Kinų patarlės ir priežodžiai | MusuGyvenimas.lt - Part 7

Kinų patarlės ir priežodžiai

O, kiaušiniai, niekada nekovokite su akmenimis.
Oras pasikeičia po valandos, žmonės – po kartos.
Oro brangakmenis yra saulė; namų brangakmenis yra vaikas.

Padaryk gėrybę – pjauk gėrybę; padaryk blogybę – pjauk blogybę.
Padaryk kažką gero ir tavo kaimynai niekada apie tai nesužinos; padaryk kažką blogo ir jie išgirs apie tai už šimto mylių.
Padaryk laimingus tuos, kurie arti, o tie, kurie toli, ateis.
Padaryti klaidą – nusižengimas, nepripažinti klaidos – nusikaltimas.
Pagrindinis dalykas yra, kad mes galime juoktis iš savo pareigų – taip, netgi iš savo kentėjimo.
Paimsi sezamo sėklytę, kad pamestum arbūzą.
Pakankamas kiekis žemės kastuvais padaro kalną; pakankamas kiekis kibirų vandens padaro upę.
Pakelk burę viena pėda ir gauk dešimt pėdų vėjo.
Palaiminimai niekada neateina poromis; nelaimės niekada neateina vienos.
Pamaitinti ambiciją savo širdyje yra lyg tigro nešiojimasis po pažastimi.
Pamatyti vieną kartą yra geriau, negu šimtą kartų išgirsti.
Panaudojus jėgą galima susitarti, tačiau tiesa suformuoja įsitikinimą.
Panirusiam po vandeniu lietus nerūpi.
Pareigos takas slypi tame, kas po ranka, tačiau žmogus siekia to, kas toli.
Pasakyk man ir aš užmiršiu; parodyk man ir aš galbūt prisiminsiu; bet įtrauk mane į veiklą ir aš suprasiu.
Pasakyti tik pusę teisybės yra suteikti gyvybę naujam melui.
Pasaulyje yra tik vienas puikus vaikas, ir kiekviena mama jį turi!
Pasaulis yra mūsų namai – išlaikykime jį švaroje.
Pasėk daug – pjauk daug; pasėk mažai – pjauk mažai.
Pasibaidęs žirgas atneša nelaimę, supanikavęs žmogus pražudo darbą.
Pasilik truputį uodegos nubaidyti musėms.
Pasimatuok savo gerklę, prieš rydamas kaulą.
Pasirink savo užeigą prieš temstant; grįšk atgal į kelią prieš auštant.
Pasišaipymas yra šmeižto blyksnis.
Pasitenkinantis mažu žmogus niekada negali būti sužlugdytas.
Paskolink pinigų kam nors, kuris tau jų negrąžins, ir jis tavęs nekęs.
Pastoviai duok – pastoviai pelnyk.
Pati meilė yra rami; sūkuriai ateina iš asmenybių.
Patogiau yra aplankyti draugus, negu su jais gyventi.
Paukštis tavo rankoje yra vertingesnis negu 100 miške.
Paukštis žūsta ieškodamas maisto, žmogus – ieškodamas turto.
Pavaizduok žuvies akį, kaip perlą.
Pavasaris būna greičiau atpažįstamas augalų negu žmogaus.
Paveikslas yra vertas dešimties tūkstančių žodžių.
Pavydo kančia yra kaip smėlio grūdas akyje.
Pavojingi priešai vėl susitiks siaurose gatvėse.
Pavojingoje padėtyje visada laikykis ramiai.
Pažinęs save – protingas, nugalėjęs save – stiprus.
Pažink save, kad pažintum kitus, nes širdis plaka, kaip širdis.
Pažinti kitą, tai yra pažinti ne to žmogaus veidą, bet pažinti to žmogaus širdį.
Pažinti save, tai yra pažinti kitus, nes širdis supranta širdį.
Pažinti tiesą lengva, sunku jos laikytis.
Pažįstamų daug, o draugų mažai.
Per daug dažnai mes švaistome laiką, persekiodami vėjo gūsį arba grabinėdami šešėlius.
Per didelis džiaugsmas pagimdo liūdesį.
Per didelis mandagumas slepia apgavystę.
Per vėlu šuoliuojanciam arkliui sustoti apsikirpti; be naudos yra skęstančio laivo lopymas viduryje upės.
Pergalė rodo, ką žmogus gali, o pralaimėjimas – ko jis vertas.
Persekioti nelaimingąjį yra lyg mėtymas akmenų ant žmogaus, įkritusio į šulinį.
Piktadarystė turi greitus sparnus.
Pyktis nebūna be priežasties.
Pyktis visada būna žalingesnis, negu įžeidimas, kuris jį sukėlė.
Piktnaudžiavimai turi daugiau aukų, negu kardai.
Pilnas butelis neskleidžia jokio garso; pusė butelio teliuškuoja aplinkui.
Pilnas mandagumo – pilnas klastingumo.
Pinigai gali nupirkti daug ką, kas net nėra parduodama.
Pinigai slepia tūkstančius nusikaltimų.
Pirkėjai yra arkliai; prekės yra žolė.
Pirma tapk geru sūnum, paskui galėsi tapti ir geru tėvu.
Pirmąją nakties pusę galvok apie savo trūkumus, antrąją – apie kitų.
Pirmasis smūgis yra pusė kovos.
Pirmoji paslauga yra malonė, antroji – įsipareigojimas.
Pirmoji višta, kuri kudakuoja, yra ta, kuri padėjo kiaušinį.
Plak žolę, kad išgąsdintum gyvates.
Planuok savo metus pavasarį, o savo dieną – aušroje.
Plataus akiračio žmogus mato tiesą skirtingose religijose; su siauru akiračiu – mato tik skirtumus.
Popierius negali suvynioti ugnies.
Povas turi gražias plunksnas, tačiau bjaurų balsą.
Pradėti verslą yra labai lengva; išlaikyti jį veikiantį – labai sunku.
Praeities neužmiršk: praeitis – ateities mokytoja.
Pralaimėjimas nebūna kartus, jeigu tu jo nenuryji.
Pralaimėjimas niekada netampa karčiu alumi, kol žmogus nesutinka jo nuryti.
Prie dangaus artėk po žingsnelį.
Prieš išjuokdamas kitą, pirma pagalvok apie save.
Prieš išmokdamas nugalėti kitus, pirmiausiai turi išmokti tvirtai laikytis ant kojų.
Prieš mušdamas šunį, sužinok jo šeimininko vardą.
Prieš nuodus kovok su nuodais.
Prieš ugnį kovok su ugnimi.
Princo aptarnavimas yra lyg miegojimas su tigru.
Pripažįstantis liežuvis niekada nesusidėvi; užsispyrėliai dantys iškrenta lauk.
Prireikia daugiau nei vienos šaltos dienos, kad upė įšaltų tris pėdas gylio.
Prisiminta praeitis yra geras gidas ateičiai.
Prisirpęs vaisius nukrenta pats, bet jis nenukrenta tiesiai tau į burną.
Protas eina toliau nei Širdis, bet jis niekada nenueina taip toli kaip ji.
Protas yra kūno imperatorius.
Protingas žmogus didelius rūpesčius paverčia mažais, o mažus – į visišką nieką.
Puikybė užtraukia nelaimę.
Purvina burna padoria kalba nekalba.
Pušis žaliuoja žiemą, išmintis – negandoje.

Ramios upės turi gėlėtas pakrantes.
Rašiklis gali nužudyti žmogų, peilio nereikia.
Reikia daug valios netarnauti jokiam ponui.
Reikia tikro didvyriškumo nugalėti save.
Rožė turi spyglius tik tiems, kurie nori ją nuskinti.
Rožės kvapas visada išlieka ant davėjo rankos.
Rūbas nėra audžiamas iš vieno siūlo.
Rūdys ėda geležį, pavydas – žmogų.
Rūmai lydi į išgarsėjimą, rinka į turtą, o vienišumas į išmintį.

Parašykite komentarą