Rinkinys R patarlių ir priežodžių

raidė R
raidė R

Rumunų patarlės ir priežodžiai

Apie ką svajoja žvirblis? Be abejo apie kukurūzų košę.

Duona pati į namus neateina, ją reikia užsidirbti.

Pigiausia prekė – patarimas, o vertingiausia – geras pavyzdys.

Rusų patarlės ir priežodžiai

Aukščiau Maskvos – tik Kremlius, aukščiau Kremliaus – tik dangus.

Daug rinksies, liksi nevedęs.
Dievas myli tikėjimą, pinigai — sąskaitą.
Dievas padeda tiems, kurie sau padeda.
Duosi vaikams valią, pats papulsi į nevalią.

Eini medžioti meškos – pasikviesk kunigą, eini medžioti šerno – užsisakyk karstą.

Girdėjo skambinant varpais, tik nežino, kur.

Iki kaklo vandenyje, o reikalauja gerti.
Iš pūvančios širdies ir žodžiai pūvantys.

Jei gaudysi iškart du zuikius, nepagausi nei vieno.
Jeigu valgysi duonos ir kopūstų, sveikata nesiskųsi.

Kaip Naujus metus sutiksi, taip juos ir praleisi.
Kam darbas — džiaugsmas, tam gyvenimas — laimė.
Kam lemta sudegti ugnyje, tas nenuskęs vandenyje.
Kartais šypsena slepia nuodus.
Kas bloga prisimins, akies neteks.
Kas nedirba, tas nevalgo.
Kas nerizikuoja, tas negeria šampano.
Ką plunksna parašysi, kirviu neištašysi.
Kiek vilką nešersi, pas asilą vis tiek ilgesnis.
Ko Dievas neatneš, to žemė neduos.
Kuo gilyn į mišką, tuo daugiau medžių.
Kur laimė, čia taip pat pavydas.

Melo lydimas visą pasaulį pereisi, tačiau kelio atgal nebus.
Melskis Dievui, bet pats irkluok į krantą.
Mėgsti važinėtis — išmok rogutes tampyti.
Miškas turi akis, laukas ausis.

Ne toks velnias juodas, kaip jį moliavoja.
Net jei moterys būtų stiklinės, vis viena jų nepermatytum.
Nepagautas — ne vagis.
Neturėk 100 rublių, bet turėk 100 draugų!
Nėra šeimos be dūmų.
Nuo vilko bėgo, ant lokio užbėgo.

Pasakyk, kas tavo draugas, pasakysiu, kas tu esi.
Pasitikėk, bet tikrink.
Paskubėsi – žmones prajuokinsi.
Pirkite ne namą, bet kaimynus.
Pirtyje vanta brangesnė už pinigą.
Po mūšio kumščiais mojuoti yra beprasmiška.
Protingas ir be pinigų turtingas.

Roges ruošk vasarą, o ratus žiemą.
Rublis kalba, rublis tyli.

Seni barščiai – ne „patrova“, sena merga – ne „zabova“.
Sutinka pagal drabužį, o išlydi pagal protą.

Tam pačiam jaučiui odos du kartus nenudirsi.

Viltis — kvailių motina.
Visos mergaitės yra meilios, švelnios ir žavios; tad iš kurgi atsiranda tiek daug senų bjaurių bobų.
Vyras su žmona – tas pats velnias.