KETURIOS STICHIJŲ GRUPĖS

Ugnis, Žemė, Oras ir Vanduo iš dvylikos astrologinių ženklų
sudaro keturias grupes. Toji „grupinė” kategorija – svarbiausias
faktorius nustatant tarpusavio darną (biologinę ir psichologinę),
kuri laiduoja tvirtus santykius. Žinoma, bet kurie du skirtinguose
ženkluose gimę žmonės gali vienas su kitu patirti seksualinį malonumą.
Tačiau ilgai pažinčiai, jausmui, j o g tu „priklausai” j a m
(jai), o j i s (ji) – tau, geriausia pasirinkti partnerį iš tos grupės, kuriai
priklauso ir j ū sų ženklas. Panagrinėkime kiekvieną šią grupę.

UGNIES STICHIJA
(AVTNAS. T TŪTAS. ŠAULYS)

Ugnies stichija

Pagrindinis šios grupės bruožas – aktyvumas ir beveik neišsenkanti energija.

Šiuos ženklus sieja ugningi, aktyvūs protiniai ir fiziniai procesai, ir j i e nėra taip glaudžiai susiję tarpusavyje, kaip, pavyzdžiui, Vandens ženklai. Net artimiausiuose šių ženklų žmonių santykiuose jaučiasi kažkas panašaus į ambicingumą, familiarumą. Kiekvienas iš jų nori gyventi savarankiškai ir labai retai sutiks paaukoti visą savo gyvenimą kitam žmogui, j e i gu reikės prarasti savo individualybę.

Šioje grupėje galima sutikti daug žmonių, kurie gali ilgam
išsiskirti ir puikiai išsaugoti savo jausmus vienas kitam, bet tuo
pačiu kiekvienas iš jų siekia individualių tikslų. Esminis šios grupės
žmonių devizas – asmeninė nepriklausomybė. Jie ūmūs, karštakošiai,
jų pastangos sutelktos į karjerą bei finansus; j ie nori nuolatos
būti visų dėmesio centre. Ugnies ženklai gali gauti šiokios
tokios naudos iš Žemės grupės praktiškumo.

Seksualinių santykių srityje Ugnies ženklų žmonės priklauso
pačių liepsningi ausiu ir aistringiausių kategorijai; j i e labai agresyvūs,
o emocijose nenužengia labai toli. Visi j i e labai mėgsta
bendrauti. Svarbiausias jų šūkis – gyvenk ir leisk gyventi kitiems.

ŽEMĖS STICHIJA
(OŽTARAGTS. JAUTIS, MERGELĖ)

Žemės stichija

Pagrindinis šių ženklų bruožas – praktiškumas. Juos sieja atsitiktiniai, palyginti pasyvūs emociniai ir fiziniai procesai, bet jų tarpusavio santykiai labai tvirti ir glaudūs. Šių ženklų žmonės susiburia siekti bendrų tikslų.

Kiekvienas iš jų nori rasti partneryje priklausomybę ir pastovumą.
Šioje grupėje mes aptikome porų, kurios sujungia savo
finansinius ir socialinius išteklius tam, kad kartu užkariautų pasaulį.
Jų kasdieniniame gyvenime nebūna emocinių kraštutinumų.
Pagrindinis šios grupės devizas – bendras, kolektyvinis darbas.
Šios grupės žmonės geidulingi, bet, reikui esant, gali tvirtai
kontroliuoti savo aistras. Jie – „žemės druska”. Svarbiausias jų
principas tarpusavio santykių palaikymui – „Ką aš gausiu už tai,
ko tu prašai?”

ORO STICHIJA
(DVYNIAI, SVARSTYKLĖS, VANDENIS)

Oro Stichija

Pagrindinis šios grupės bruožas – intelektas. Šiuos ženklus
sieja lengvi, nevarginantys protiniai ir jausminiai procesai; jų ryšiai
netvirti ir nepastovūs. Lytiniam interesui palaikyti jiems būtina
sutikti tokios pat protinės sandaros žmogų, kad jo intelektas
nenusileistųjų protiniams sugebėjimams. Kiekvienas „Orinukas”
kitame žmoguje mato partnerį, pasirengusį kartu su j u o eksperimentuoti
visose gyvenimo bei veiklos srityse.

Šios grupės žmonėms lengva įgristi. Tarp jų daug savo srities
meistrų – rašytojų, mokytojų, medikų, išradėjų, aktorių, dainininkų,
šokėjų. Šios grupės devizas – intelektas. Visi trys ženklai mėgsta protinį darbą, bet retai j am visiškai pasiaukoja, ypač Dvyniai.
Visi „Orinukai” gali tinkamai naudotis giliais Vandens ženklų
jausmais ir stipriomis emocijomis.

Lytiniuose santykiuose šie trys ženklai yra eksperimentatoriai
ir būtinai išbando viską, kas tik įmanoma; patys sakosi turį
gilius jausmus, bet paprastai j u o s kontroliuoja protas. Ne jų aplinkos
žmonės ir įvykiai jiems atrodo kaip teatro aktoriai ir dekoracijos
nelabai vykusioje pjesėje. Jų šūkis: „Ar tu gali užsimiršti
ir ar padėsi man tai padaryti?”

VANDENS STICHIJA
(VĖŽYS, SKORPIONAS, ŽUVYS)

Vandens stichija

Pagrindinis šios grupės bruožas – emocijos. Šiuos ženklus
sieja aistringi ir gilūs emociniai procesai. Šių žmonių požiūris į
gyvenimą maždaug toks – viskas meilei, o b e j o s visas pasaulis
tegul eina velniop!

„Vandeninukai” dažnai būna sukaustyti asmeniniais įsipareigojimais.
Čia negali būti individualybės – kiekvienas turi būti
visiškai sutapatintas su mylimuoju. Šioje grupėje randame daugiausia
kūrybingų ir nepastovių žmonių. Meilužiai praktiškai
neišskiriami; kiekvienas ieško savo partneryje visiško seksualinio
bei moralinio pasitenkinimo ir atsidavimo.

Visi šie trys ženklai ypatingai aistringi, kartais iki kraštutinumo.
Šios grupės devizas – priklausomybė vienas kitam. Šie žmonės
galėtų pasinaudoti kai kuriais ekstravertiniais „Ugninukų”
bruožais ir Žemės ženklų praktiškumu.

Lytinių santykių srityje j i e yra pamažu įšildomi ir ilgai „rusenantys”;
jų meilės aistra, kartą įpūsta, trunka labai ilgai. Meilės
mene šie žmonės paprastai pasyvūs, bet gali imtis labai aktyvių
veiksmų ir radikalių priemonių norėdami įsigyti kitą meilužį. Jų
šūkis: „Mylėk mane labiau už viską; padaryk taip, kad aš jausčiausi
tau reikalingas!”