Lotynų patarlės ir priežodžiai

Kad būtum mylimas – būk mylintis.
Kad nutildytum kitą – pirmiausia pats būk tylus.
Kada žmogaus gyvenimo būdas yra paniekos vertas, jo pamokslavimai yra traktuojami su panieka.
Kai kalba apie tave, netikėk nei vienu žmogumi daugiau, negu pačiu savimi.
Kai karas baigiasi, tada ateina pagalba.
Kai kažkokio dalyko per daug – sukelia šleikštulį.
Kai mus įspėjo, sekime geresne kryptimi.
Kai rutuliški kūnai galės susijungti ir turėti savyje vienas kitą, tada bus draugystė tarp goduolių ir šykštuolių.
Kai senas šuo loja, yra laikas pasižiūrėti.
Kai tu deriesi su lape, tikėkis gudrybių.
Kai viena banga praeina, kita seka iš paskos.
Kai vienas šuo loja, kitas irgi siekia prisiderinti.
Kaip gyventi laimingai, o ne prabangiai – yra klausimas.
Kaip tu elgiesi su kitais, taip tikėkis ir kiti elgsis su tavimi.
Kaip tu įsivėrei siūlą, taip turi ir siūti.
Kaip žmogus gyveno, taip jis ir mirs.
Kalba padaro abu dalykus: paslepia arba atskleidžia žmogaus mintis.
Kalbėjimas, neištariant žodžių, mankština proto suvaldymą.
Kalbėjime – upė, o supratime – tik vienas lašelis.
Kalnai niekada nesusivienija.
Karaliai mėgsta išdavystę, bet ne išdaviką.
Karas neduoda galimybės pakartoti klaidą.
Karčiausi yra brolių ginčai.
Kardas suteptas medumi.
Kare negalima sau leisti šiurkščiai suklysti dukart.
Karoliai aplink kaklą, bet velnias jo širdyje.
Kas mums yra leidžiama, to mes mažiausiai norime.
Kas nedrąsiai prašo, tas skatina atsisakymą tai padaryti.
Kas praranda kilnumą, tas daugiau nebeturi ką prarasti.
Kas siekia dalykų, tolesnių už savo galimybių ribos, tam didesnis bus kritimas.
Kas su kardu kovoja, tas nuo jo ir žlunga.
Kauliukai tiems, kurie atvyksta pavėlavę.
Ką blaivumas slepia – girtumas atskleidžia.
Ką blaivus žmogus turi širdyje, tą girtuoklis lūpose.
Ką tu apsiimtum padaryti, tebūnie tai proporcinga tavo galimybėms.
Ką tu darai – daryk kruopščiai.
Ką tu manai apie save yra daug svarbiau, nei ką kiti galvoja apie tave.
Ką tu valgai – toks tu esi.
Keli daiktai, įgyti su apgaule, sunaikina turtą, kuris buvo sąžiningai laimėtas.
Kenksmingos piktžolės auga sparčiai.
Kiaulė teikia pirmenybę purvui, o ne švariam vandeniui.
Kiekviena dorybė yra pusiaukelėje tarp dviejų blogybių.
Kiekvienam yra duotas raktas vartams į dangų. Tas pats raktas atrakina ir vartus į pragarą.
Kiekvienas didis dalykas susideda iš daugelio mažų susivienijusių dalelyčių.
Kiekvienas mažas žolės kraštelis skelbia apie Dievo buvimą.
Kiekvienas pakvaišęs žmogus galvoja, kad visi kiti žmonės pakvaišę.
Kiekvienas pranašumas turi savų trūkumų.
Kiekvienas turi vardą, bet ne visada tokią pačią sėkmę su juo.
Kiekvienas žmogus apie kitus sprendžia pagal save.
Kiekvienas žmogus turi savo ypatingą įprotį.
Kiekvienas žmogus, kuris gali pūsti ragą, dar nėra medžiotojas.
Kiekvieno žmogaus charakteris formuoja jo likimą.
Kiekvieno žmogaus nuodėmė krenta ant jo pačio galvos.
Kieno gyvenimas yra kaip žaibas, to žodžiai yra kaip griaustinis.
Kietas mazgas reikalauja tvirto pleišto.
Kilstanti banga pakelia visas valtis.
Kirvis užmiršta, ką medis prisimena.
Klaidingas vienu atžvilgiu – niekada nevertas pilno pasitikėjimo.
Klastingumas galų gale išduoda pats save, nors iš pradžių jis gali būti labai atsargus.
Ko tu niekada neturėjai – niekada ir nesiilgėsi.
Kokios ribos yra mylėjime?
Kreiva malka nėra tiesinama.
Kuklumas yra labai geros pajamos.
Kuklumas neduos naudos elgetai.
Kuo daugiau mes turime, tuo daugiau mes norime.
Kuo daugiau žmogus turi sažiningumo ir dorumo, tuo mažiau jis paveikia švento žmogaus orą.
Kuo didesnis kvailys, tuo didesnis jo įžūlumas.
Kuo laimingesnis metas, tuo greičiau jis praeina.
Kur yra bitės, ten ir medaus yra.
Kur yra pasitenkinimas, ten yra perteklius.
Kur turtas, ten ir draugų perteklius.
Kvaila yra mylėti grandines, nors ir iš aukso jos būtų.
Kvailys bijo likimo; išmintingas iškenčia jį.
Kvailys kalba kvailystes.

Laikai keičiasi; mes taip pat keičiamės su jais.
Laikas atskleidžia visus dalykus.
Laimė ir menai padeda vienas kitam.
Laimingas yra tas, kurį kitų pavojai padarė apdairų.
Laimingas tas žmogus, kuris laikosi nuo kivirčų atokiai.
Lakoniškumas yra žinojimo siela.
Lankas, per daug lenkiamas, lūžta.
Lapė yra pažįstama pagal jos uodegą.
Lapė nėra pagaunama dukart tuose pačiuose spąstuose.
Lašantis vanduo padaro uolą įdubusią ne dėl savo jėgos, bet dėl pastovaus veikimo.
Leisk jiems nekęsti taip, kad jie bijotų manęs.
Leisk kiekvienam žmogui daryti, ką jis gali daryti geriausia.
Leisk kiekvienam žmogui turėti, kas jam priklauso.
Lengviau yra laimėti sėkmę, negu ją išlaikyti.
Liga parodo, kokie mes esame.
Ligonio sveikata ir gerovė – gydytojui aukščiausias įstatymas.
Linksėjimas galva išmintingam žmogui ir lazda kvailiui.
Linksmumas atskleidžia paslaptis.

Mada (stilius) yra stipresnė už bet kokį žiaurų valdovą.
Maloniausias plaukiojimas yra arti kranto; labiausiai traukiantis pasivaikščiojimas – prie jūros.
Malonumai, kuriais mes mėgaujamės, yra prarandami, kai mes jų trokštame dar labiau.
Malonumas dažnai ateina iš skausmo.
Malonumas dažnai yra įžanga į skausmą.
Malonumas ir skausmas eina vienas paskui kitą.
Malonumas yra velnio masalas.
Malūnas negali malti su vandeniu, kuris jau nutekėjo.
Maža dovanėlė, bet tinkamu laiku.
Maži proteliai žavisi pasišaipymais.
Mažos dovanėlės sutaikdo, o didelės dovanos padaro priešais.
Medis, dažnai persodintas, nebežydi.
Meldimasis su žvilgčiojimu į kitų žmonių reikalus.
Menas neturi priešo, išskyrus neišmanymą.
Mes esame autoriai mūsų pačių nelaimių.
Mes esame per daug užsiėmę grindų šluostymu, kad užsuktume čiaupą.
Mes labiau išmokstame vertinti daiktus jų praradime, negu naudodamiesi jais.
Mes nekenčiame žmogaus, kurį mes esame nuskriaudę.
Mes netenkame tikrų dalykų, kol mes siekiame netikrųjų.
Mes pradedame mirti, kai mes gimstame, ir pabaiga priklauso nuo pradžios.
Mes susimokame senatvėje už nesaikingumą jaunystėje.
Mes turime gyventi taip, kaip galime, o ne taip, kaip norėtume.
Mes visi buvome kvailiais savo laiku.
Meška nori uodegos, bet negali būti liūtu.
Minia nėra įtakojama mąstymo, o tik aklo, staigaus entuziazmo.
Mirties baimė yra blogesnė už pačią mirtį.
Mirtis yra didis lygintojas.
Mokai delfiną plaukti.
Mokai geležį plaukti.
Mokai žuvį plaukti.
Mokymasis skatina mokymąsi, dykinėjimas daugina dykinėjimą.
Mokytas žmogus visada turi turtą savyje.
Mokytis niekada nevėlu.
Moteris yra velnių sandėlys, jeigu jinai yra morališkai pagedusi.
Mums nereikia draugų, kai Dievo globa šypsosi mums.
Mums reikėtų nesitikėti visko, visur ir iš kiekvieno.

Parašykite komentarą