Motinos dienos sveikinimai

Mama tu gera.. Mama tu švelni.. Mama tu esi, puiki ir nuostabi..

***

Mamyte, mama, langus drobule balta uždenkit, Lai šoks naktis už lango šokį trankų. Ir leiskit prieš Jus mums nusilenkti, Ir išbučiuot kiekvieną raukšlę ranku.

***

Nejaugi tau septyniasdešimt, mama, Nejaugi tiek jau nuvedė takai ? Kiek kartu aušros aušo, naktys temo Nejaugi tavo jau žili plaukai.

***

Numegzk man Margą pirštinėlę, Apskleisk gėlėtą skarelę… Dar daugel metų, Sengalvėle, Žydėki mums obelėle !

***

Nuo žemės delno kyla žalias daigas, Viršum galvos padangių žydruma. Aš bėgau prie Tavęs, kaip mažas vaikas, Tave ir saulę šaukdamas “Mama”. Tu man sakau, tu man kartoji, mama: Yra keliai, keleliai ir takai, Kuriais į širdį, kaip į bendrą namą, Ateina žmones – dideli vaikai.

***

Praeina metai, kaip šešėliai nykūs, Praeina metai, kaip šviesi žvaigždė, Tik Tu, tik Tu, su baime juos sutikus, Tik Tu lieki, silpna žmogaus širdie … žmogaus širdie, ant amžinojo kelio, Kiek daug, kiek daug tu garbini stabų ! Drebi pabūgusi trapaus rudens lapelio, O nebijai nei vėtrų, nei žaibų.

***

Tau mamyte, dėkoju už viską: Už gerumą, už ta rūpestėlį. Na tai kas, kad plaukuos šerkšnas tviska, Tiktai šalna širdies nesugėlė. Kaip gerai, kad esi tu pasauly, Kad galiu prie Tavęs prisiglausti, Tu vienintelė moki suprasti, Tu vienintelė moki atjausti.

***

Mamyte , tiek daug darbo nudirbai, Tavo rankos tokios dar švelnios. Mamyte,tai tavo rankos yra švelniausios, Skaisčiausios! Telinkime Mamos diena praleisti laimingai!

***

Tegul saulutės spindulėlių Tau niekad nepristinga. Te žemėj nepritrūks gėlių, Kad būtum tu laiminga.

Parašykite komentarą