Kinų patarlės ir priežodžiai | MusuGyvenimas.lt - Part 4

Kinų patarlės ir priežodžiai

Kad išmoktum gera – mažai tūkstančio dienų; kad išmoktum bloga – užtenka ir dienos.
Kad išvengtum nelaimės, laikyk liežuvį už dantų.
Kad suprastum tėvų meilę, tu privalai auginti vaikus pats.
Kai avis jau būna vilko nasruose, jinai pasirinkimo nebeturi.
Kai būni su nykštukais, nekalbėk apie neužaugas.
Kai du būna teisme, iš to pasipelnys tik trečias.
Kai džiūgesys yra ekstremalus, jis yra sielvarto pranašas.
Kai eini į kokią nors užkandinę, eik į tą, kuri užpildyta klientais.
Kai yra pasitikėjimas, nereikia įrodymo; kai jo nėra, joks įrodymas nebūna tinkamas.
Kai yra vyno ir arbatos, bus ir draugų.
Kai jūsų kaimynas eina per jūsų sodą, mandagus poelgis yra tai ignoruoti.
Kai karalius padaro klaidą, visi žmonės kenčia.
Kai katino nebėra, pelė išlenda pasirąžyti.
Kai kurie keliai nėra skirti keliauti vienišam.
Kai kurie žmonės nori būti garbinami visą jų likusį gyvenimą už tai, ką jie gerai padarė per vieną dieną.
Kai laivas pasiekia vidurio srovę, jau per vėlu stabdyti vandens pratekėjimą.
Kai lempos įjungiamos namuose, jos yra kaip lotoso žydėjimas ant ežero.
Kai likimas sviedžia į jus durklą, yra du būdai kaip tai atremti: su kardo ašmenimis arba su rankenos apsauga.
Kai maldininkas (vabzdys) medžioja skėrį, jis pamiršta medšarkę, kuri medžioja jį.
Kai medis nukrenta, beždžionės privalo išsiskirstyti.
Kai medis siūbuoja, vėjas judina.
Kai moteris tau kalba – šypsokis, bet nesiklausyk.
Kai nėra didelių tigrų giliuose kalnynuose, net ir beždžionė gali tapti karaliumi.
Kai nėra planavimo, planuojama nesėkmė.
Kai niežėjimas yra bato viduje, mažai paguodos suteikia kasymas iš išorės.
Kai nori gerti, vėlu kasti šulinį.
Kai patempiama maišo viršuje esanti virvutė, atsidaro visas maišas.
Kai pinigai jau būna pavogti, tu gali tik mušti šunį.
Kai pirštas būna nukreiptas į mėnulį, kvailys žiūri į pirštą.
Kai širdis būna ramybėje, kūnas būna sveikas.
Kai tampa neįmanoma gyventi, žmonės miršta savo noru.
Kai tik būna padaromas pelnas, pagalvok apie sąžiningumą.
Kai tik vanduo kilsta, laivas pakils taip pat.
Kai tu būni piktas, neik pas advokatą; kai tu būni alkanas, nebūk poetas.
Kai tu būni vargšas, tu neturi lankytojų, net jeigu tu gyveni prigrūstame mieste; bet jeigu vieną kartą tu tapsi turtingu, tu būsi nustebintas prisistatančių giminaičių, net jeigu tu gyvensi atokioje vietovėje.
Kai tu įkrenti į duobę, tu arba išlipi, arba miršti.
Kai tu ketini gesinti ugnį, nesirenk drabužiais padarytais iš lapų.
Kai tu nori išbandyti srovės gelmes, nenaudok abiejų pėdų.
Kai tu pasakai vieną dalyką, protingas žmogus supranta tris.
Kai tu perskaitai knygą pirmą kartą, tu susipažįsti su draugu; perskaityk ją dar kartą ir tu susitiksi su senu draugu.
Kai vyras būna pakvaišęs dėl moters, tik ji gali išgydyti jį.
Kai žmogus daro gera, jo buvusios klaidos pamirštamos.
Kai žmonės būna draugiški, vanduo būna saldus.
Kai žmonės kalba apie ateitį, dievai juokiasi.
Kaip aukšti medžiai būna pažįstami pagal jų šešėlį, taip ir geri žmonės būna pažįstami pagal jų priešus.
Kaip bambukai šauna po lietaus.
Kaip tu gali tikėtis rasti dramblio kaulą šuns burnoje?
Kaip tu gali užgesinti degantį malkų vežimą tik su vienu puodeliu vandens?
Kaip vaistas gali ir neišgydyti rimtos ligos, taip vynas tikrai neišsklaidys tavo sielvarto.
Kalbėjimas negalvojant yra šaudymas nesitaikant.
Kalbėk tik apie tai, ką išmanai.
Kalbėti apie gerumą nėra gerai, reikia taip ir elgtis.
Kalbos ryžių neišverda.
Kalėjimas būna uždarytas dieną ir naktį, bet visada pilnas; šventyklos visada būna atviros, bet vis tiek tuščios.
Kalnas, ant kurio užkopei, atrodo aukštesnis už kitus.
Kalta sąžinė jaučia pastovią baimę.
Kaltink save, jeigu tu neturi šakų arba lapų; nekaltink saulės šališkumu.
Kaltink save, kaip tu kaltintum kitus; atleisk kitiems, kaip tu atleistum sau.
Kaltink save, o ne saulę, jeigu tavo sodas nežydi.
Kam buvo padovanotas jautis, atgal turės grąžinti arklį.
Kam šokti į vandenį, kol laivas dar neapsivertė?
Kantrybė yra dorybė.
Kantrybė yra kartus augalas, bet jis turi saldžius vaisius.
Kantrybė yra stiprybė; su laiku ir kantrybe šilkmedžio lapas tampa šilkine suknele.
Kantrybė yra tepaliukas visoms žaizdoms.
Kantrybė namuose yra tikras lobis.
Kantrybė vieną pykčio akimirką apsaugo nuo šimto dienų širdgėlos.
Karas yra mirties šventė.
Kartais gyvenimas gali būti kartus, kaip drakono ašaros: bet ar drakono ašaros bus karčios, ar saldžios, tai visiškai priklauso nuo kiekvieno žmogaus suvokimo.
Kartu su laime į širdį ateina ir intelektas.
Kas apriboja savo apetitą, išvengia skolos.
Kas atrodo nuostabiai, ne visada būna tau tinkantis.
Kas atveria savo širdį ambicijoms, užveria ją visam kitam.
Kas bijo pakratyti lošimo kauliuką, niekada neišmes šešeriukės.
Kas būna ištroškęs, įsivaizduoja, kad jis geria.
Kas gali atspėti laimingus numerius, neturėtų įžiebti fejerverkų.
Kas greitai įgyjama, tas lengvai prarandama.
Kas įkalbėjo kitą žmogų nelošti, ką tik uždirbo jam pinigų.
Kas imasi keršto dėl smulkaus įžeidimo, gaus didesnį mestą jam.
Kas yra alkanas, niekada nebus geras piliečių tarnas.
Kas yra dailiai nuaugęs, nesijaudina dėl savo susikuprinusio šešėlio.
Kas yra menkesnis ir gėdijasi šito, įrodo, kad jis tikrai yra menkesnis.
Kas yra nulemta būti tavo, tas visada pas tave sugrįš.
Kas yra pasakoma žmogui į ausį, dažnai būna išgirstama už šimto mylių.
Kas yra pats sau šeimininkas, negali toleruoti kito viršininko.
Kas iš pradžių atrodo kaip nelaimė, vėliau gali privesti prie gero likimo.
Kas joja ant tigro, bijo nuo jo nulipti.
Kas man meilikauja – yra mano priešas; kas mane kaltina – yra mano mokytojas.
Kas man pasako mano klaidas, tas yra mano draugas, kas man giria mano dorybes, tas yra mano priešas.
Kas mato dangų vandenyje, mato žuvis medžiuose.
Kas mums užtveria kelią, tas mus stumia pirmyn.
Kas nebeturi ką prarasti yra turtingas.
Kas nebūna draugiškas geram svečiui, niekada tokio neturės.
Kas nebūna patenkintas savimi – augs; kas nebūna tikras savo teisingumu – išmoks daugelio dalykų.
Kas negali pakentėti diskomforto, nebus pakviestas prie svarbių dalykų.
Kas nemaitina savo katės – maitins žiurkes.
Kas nėra patenkintas savimi – augs; kas abejoja savo korektiškumu – išmoks daug dalykų.
Kas nėra skubu, tas turi būti padaryta greitai, tam kad skubiais dalykais būtų galima pasirūpinti ramiai.
Kas neturi atliekamos duonos, neturėtų laikyti šuns.
Kas neturi sidabro piniginėje, tas turėtų turėti sidabro ant liežuvio.
Kas niekada nebuvo apgautas, negali būti geru verslininku.
Kas paaukoja savo sąžinę ambicijai, sudegina paveikslą tam, kad įsigytų pelenų.
Kas pasako man apie mano klaidas, yra mano mokytojas; kas pasako man apie mano dorybes, daro man žalą.
Kas pažįsta savo širdį, nepasitiki savo akimis.
Kas praeidamas sugeba pasinaudoti proga, tam nereikia svajoti apie laimę.
Kas ramiai stovi purve, įklimpsta jame.
Kas siekia keršto, turėtų nepamiršti iškasti dvi kapo duobes.
Kas skina rožes, turi susidurti su spygliais.
Kas skuba, negali vaikščioti oriai.
Kas slepia savo klaidas, planuoja jų padaryti dar daugiau.
Kas smūgiuoja pirmas, pripažįsta, kad jis pralaimėjo ginčą.
Kas turi siaurą požiūrį, negali būti didingos širdies.
Kas turi vaikų, negali ilgai pasilikti vargšas; kas neturi vaikų, negali ilgai likti turtingu.
Kas užduoda klausimą, būna kvailiu penkias minutes; kas neuždavinėja jokių klausimų, išlieka kvailiu amžinai.
Kas vieną kartą apgavo, visada būna įtarinėjamas.
Kas visada maitinasi augalų šaknimis, sugeba viską.
Kas žaidžia su ugnimi, gali tapti jos auka.
Kas žengia švelniai – eina toli.
Kas žino, kad jis yra kvailys, nėra didelis kvailys.
Kask šulinį, kol tu dar neištroškęs.
Kažkas mėgsta morką, o kitas pirmenybę teikia kopūstui.
Kelias yra padaromas žmonių, vaikščiojančių ant žemės.
Kepta antis daugiau skraidyti negali.
Keturi arkliai negali aplenkti liežuvio.
Keturi dalykai nebesugrįžta: pasakytas žodis, paleista strėlė, praeitas gyvenimas ir praleista galimybė.
Kiekviena karta pjaus tai, ką pasėjo ankstesnė karta.
Kiekvieną knygą privalu kramtyti, kad išgautum jos sultis.
Kiekvienam žmogui, kurį padarė dangus, žemė suteikia kapą.
Kiekviename darbe sunki tik pradžia ir pabaiga.
Kiekvienas dalykas turi grožio savyje, tik ne kiekvienas tai mato.
Kiekvienas kalba gerai apie tą tiltą, kuriuo jis persikėlė.
Kiekvienas klausimas turi dvi puses.
Kiekvienas pastumia virstančią tvorą.
Kiekvienas turėtų atsargiai stebėti, kuris kelias traukia jo širdį, o tada pasirinkti tą kelią su visa savo stiprybe.
Kiekvienas žarsto ugnį po savo paties puodu.
Kiekvienos šeimos virimo puode yra vienas juodas taškelis.
Kirvio aštrinimas neužvilkins tavo pastangų kertant medžius.
Klaidų nėra – yra vien tik pamokos.
Knyga yra kaip sodas nešiojamas kišenėje.
Knygos atvertimas atneša pelną.
Knygos kalba protui, draugai – širdžiai, dangus – sielai, dar kiti – ausims.
Ko akis nemato, to širdis netrokšta.
Ko pranašesnis žmogus siekia savyje, to menkesnis žmogus siekia pas kitų.
Ko tu negali išvengti, priimk svetingai.
Kol ginčysies dėl ketvirto paršo, prarasi avių bandą.
Kol tavo vyno kvapas vilioja, neturi reikšmės, kad tavo smuklė randasi atokioje vietoje.
Kol žmogus būna piktas, jis negali būti teisingas.
Kompromisas visada būna tik laikinas pasiekimas.
Konkurencija tarp mokslininkų patobulina mokslą.
Kopk į kalnus, kad pamatytum žemumas.
Kovok tik tada, kai tu gali laimėti; pasitrauk šalin, kai tu negali.
Kreipsies į turtuolį – liksi be kelnių.
Krenti septynis kartus – atsikelk aštuntą.
Kristi nebūna skausminga tiems, kurie skrenda žemai.
Krizė, tai yra galimybė jojanti ant pavojingo vėjo.
Krizės atneša galimybes ir pasikeitimus.
Krūva knygų neprilygsta vienam geram mokytojui.
Kuklaus dangus nenuskriaus, kantraus dangus neapleis.
Kukliausias žmogus yra ir patikimiausias.
Kuklus ir be turto linksmas, pasipūtęs ir su turtais niūrus.
Kunigai sugrįžta į šventyklą, pirkliai – į parduotuvę.
Kuo daugiau turi pažįstamų, tuo mažiau juos pažįsti.
Kuo didesni rūpesčiai, tuo didesnės tavo galimybės įrodyti sau pačiam, kad tu esi vertingas žmogus.
Kuo ilgiau užsitęsia naktis, tuo daugiau mes sapnuosime sapnų.
Kuo kiečiau tu krenti, tuo aukščiau tu atšoki.
Kuo labiau kiaulės nusipeni, tuo arčiau jų galas.
Kuo mažiau įtakos žmogus turi, tuo labiau jis mėgsta ja pasinaudoti.
Kuo senesnis imbieras, tuo stipriau jis kanda.
Kur yra banga, ten turi būti ir vėjas.
Kur yra stiprus generolas, ten nėra silpnų kareivių.
Kur yra valia pasmerkti, ten taip pat atsiranda ir įrodymas.
Kuris katinas neryja godžiai pelės?
Kvaila rupūžė: planuoja pietus žąsinui.
Kvailio širdis randasi jo burnoje.
Kvailys apie žmones sprendžia iš dovanų, kurias jie jam duoda.
Kvailys daro, ko jis negali išvengti; išmintingas žmogus vengia, ko jis negali padaryti.
Kvailys gėrisi savimi labiausiai, kai jis padaro kvailų dalykų.
Kvepiančiam žiedui nereikia gražios gėlės; viešam kalbėtojui nereikia būti ypatingai iškalbiam.

Parašykite komentarą