Lotynų patarlės ir priežodžiai

Samprotavimo nėra, kai staigus entuziazmas valdo.
Saugiai įsikūręs klausytis audros išorėje.
Saugokis mažumos žiaurumo.
Savęs garbinimas ir liaupsinimas yra nekenčiamas.
Savęs gyrimas ir išaukštinimas – nėra rekomendacija.
Sąžiningumas yra kaip tūkstantis liudininkų.
Sąžiningumas su skurdu yra geriau, negu blogu keliu įgytas turtas.
Sėkmė lydi pas įžūlumą.
Sėkmė padaro kvailį atrodantį išmintingu.
Sėkmė vienam yra motina, kitam – pamotė.
Sena lapė nėra pagaunama spąstuose.
Sena lapė supranta spąstus.
Senas liūtas yra geriau negu jaunas asilas.
Sergantis protas negali iškentėti jokio šiurkštumo.
Sezonas yra visiems dalykams.
Sezonas, o ne dirvožemis atneša derlių.
Sielvartas atneša pirmalaikę senatvę.
Silpnas pamatas sunaikina įdirbį.
Skaldyk ir valdyk.
Skini usnis – tikėkis spyglių.
Skrydis link paaukštinimo pareigose bus lėtas be auksinių plunksnų.
Skurdas išbando draugystę.
Smūgis kerta silpniau, kai jis iš anksto yra numatytas.
Sotumas nužudė daugiau žmonių negu alkis.
Su daugybe rankų didžiulis darbas padaromas lengvai.
Su skutimosi peiliuku prieš girnas.
Suderinta gynyba yra saugiausia.
Suk vieną lizdą viename medyje.
Sunkiai pasiekti dalykai yra ilgiau išlaikomi.
Susirūpinęs dėl bato, bet nepaisantis pėdos.
Suteikta pagalba, kada jos neprašoma, yra tokia pat blogybė, kaip ir sužeidimas.
Sveikas protas duoda daugiau naudos negu stiprumas.
Sveikas protas yra visų dorybių vežėjas.

Šienas yra labiau priimtinas asilui negu auksas.
Šykštuolio sūnus dažniausiai būna švaistūnas.
Šlovė yra dorybės šešėlis.
Šūdas plaukioja paviršiuje.
Šuo būdoje loja ant savo blusų; medžiojantis šuo jų nepastebi.
Švaistūnai visada yra godumo ir gobšumo neišvengiamybėje.
Švelniai pasakytas komplimentas yra meduotas nuodas.

Tai yra absurdas, kad tas valdytų kitus, kuris negali įsakinėti sau.
Tai yra meno tobulumas, kai menininko veiklos pėdsakų nematyti.
Tai yra pats išminties stuburas – nepasitikėti per daug skubotai.
Tai yra sukčiavimas – žiūrėti pro pirštus į sukčiavimą.
Tai yra teisinga, kad tam, kuriam reikia atleidimo dėl jo paties nusižengimų, tai jis suteiktų kitiems.
Tai ką aš gaunu, tai aš grąžinu.
Tai medis duoda savo charakterį vaisiui.
Tai, ką buvo kartu iškęsti, gali būti saldu prisiminti.
Tai, ką mes įgyjame per daug lengvai, mes vertiname per mažai.
Tai, kas yra audringa, niekada ilgai nesitęsia.
Tai, kas yra paniekinta, dažnai yra naudingiausia.
Tai, kas yra saldu vieniems, yra kartu kitiems.
Tai, ko visi trokšta, yra sunkiai išsaugojama.
Taika įgyja vertę iš nesantaikos.
Taisytis niekada nevėlu.
Talentas ir skurdas, turtas ir kvailumas dažnai gyvena kartu.
Tarp aklų, matantis viena akimi, yra karalius.
Tas duoda dvigubai, kuris duoda akimirksniu.
Tas gali panešti jautį, kuris nešiojo veršiuką (pagal legendinį graikų atletą Milą iš Italijos Krotonės miesto, kuris jaunystėje treniruodavosi kasdien nešiodamas ant savo pečių jautuką).
Tas yra išmintingas, kuris gali prisitaikyti prie visų gyvenimo atvejų, bet kvailys rungtyniauja ir kenčia, kaip plaukikas plaukiantis prieš srovę.
Tas yra tikrasis užkariautojas, kuris užkariauja save.
Tas miršta dukart, kuris miršta nuo savo rankos.
Tas nėra laimingas, kuris nesupranta savo laimės.
Tas nugali, kuris nugali save.
Tas pats batas netinka kiekvienai pėdai.
Tas pripažįsta savo kaltę, kuris bėga nuo jam skirto patikrinimo.
Tas sau įgyja išminties pigiai, kuris įgyja ją kitų kaina.
Tas vargsta veltui, kuris stengiasi įtikti kiekvienam asmeniui.
Tas, kuris dalinasi medumi su lokiu, turi mažiausią jo dalį.
Tas, kuris daro nuodėmę būdamas girtas, tas turės ją išpirkti būdamas blaivus.
Tas, kuris gavo malonę, užmiršta tai; tas, kuris buvo sužeistas, tai prisimena.
Tas, kuris jau buvo sužeistas, bijo.
Tas, kuris pagaili rykštės, nekenčia savo sūnaus.
Tas, kuris pavydi, tas pripažįsta savo žemesnę padėtį.
Tas, kuris sekioja du kiškius, praranda abu.
Tas, kuris sykį naudojosi apgaule, tas meluos vėl.
Tas, kuris sutvardo savo pyktį, tas nugali savo didžiausią priešą.
Tas, kuris vaikščioja su šlubiu, tas išmoksta šlubuoti.
Tebūnie tai tvirtai įamžinta, kad prostitutė, tai yra vartai, kurie veda į mirtį.
Teisingumas yra įvykdomas tinkamoje prevencijoje, o ne griežtoje nusikaltimo bausmėje.
Tie gali padaryti mažiausiai, kurie giriasi garsiausiai.
Tie, kurie yra ištroškę, geria tyloje.
Tie, kurie pastebi kitų klaidas, bet nemato savo – yra išmintingi kitiems, bet kvailiai patys sau.
Tiesa bus atskleista.
Tiesa gali būti slopinama, bet ne pasmaugta.
Tiesa guli šaltinio dugne.
Tiesa yra didis dalykas ir ji įsigalės.
Tiesa prarandama argumentų sumaištyje.
Tiesumas(atvirumas) ugdo neapykantą.
Tikėk tuo žmogumi, kuris kalba iš patirties.
Tikėk, kad tu tai turi ir tu tai turėsi.
Tikras draugas – visada draugas.
Tikrasis turtas glūdi ne turėjime, bet nonorėjime.
Tylėjimas yra nuostabiausias moters bruožas.
Tyli moteris visada yra daug žavingesnė negu triukšminga.
Tylos dovana yra sužinojimas.
Tu duodi šieną šuniui, o kaulus – asilui.
Tu gali pažinti liūtą pagal jo leteną.
Tu klausi takelio, kai pagrindinis kelias yra tau prieš akis.
Tu nuolatos groji ta pačia styga.
Tu skaičiuoji smėlį.
Turėk atidumo nepradėti sumanymo, kurio gali gailėtis.
Turtas sukuria garbinimą.
Tuščias indas skamba garsiausiai.
Tušti ąsočiai skamba garsiausiai.

Parašykite komentarą