Anekdotai apie mokytojus

mokytoja
mokytoja
 • Vaikučiai, kokie paukščiai Lietuvoje negyvena?
  Jonukas:
 • Gandrai!
 • Kodėl tu taip galvoji?
 • Mama sakė, kad po mano gimimo tėtis visus
  juos iššaudė.

***

Mokytoja:

 • Petriuk, kur tavo pažymių knygelė?
 • Paskolinau Juozukui.
 • O kam?
 • Norėjo tėvus pagąsdinti.

***

 • Greitai pasakykit kiek bus 5 + 8?
  -2 3
 • Neteisingai.
 • Juk liepėt greitai, o ne teisingai…

***

 • Išasmenuok žodį „balsuoti“.
 • Aš balsuoju, tu balsuoji, jis/ ji balsuoja, mes
  balsuojame, jūs balsuojate.
 • O jie?
 • O jiems nusispjaut į tautą.

***

 • Šį kartą tavo namų darbai padaryti kur kas geriau.
 • Tėtis man jau nebepadeda.

***

Tikybos pamoka:

 • Petriuk, kaip Dievas nubaudė Adomą?
 • Sukūrė levą.

.***

-Tėti, ar tu moki pasirašyti užmerktomis akimis?

 • Moku.
 • Tuomet pasirašyk mano pažymių knygelėje.

***

Mokyklos valgykloje:

 • Vaikai, nemėtykit maisto ant grindų, jau trys katės
  padvėsė.