Palaiminkit mane darbams, Tėveliai

Šeima
Šeima

Rašau Jums laišką iš toli, toli,
O ilgesys vijokliais pina kojas.
Iš tolimų kelionių grįžti negali…
O šiluma namų vis kvepia rojum.

Didiems darbams subrendau jau seniai,
Bet trūksta ryžto ir palaimos žodžių.
Nors neprispaudę dideli vargai,
Bet mano kelio — rožės neužgožę…

Prašau Jus pasimelsti už mane,
Suteikt vilties — širdies palaimos kryžium:
Žmonėms sukūręs džiaugsmą darbuose —
Aš, praturtėjęs dvasios lobiais — grįšiu.

Palaimos ženklas mano akyse
Atvers sėkmės jutimą žmonėse.

Parašykite komentarą