Rumi Meilės eilės ir netik

Protas yra šviesus ir ieško teisingumo,
tad kodėl tamsusis ego ima viršų?
Nes kūnas yra ego namai,
o protas juose tėra svečias,
ir ego šuo prie savų durų yra tarsi liūtas.

***

Jei pasakytum dar negimusiam kūdikiui,
kad kitapus įsčių plyti nuostabus pasaulis,
kur žalios pievos ir vešlūs sodai,
aukšti kalnai ir plačios jūros, kur dangų apšviečia
saulė ir mėnulis, nepatikėtų
kūdikis tokia nesąmone.
Būdamas tamsiose įsčiose, kaip jis galėtų įsivaizduoti
neapsakomų šio pasaulio didybę?
Lygiai taip, kai mistikai kalba apie pasaulius
anapus kvapų ir spalvų, paprastas žmogus,
apkurtęs nuo godulio ir apakintas naudos troškimo,
nepajėgia suvokt jų tikrovės.

***

Mūsų juslės tarpusavy susijusios,
nes visos penkios auga iš vienos šaknies,
kai viena paaštrėja, ir kitos stiprėja*
Matymas stiprina kalbų, bendravimas plečia
vaizduotę, o regėjimas kiekvienų juslę
skatina ir žadina dvasinę įžvalgų*
Jei kuri juslė išsilaisvina iš pančių,
probėgšmais neregimybę išvydusi,
atveria jų ir visoms kitoms*
Esi matęs, kai viena avis šoka
per upelį, o visa banda seka iš paskos*
Tad ginki savo juslių bandų į ganyklų
ir leisk joms skabyti dangiškųsias gėles
Tiesos Sode.

Parašykite komentarą