Kinų patarlės ir priežodžiai | MusuGyvenimas.lt - Part 9

Kinų patarlės ir priežodžiai

Tą dieną, kai tavo arklys miršta, o tavo pinigai išleisti, tavo giminaičiai tampa svetimais žmonėmis.
Taika ir ramybė yra tūkstantis aukso gabaliukų.
Tam, kad įveiktume sunkiausią kelionę, mums tereikia kaskart žengti po žingsnelį, tačiau mes privalome žingsniuoti.
Tam, kad pratęstum savo gyvenimą, su kiekvienu valgymu suvalgyk vienu kąsneliu mažiau.
Tame pačiame laive audros metu.
Tamsuolis daktaras nėra geresnis už žudiką.
Tarp draugų ir vanduo – medus.
Tarp keturių jūrų visi žmonės yra broliai.
Tas pragyveno blogai, kuris nežino, kaip mirti yra gerai.
Tas žmogus, kuris nesimoko, būna tamsuolis: panašus į tą, kuris vaikščioja tamsoje.
Tas, kuriam nepatinka būti draskomam piniguose, nėra verslininkas.
Tas, kuriam patinka taika, rūpinasi savo paties reikalais.
Tas, kuris dažnai vaikščioja palei upę, negali išvengti savo batų sušlapimo.
Tas, kuris išdrožia Budą, niekados jo negarbina.
Tas, kuris neturi nei skatiko, visur pastebi nuolaidas.
Tas, kuris nurodo tavo trūkumus, ne visada priešas; tas, kuris kalba apie tavo vertybes, ne visada draugas.
Tas, kuris pasodina medį, nėra tas, kuris mėgausis jo šešėliu.
Tas, kuris pirmasis griebiasi smurto, parodo, kad jis daugiau nebeturi argumentų.
Tas, kuris siekia keršto, turėtų nepamiršti išsikasti dvi duobes.
Tas, kuris skuba, negali eiti oriai.
Tas, kuris sutvardė pyktį, nugalėjo stiprų priešą.
Tas, kuris žino ribą, žino tikrąją laimę.
Tas, kuris žiūri į kitus, o ne į save – aklas.
Tau nereikia šuns, kad pagautum šlubuojantį zuikį.
Tautos lobis yra jos mokslininkuose.
Tavo draugas turi kitą draugą: nesakyk jam.
Tavo pirštai negali būti visi tokio pačio ilgumo.
Tegu tas, kas nežino kas yra karas, eina karan.
Teisingi žodžiai gali būti nemalonūs; malonūs žodžiai gali būti neteisingi.
Teisk save taip, kaip teisi kitus; atleisk kitiems taip, kaip atleidi sau.
Tekantis vanduo niekada nesušvinksta, mūsų durų vyriai niekada nesukaupia termitų.
Tėvai, kurie bijo treptelti koja, dažnai turi vaikus, kurie laipioja jiems ant kojos pirštų.
Tėvas, girdamas savo sūnų, išaukština pats save.
Tie, kurie dirba, naudodami savo protą, valdo; tie, kurie dirba, naudodami savo kūną, yra valdomi.
Tie, kurie į teatrą gavo bilietus veltui, būna tais, kurie daugiausiai kritikuoja.
Tie, kurie naudoja vaistus, tačiau neprisižiūri dietos, iššvaisto gydytojo sumanumą.
Tie, kurie negirdi muzikos, galvoja, kad šokėjai yra išprotėję.
Tie, kurie neskaito, nėra geresni už tuos, kurie negali.
Tie, kurie nestudijuoja, yra tik gyvuliai aprengti žmogaus drabužiais.
Tie, kurie nukreipia savo mintis į dorybes, nedarys blogo.
Tie, kurie nuverčia kalnus, pradeda nešdami mažus akmenukus.
Tie, kurie priekabiauja prieš silpnesnį, būna bailiai prieš stipresnį.
Tie, kurie sako, kad tai negali būti padaryta, neturėtų trukdyti tam žmogui, kuris tai daro.
Tie, kurie siekia keršto, privalo neužmiršti išsikasti dvi kapo duobes.
Tie, kurie sudegina savo sąžinę dėl ambicijų, sudegina paveikslą dėl pelenų.
Tie, kurie žaidžia su ugnimi, gali tapti jos aukomis.
Tie, kurie žaidžia žaidimą, nemato jo taip gerai, kaip tie, kurie stebi.
Tie, kurie žino kada jie jau turi užtektinai, yra turtingi.
Tie, kurie žino tiesą, nėra lygūs tiems, kurie ją myli; o tie, kurie ją myli, nėra lygūs tiems, kurie randa pasitenkinimą joje.
Tigras niekada nebegrįžta prie savo aukos, kurios jis neužbaigė ėsti.
Tik gražus paukštis būna įkalinamas.
Tik kitų akimis mes iš tikro galime pamatyti mūsų pačių klaidas.
Tik kvailiai siekia garbės iš savo protėvių pasiekimų.
Tik prieš aušrą žmonės miega geriausiai; tik prieš senatvę jie tampa išmintingi.
Tik tas žmogus, kuris keliasi per upę naktį, žino dienos šviesos vertę.
Tik tas, kuris gali nuryti įžeidimą, yra vyras.
Tik tas, kuris keliavo keliu, žino kur duobės yra gilios.
Tik, kai tu užbaigi darbą, tu pradedi vertinti sunkumus.
Tik, kai visi prisideda savo malkomis, jie gali pakurti tikrai didelę ugnį.
Tikėk savo tarnais, bet neklausyk jų.
Tikras mokslininkas nebijo paklausti klausimų iš savo mokinių.
Tikrasis genijus niekada neatsisako vaikiško paprastumo.
Tikroji gerų darbų vertė – noras, kad šie liktų nežinomi.
Tyla pasmerkia veiksmingiau negu garsūs kaltinimai.
Tingūs žmonės visada nori padaryti viską vienu metu.
Tinkama eisena yra vienas žingsnelis vienu laiko momentu.
Tinkamas klausimas yra ne: “Ar tau nepasisekė?“, bet: “Ar tu esi patenkintas savo nesėkme?“.
Tinklo pynimas yra geriau negu malda dėl žuvelės prie vandens kranto.
Toli esantis vanduo nenumalšins tavo staigaus troškulio.
Toliau nuo namų jie stebi tavo drabužius, namuose jie stebi kas yra po jais.
Tolimi vandenys negali užgęsinti artimos ugnies.
Trenk į akmenį su kiaušiniu.
Trys yra tiesos: mano tiesa, tavo tiesa ir tiesa.
Trys vyno taurės užbaigia šimtą ginčų.
Trūkumai ir vertybės yra paprasčiausiai dvi tos pačios monetos pusės.
Truputis aromato visada prilimpa prie tos rankos, kuri paduoda rožę.
Truputis nekantrumo sugadina didelius planus.
Tu gali būti atsargus su ateitimi, bet ne su praeitimi.
Tu gali gyventi su arbata ir šaltais ryžiais, bet ne su šaltais žodžiais.
Tu gali palydėti draugą tūkstantį mylių, bet kažkuriuo metu tu turėsi jį palikti.
Tu manai, kad praradai arklį? Kas žino, vieną dieną jis gali tau atgal parvesti visą bandą.
Tu negali pagaminti dviejų valgių tame pačiame puode.
Tu negali pakrauti mažą laivelį su sunkiu kroviniu.
Tu negali pasakyti maisto ir kuro kaštų, nebūdamas šeimos galva; tu negali įvertinti tėvų meilės, neturėdamas savo paties vaikų.
Tu negali prarasti, ko tu niekada neturėjai.
Tu negali sugauti jauniklio, nelįsdamas į tigro urvą.
Tu negali sutrukdyti sielvarto paukščiams skraidyti virš tavo galvos, bet tu gali sutrukdyti jiems sukti lizdus tavo plaukuose.
Tu negali varyti save į priekį, glostydamas savo nugarą.
Tu negali žiūrėti į žvaigždes, kai tu vaikštinėji, jei tu turi akmenį savo bate.
Tu negausi daug taukų nuo sauso kaulo.
Tu nepagelbėsi daigams augti, tempdamas juos aukščiau į viršų.
Tu turėjai būti perplaukęs upę, prieš galėdamas papasakoti, kad krokodilas turėjo blogą burnos kvapą.
Tu turi užkopti į kalną, jeigu tu nori pamatyti lygumą.
Tu visada laimi, nepasakydamas dalykų, kurių tau sakyti nereikia.
Tūkstančio mylių kelionė prasideda vienu žingsneliu.
Tūkstantis gydytojų numarins sveiką žmogų.
Turėk tik keletą draugų, tačiau daug pažinčių.
Turėti nuostabaus grožio tarnaites yra grėsmė gerai santuokai.
Turtai papildo namą; dorybės – žmogų.
Turtai: sapnas naktyje; išgarsėjimas: žuvėdra plūduriuojanti ant vandens.
Tuščias tyras takas į dangų; prigrūstas tamsus kelias į pragarą.
Tvirtai užversta knyga yra tik popieriaus blokas.

Ugnies gesinimas rankose laikant malkas.
Ugnies į popierių neįvyniosi.
Ugnis purvą padaro kietą, o auksą išlydo.
Ugnis, kurią tu pakuri savo priešui, dažniau nudegina tave patį negu jį.
Utėlė negali pakelti pūkinės antklodės.
Už pinigus galima nusipirkti namą, bet ne šeimą, lovą, bet ne miegą, laikrodį, bet ne laiką, knygą, bet ne žinias, valgį, bet ne apetitą, padėtį visuomenėje, bet ne pagarbą, vaistus, bet ne sveikatą, seksą, bet ne meilę, draudimą, bet ne saugumą. Kaip matote, pinigai – dar ne viskas.
Už pinigus ir aklas praregės.
Užkariautojai būna karaliai, nugalėtieji – banditai.
Užkariautojai tampa karaliais; sumuštieji – banditais.
Užmiršk tas paslaugas, kurias tu padarei; atmink tas, kurias tu gavai.
Užpildydamas savo galvą vietoj piniginės, žmogus negali būti apvogtas.
Užsiimk aukštesnę vietą, kad galėtum vykdyti kontrolę.

Parašykite komentarą