Rumi Meilės eilės ir netik

Meilė yra mano religija!
Gyventi vien prote ir kūne
man gėda.
Meilė nubraukė dulkes man nuo sielos,
ir dabar giedrame danguje
švyti mano dvasios mėnulis.
Per amžius mušiau meilės būgną
tau atliepdamas.
Mano gyvenimas priklauso nuo mano mirties,

***

Širdie, būk atidi,
būk pakanti,
bėk, jei sielvarto mintys tau per sunkios,
žaisk toliau savo vaikiškus žaidimus*

***

Jei esi riboto mąstymo,
visas pasaulis tau atrodys ribotas.
Jei esi laimingas su draugais,
pasaulį regėsi kaip rožių sodą.
Buvo daug nusigavusių iki pat Sirijos ir Irako,
bet nieko nepamatė, vien netikėjimą ir veidmainystę.
Buvo daug nusigavusių iki pat Herato ir Indijos,
bet nieko nepamatė, vien pirkėjus ir pardavėjus.
Buvo daug nusigavusių iki pat Turkestano ir Kinijos,
bet nieko nepamatė, vien suktybes ir apgaulę.
Jeigu keliauninkas ieško išorinių potyrių,
jis gali keliauti per pasaulį ir nematyti esmės.
Jeigu karvė pereitų Bagdadą, ji neišvystų jokių
miesto grožybių, išskyrus meliono žievę.
Tačiau erdvi karalystė anapus priežasties ir pasekmės
yra Dievo buveinė, nuolat kintanti ir amžinai nauja.
Visa, tebūnie Rojus ar Edeno upės,
tampa bjaurastimi, kai nuolat regima tik iš vienos pusės.

Parašykite komentarą