Mintys apie draugus, draugystę

Mintys apie draugus, draugystę
Mintys apie draugus, draugystę

„Raskime laiko klausytis, žvelgti į akis, išmokime kartu verkti, drąsinti vienas kitą, juoktis, būti tiesiog kartu. „

Juk kai kas nors žiūri į bičiulį, tai tarsi regi savo paties atvaizdą.

Kiek daug yra dalykų, kurių mes niekad nepadarytume dėl savęs, o darome dėl bičiulių!

.. patys seniausi bičiuliai tarsi seni seni vynai mums būna patys maloniausi…

… nėra nieko bjauriau už karą su žmogumi, su kuriuo artimai bičiuliavaisi.

Draugai tave myli tokį, koks esi; žmona tave myli ir nori padaryti iš tavęs kitą žmogų.

Draugystė -tai viena iš gražiausių vietų, kur ilgesys pasiekia pradinį išsipildymą, o vėliau gilėja, apsivalo ir pasikeičia.

Norint įgyti draugų ir bičiulių palankumą kasdieniuose santykiuose, reikia jų teikiamas paslaugas vertinti labiau už juos pačius, ir atvirkščiai: savo paslaugas draugams reikia laikyti menkesnėmis, negu mano mūsų draugai ir bičiuliai.

Gyvenk su žmonėmis taip, kad tavo draugai netaptų priešais, o priešai taptų draugais.

Geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalytis mintimis apie savo darbus. Žmones labiausiai suartina veikla.

Klastingas draugas – visų pavojingiausias priešas.

Pažinti vienam kitą – nereiškia vienam apie kitą žinoti viską; tai reiškia žiūrėti vienam į kitą su simpatija ir pasitikėjimu, tikėti vienam kitu. Nedera brautis į kitų asmenybę

Jei kada neteksi artimo draugo – neliūdėk, nes tu jo neturėjai. Tikra draugo prarasti negalima.

Būti tikru draugu – reiškia pastebėti akyse dar nepasirodžiusią ašarą, o širdyje paslėptą žaizdą.

Liūdesiui pakanka vienatvės, bet norėdamas patirti visą džiaugsmo pilnatvę, turi juo su kuo nors pasidalinti.

Draugystė negali ateiti ne laiku, negali atsistoti skersai kelio. Draugystė reikalinga mums ne mažiau už gyvenimo būtinybes – ugnį ir vandenį.

O, kaip būna skaudu, kai draugas pasitraukia – ir palieka po savęs vien tylą.

Kas nemato pasaulyje draugų, tas nevertas, kad pasaulis sužinotų apie jį.

Bus man niūrus kiekvienas kelias, jei neapšvies jo draugo šypsena.

Parašykite komentarą