Kinų patarlės ir priežodžiai | MusuGyvenimas.lt - Part 8

Kinų patarlės ir priežodžiai

Saldi burna slepia klastingą širdį.
Santuoka yra užrakinimas su spyna.
Santūrumas pastato tvirtovę samonėje.
Sapnuok apie laidotuves ir tu išgirsi apie vestuves.
Saugokis nemalonės palankiu metu; būk pasiruošęs pavojui saugiu laikotarpiu.
Saugokis žmogaus su saldžiu liežuviu ir kardu pilve.
Sausas pirštas negali pakelti druskos.
Savo lūžusią ranką laikyk rankovės viduje.
Savo protėvių užmiršimas, tai buvimas upeliu be šaltinio, medžiu be šaknų.
Savo sugebėjimą dirbti su kirviu parodyk prieš dailidės meistrą.
Seklus vanduo triukšmingas; niekingas žmogus pagyrūniškas.
Sėkmė nieko neduoda: ji tik skolina.
Sėkmė pabaigoje ištrina visas pakeliui pasitaikiusias klaidas.
Senas žmogus meilėje yra kaip gėlė žiemą.
Senesnis imbieras būna aštresnis.
Sielvartas yra per daug didelio džiaugsmo vaikas.
Sielvarto diena užtrunka ilgiau negu mėnuo džiaugsmo.
Sienos turi ausis.
Sijų vogimas ir jų pakeitimas stulpais.
Silpni žmonės niekada nepamiršta savo priešų.
Skaičiuok ne tai, kas prarasta, bet kas liko.
Skersk asilą po to, kai jis užbaigė savo darbą malūne.
Skink gėles, kai jos žydi; lauk – ir tu turėsi vien tik kotelius.
Skraidanti plaštakė pati save įmeta į liepsną.
Skruzdės namuose rasa tampa potvyniu.
Skubančiam visada trūksta išminties.
Skubantis žmogus geria arbatą su šakute.
Skurdą ir bjaurumą būna sudėtinga paslėpti.
Sodo gėlės platesnės, lauko gėlės stipresnės.
Spėlioti yra nesolidu; spėlioti blogai yra brangu.
Spyglys apgina rožę, sužeisdamas tik tuos, kurie nori pavogti žiedą.
Stabo darytojas niekada nebūna stabmeldys.
Stambūs viščiukai smulkių sėklų nelesa.
Stebėk savo priešą, kad tau pasisektų.
Stebuklas yra ne skristi ore ar vaikščioti ant vandens, bet vaikščioti ant žemės.
Stipresniojo panaudota jėga silpnesniajam pasako vienam kartui; tiesa pasako apie blogybę tinkamai kiekvieną kartą.
Stipriosios sielos turi valios jėgos; silpnosios – vien tik troškimus.
Stiprus tas, kuris moka nugalėti save.
Storos šakos ir dideli lapai.
Su blogu darbininku vargsi metus, su valdinga žmona – visą gyvenimą.
Su dorybe tu negali būti visiškas vargšas; be dorybės tu tikrai negali būti turtuolis.
Su kito klaidomis elkis taip pat lengvai, kaip ir su savo.
Su lazda nesuklupsi, paklausęs gero patarimo – neapsiriksi.
Su pinigais – drakonas; be jų – kirmėlė.
Su tikrais draugais, net kartu geriamas vanduo būna pakankamai saldus.
Su varle šulinyje jūs nekalbate apie vandenyną.
Sudėtinga sugauti juodą katę tamsiame kambaryje, o ypač, jeigu tos katės ten nėra.
Sugriautas švyturys yra pavojingesnis negu povandeninė uola.
Sujudink žolę ir įspėk gyvatę.
Sunkiausias žingsnis būna per slenkstį.
Sunku bus įgyti draugą per metus, bet tu lengvai gali įžeisti, kurį nors, per valandą.
Sunku būti turtingu be pasigyrimo, kaip ir vargšu be nusiskundimo.
Supuvęs medis negali būti išdrožinėtas.
Sūrumas, saldumas, kartumas, aštrumas – viskas turi būti paragauta.
Sušnabždėtas blogas žodis nuskamba šimtą mylių.
Sutuoktiniai, kurie myli vienas kitą, pasako vienas kitam tūkstančius dalykų be žodžių.

Šešėliai visą laiką būna formuojami pagal saulės norus.
Šiandienos naudos gavėjas, tai yra įsikūnijimas anksčiau egzistavusio geradario; žmogaus sekantis likimas klojasi jo egzistavime šiandien.
Šykštuolis nevaldo aukso, tai auksas valdo šykštuolį.
Šiltas žodis sušildo tris žiemas.
Šimtas vyrų gali padaryti stovyklavietę, bet reikia moters, kad sukurtų namus.
Šimto jardų aukščio bokštas savo pamatą vistiek tebeturi ant žemės.
Šypsena jums pridės dešimt metų gyvenimo.
Šlubas katinas yra geriau negu greitas žirgas, kai puošnius namus užplūsta žiurkės.
Šmeižtas negali sunaikinti doro žmogaus, kai potvynis nuslūgsta – uola lieka.
Šmeižtas, priešais našlės duris, kaupiasi pats savaime.
Šunys turi daug draugų todėl, kad jie vizgina savo uodegas, o ne liežuvius.
Šuns nužudymas neišgydo įkandimo.
Šuo, esantis būdoje, loja ant savo blusų; medžiojantis šuo jų nejaučia.
Šuo, esantis neviltyje, peršoks per sieną.
Šuo, įspraustas į kampą, peršoks per sieną.
Šuo, kuris įkando, kanda vėl.
Švari sąžinė yra geriausias šarvas.
Švari sąžinė niekada nebijo beldimo vidurnaktį.

Parašykite komentarą