gerai.
Jeigu dangus jį padarė, tai žemė suras kam jį panaudoti.
Jeigu dangus meta datulę – išsižiok.
Jeigu gerą kalbą pakartoti tris kartus – net šunims šlykštu pasidarys.
Jeigu gilė abejotų savo galimybėmis taip, kaip daro dauguma žmonių, žemėje išnyktų ąžuolai.
Jeigų gyvenimas yra viskuom aprūpintas, mes šalin nueiname tuščiomis rankomis.
Jeigu ilgai žiūri į bedugnę, tai bedugnė ima žiūrėti į tave.
Jeigu yra kelias, kuris veda pirmyn, tai yra ir takelis, kuris veda atgal.
Jeigu yra šviesos sieloje, tai bus grožio ir asmenybėje; jeigu yra grožio asmenybėje, tai bus harmonijos ir namuose; jeigu yra harmonijos namuose, tai bus tvarkos ir tautoje; jeigu yra tvarkos tautoje, tai bus taikos ir pasaulyje.
Jeigu jau lenkiesi, tai lenkis žemai.
Jeigu jis nebegali pastovėti ant kojų, tai jis kovoja klūpodamas ant kelių.
Jeigu kažkoks žmogus apkvailina mane vieną kartą – gėda jam; jeigu jis apkvailina mane dukart – gėda man.
Jeigu kiekvienam įtiktum, priešų neturėtum.
Jeigu kiekvienas nusivalytų šaligatvį priešais savo duris, visa gatvė būtų švari.
Jeigu lūpų nebūtų, dantys augtų sušalę.
Jeigu mes nepakeisime krypties, tai greičiausiai nukeliausime ten, kurlink dabar einame.
Jeigu nepadėjai gyviems tėvams, veltui dedi aukas po jų mirties.
Jeigu nėra debesų, nebus lietaus.
Jeigu nestudijuosi stropiai jaunystėje, baigsi raudomis dėl savo nesėkmių užaugęs.
Jeigu nešiosi po truputį – ir kalną perneši, jeigu po daug – teks patį nešti.
Jeigu nieko netrokši, tai nepažinsi ir nerimo.
Jeigu norai būtų arkliai, elgetos jodinėtų.
Jeigu nori laimės valandai – snūstelk truputėlį; jeigu nori laimės dienai – eik pažvejoti; jeigu nori laimės mėnesiui – ženykis; jeigu nori laimės metams – paveldėk palikimą; jeigu nori laimės visam gyvenimui – padėk kam nors.
Jeigu nori mėgautis didingesniu vaizdu, kopk į didesnį aukštį.
Jeigu nori sužinoti apie kelią priekyje, klausk tų, kurie grįžta.
Jeigu pagrindinės lentos name nėra tiesios, mažesnės lentos saugios nebus, o jeigu mažesnės lentos nėra tiesios – namas sugrius.
Jeigu pjedestalas yra gražus, tai skulptūra turi būti dar gražesnė.
Jeigu sūnus yra neišsilavinęs, reikėtų kaltinti jo tėvą.
Jeigu šaltinis yra toli, jo vanduo nenumalšins piligrimo troškulio.
Jeigu tai, ką mes matome, yra abejotina, tai kaip mes galime tikėti apkalbomis?
Jeigu tave priešas erzina savo geru žaidimu, tai pagalvok apie jo strategijos pritaikymą.
Jeigu tavo priešas tau nusikalto, nupirk kiekvienam jo vaikui po būgną.
Jeigu tavo protas stiprus – visi sudėtingi dalykai taps paprastais; jeigu tavo protas silpnas – visi paprasti dalykai taps sudėtingais.
Jeigu tavo širdyje žaliuos medis, tikriausiai ant jo nutūps giedantis paukštis.
Jeigu tu atsikelsi vienu kartu daugiau negu nukritai, galiausiai tu praeisi.
Jeigu tu esi kantrus pykčio momentu, tu išvengsi šimto dienų graužaties.
Jeigu tu esi vargšas, nors ir gyventum judrioje turgaus aikštėje, niekas nesidomės tavimi; jeigu tu esi turtingas, nors ir gyventum kalnų širdyje, tu turėsi tolimų giminaičių.
Jeigu tu medžioji taurųjį elnią, tai nekreipk dėmesio į kiškius.
Jeigu tu moki riešutais, gauni beždžiones.
Jeigu tu negali pakeisti savo likimo, keisk savo pasaulėžiūrą.
Jeigu tu nekopi į kalną, tu negali pamatyti lygumos.
Jeigu tu nenori būti apgautas, paklausk kainos trijose parduotuvėse.
Jeigu tu nenori, kad kas nors sužinotų, tai nedaryk to.
Jeigu tu nesi stiprus – nenešiok sunkių nešulių; jeigu tavo žodžiai beverčiai – neduok patarimo.
Jeigu tu nesi toks pat stiprus, tai nenešiok sunkių nešulių.
Jeigu tu nesi žuvis, kaipgi tu gali žinoti ar žuvis yra laiminga?
Jeigu tu niekada nieko blogo nedarei, tau nereikėtų jaudintis, kad į duris pasibels velniai.
Jeigu tu nieko daugiau nebeturi man ką pasiūlyti, pasiūlyk man savo šypseną.
Jeigu tu nori auditorijos, pradėk muštynes.
Jeigu tu nori pažinti kieno nors charakterį, atkreipk dėmesį, kokius draugus jis labiausiai vertina.
Jeigu tu nori pažinti žmogaus protą, klausykis jo žodžių.
Jeigu tu nori pietų, neįžeidinėk virėjo.
Jeigu tu nori sužinoti apie ką žmogus daugiausia galvoja, tau tereikia paklausyti jo pokalbio.
Jeigu tu nori sužinoti savo praeitį, atkreipk dėmesį į savo dabartinę būseną; jeigu tu nori sužinoti savo ateitį, atkreipk dėmesį į savo dabartinius veiksmus.
Jeigu tu nori, kad tavo vaikai turėtų ramų gyvenimą, leisk jiems truputį pajusti alkį ir šaltį.
Jeigu tu planuoji metams, sodink ryžius; jeigu tu planuoji dešimtmečiui, sodink medžius; jeigu tu planuoji šimtmečiams, augink žmones.
Jeigu tu privalai žaisti, tai nuo pat pradžių apsispręsk dėl trijų dalykų: žaidimo taisyklių, statomos sumos ir užbaigimo laiko.
Jeigu tu ruošiesi kepti kepsnį, viščiukas yra geriau negu feniksas.
Jeigu tu skubi, tai važiuok apvažiavimu.
Jeigu tu stovi tiesiai, nesijaudink dėl susikuprinusio šešėlio; jeigu tu nori auditorijos, pradėk kokią nors kovą.
Jeigu tu svetimas namuose, ar tapsi savas tarp svetimų.
Jeigu tu šiurkščiai klausi kelio krypties, gali atsidurti toli nuo savo kelionės tikslo.
Jeigu tu trokšti žuvies, eik namo ir pasidaryk tinklą.
Jeigu tu turi pinigų ir vyno, daugelis bus tavo draugais.
Jeigu tu vaikščioji ant sniego, tu negali paslėpti savo pėdsakų.
Jeigu tu valdai save, tu valdai pasaulį.
Jeigu tu visada duodi, tu visada turėsi.
Jeigu turguje yra daug pirkėjų, pirklys neplauna savo ropių.
Jeigu vėrinys turi vieną galą, tai jis turi ir kitą galą.
Jeigu vienas žmogus saugo siaurą praėjimą, dešimt tūkstančių negali praeiti.
Jeigu vienas žodis nebūna sėkmingas, tai ir dešimt tūkstančių naudos neduos.
Jeigu virėjai ginčijasi, kepsnys pridega.
Jeigu žiurkė nori mirti, ji kanda katinui į uodegą.
Jeigu žmogus mažiau valgo, jis geriau jaučia skonį.
Jeigu žmogus pasėja melionus, jis nuims melionų derlių; jeigu žmogus pasėja pupas, jis pjaus pupas.
Jis ateina su smilkalu vienoje rankoje ir su ietimi kitoje.
Jis piešė tigrą, tačiau gavosi šuo.
Jis turi per daug blusų, kad pajustų niežėjimą.
Jokia adata nebūna smaili abiejuose galuose.
Joks išmintingas žmogus nebeprisiima atsakomybės už aštuoniolikos metų dukterį.
Joks melionų prekeivis nešaukia: „Kartūs melionai”; joks vyno atstovas nesako: „Sūrus vynas”.

Parašykite komentarą