KETURIOS STICHIJŲ GRUPĖS

Ugnis, Žemė, Oras ir Vanduo iš dvylikos astrologinių ženklų
sudaro keturias grupes. Toji „grupinė“ kategorija – svarbiausias
faktorius nustatant tarpusavio darną (biologinę ir psichologinę),
kuri laiduoja tvirtus santykius. Žinoma, bet kurie du skirtinguose
ženkluose gimę žmonės gali vienas su kitu patirti seksualinį malonumą.
Tačiau ilgai pažinčiai, jausmui, j o g tu „priklausai“ j a m
(jai), o j i s (ji) – tau, geriausia pasirinkti partnerį iš tos grupės, kuriai
priklauso ir j ū sų ženklas. Panagrinėkime kiekvieną šią grupę.

UGNIES STICHIJA
(AVTNAS. T TŪTAS. ŠAULYS)

Ugnies stichija

Pagrindinis šios grupės bruožas – aktyvumas ir beveik neišsenkanti energija.

Šiuos ženklus sieja ugningi, aktyvūs protiniai ir fiziniai procesai, ir j i e nėra taip glaudžiai susiję tarpusavyje, kaip, pavyzdžiui, Vandens ženklai. Net artimiausiuose šių ženklų žmonių santykiuose jaučiasi kažkas panašaus į ambicingumą, familiarumą. Kiekvienas iš jų nori gyventi savarankiškai ir labai retai sutiks paaukoti visą savo gyvenimą kitam žmogui, j e i gu reikės prarasti savo individualybę.

Šioje grupėje galima sutikti daug žmonių, kurie gali ilgam
išsiskirti ir puikiai išsaugoti savo jausmus vienas kitam, bet tuo
pačiu kiekvienas iš jų siekia individualių tikslų. Esminis šios grupės
žmonių devizas – asmeninė nepriklausomybė. Jie ūmūs, karštakošiai,
jų pastangos sutelktos į karjerą bei finansus; j ie nori nuolatos
būti visų dėmesio centre. Ugnies ženklai gali gauti šiokios
tokios naudos iš Žemės grupės praktiškumo.

Seksualinių santykių srityje Ugnies ženklų žmonės priklauso
pačių liepsningi ausiu ir aistringiausių kategorijai; j i e labai agresyvūs,
o emocijose nenužengia labai toli. Visi j i e labai mėgsta
bendrauti. Svarbiausias jų šūkis – gyvenk ir leisk gyventi kitiems.

ŽEMĖS STICHIJA
(OŽTARAGTS. JAUTIS, MERGELĖ)

Žemės stichija

Pagrindinis šių ženklų bruožas – praktiškumas. Juos sieja atsitiktiniai, palyginti pasyvūs emociniai ir fiziniai procesai, bet jų tarpusavio santykiai labai tvirti ir glaudūs. Šių ženklų žmonės susiburia siekti bendrų tikslų.

Kiekvienas iš jų nori rasti partneryje priklausomybę ir pastovumą.
Šioje grupėje mes aptikome porų, kurios sujungia savo
finansinius ir socialinius išteklius tam, kad kartu užkariautų pasaulį.
Jų kasdieniniame gyvenime nebūna emocinių kraštutinumų.
Pagrindinis šios grupės devizas – bendras, kolektyvinis darbas.
Šios grupės žmonės geidulingi, bet, reikui esant, gali tvirtai
kontroliuoti savo aistras. Jie – „žemės druska“. Svarbiausias jų
principas tarpusavio santykių palaikymui – „Ką aš gausiu už tai,
ko tu prašai?“

ORO STICHIJA
(DVYNIAI, SVARSTYKLĖS, VANDENIS)

Oro Stichija

Pagrindinis šios grupės bruožas – intelektas. Šiuos ženklus
sieja lengvi, nevarginantys protiniai ir jausminiai procesai; jų ryšiai
netvirti ir nepastovūs. Lytiniam interesui palaikyti jiems būtina
sutikti tokios pat protinės sandaros žmogų, kad jo intelektas
nenusileistųjų protiniams sugebėjimams. Kiekvienas „Orinukas“
kitame žmoguje mato partnerį, pasirengusį kartu su j u o eksperimentuoti
visose gyvenimo bei veiklos srityse.

Šios grupės žmonėms lengva įgristi. Tarp jų daug savo srities
meistrų – rašytojų, mokytojų, medikų, išradėjų, aktorių, dainininkų,
šokėjų. Šios grupės devizas – intelektas. Visi trys ženklai mėgsta protinį darbą, bet retai j am visiškai pasiaukoja, ypač Dvyniai.
Visi „Orinukai“ gali tinkamai naudotis giliais Vandens ženklų
jausmais ir stipriomis emocijomis.

Lytiniuose santykiuose šie trys ženklai yra eksperimentatoriai
ir būtinai išbando viską, kas tik įmanoma; patys sakosi turį
gilius jausmus, bet paprastai j u o s kontroliuoja protas. Ne jų aplinkos
žmonės ir įvykiai jiems atrodo kaip teatro aktoriai ir dekoracijos
nelabai vykusioje pjesėje. Jų šūkis: „Ar tu gali užsimiršti
ir ar padėsi man tai padaryti?“

VANDENS STICHIJA
(VĖŽYS, SKORPIONAS, ŽUVYS)

Vandens stichija

Pagrindinis šios grupės bruožas – emocijos. Šiuos ženklus
sieja aistringi ir gilūs emociniai procesai. Šių žmonių požiūris į
gyvenimą maždaug toks – viskas meilei, o b e j o s visas pasaulis
tegul eina velniop!

„Vandeninukai“ dažnai būna sukaustyti asmeniniais įsipareigojimais.
Čia negali būti individualybės – kiekvienas turi būti
visiškai sutapatintas su mylimuoju. Šioje grupėje randame daugiausia
kūrybingų ir nepastovių žmonių. Meilužiai praktiškai
neišskiriami; kiekvienas ieško savo partneryje visiško seksualinio
bei moralinio pasitenkinimo ir atsidavimo.

Visi šie trys ženklai ypatingai aistringi, kartais iki kraštutinumo.
Šios grupės devizas – priklausomybė vienas kitam. Šie žmonės
galėtų pasinaudoti kai kuriais ekstravertiniais „Ugninukų“
bruožais ir Žemės ženklų praktiškumu.

Lytinių santykių srityje j i e yra pamažu įšildomi ir ilgai „rusenantys“;
jų meilės aistra, kartą įpūsta, trunka labai ilgai. Meilės
mene šie žmonės paprastai pasyvūs, bet gali imtis labai aktyvių
veiksmų ir radikalių priemonių norėdami įsigyti kitą meilužį. Jų
šūkis: „Mylėk mane labiau už viską; padaryk taip, kad aš jausčiausi
tau reikalingas!“

ASTROLOGINIAI ZODIAKO ŽENKLŲ PORTRETAI

Avinas
(kovo 21 – balandžio 20)

Avinas Zodiakas
Avinas Zodiakas

Pirmasis pagrindinis ženklas
Pirmasis Zodiako ženklas
Pirmasis Ugnies ženklas
Valdančioji planeta – Marsas
Laimingas skaitmuo – 9 ir visi skaičiai, dalomi iš devynių
Astrologinis simbolis – Avinas
Talismanas – kūjis
Astrologiniai akmenys – deimantas, akvamarinas, ametistas
Astrologinės spalvos – avietinė, raudona, auksinė, geltona
ir visos blizgančios spalvos
Avinas valdo Pirmoji horoskopo Būstą

BENDROJI ASMENYBĖS CHARAKTERISTIKA

Marsas, Avino valdančioji planeta, skatina šio ženklo žmones
aktyviam gyvenimui, aprūpindamas nuolatine neišsenkančia
energija; darydamas juos nenuilstančiais nenuoramomis, žinančiais
savo vertę, trokštančiais pasiekti pačių šlovės aukštumų ir
nuolatos su kažkuo besivaržančiais. Horoskope Avinas užima
pirmąją vietą, tad nenuostabu, kad ir šio ženklo žmonės nori nuolatos
visur pirmauti. Ne veltui tai vienas iš pačių egoistiškiausių
ženklų.

Be to, Avinas – pirmasis Zodiako ugninis ženklas. Tai dar
labiau padidina jo aktyvumą. Marsas daro teigiamą įtaką po šiuo
ženklu gimusiems žmonėms, suteikdamas jiems pasitikėjimo savimi
ir narsos. Skirtingai, negu kitas Marso valdomas ženklas –
Skorpionas, Avinas – tai jaunas bebaimis karys, karštakraujiškai
besiveržiantis į mūšio lauką, netgi jeigu jam trūksta patyrimo. Avino
asmenybei būdingas tam tikras vaikėziškas naivumas, dažnai
atnešantis jam daug nusivylimų savimi ir aplinkiniais. Norėdami,
kad viskas vyktų sklandžiai ir kaip galima greičiau, šie žmonės
labai retai turi užtektinai kantrybės ir dėl to pradėtą darbą dažniausiai
palieka užbaigti k am nors kitam. Karjerą j i e , kaip taisyklė,
pradeda daryti dar net nesuradę savo vietos gyvenime. Avinams
dažnai reikia ramesnių ir praktiškesnių žmonių patarimo.
Dauguma Avinų – idealistai ir nepataisomi romantikai. Beje, šio
ženklo žmonės pernelyg mažai dėmesio kreipia j savo pačių patirtį
arba tiesiog ją užmiršta ir dėl to netgi po eilės įžeidimų ir
nesėkmių išlieka patiklūs ir draugiški. Savo pasirinktoje profesijoje
j ie pasiekia žymių laimėjimų; ypač teatre, kur atsiduria dėmesio
centre ir aplink daug sužavėtų žmonių. Ne veltui po šiuo
ženklu gimė daug garsių kino žvaigždžių.

Avinų charakteryje jaučiamas tam tikras originalumas, lemiantis
jiems sėkmę visuose reikaluose, kurie susiję su tiesioginiu
bendravimu su žmonėmis; tai labai ekstravertiškos asmenybės.
Avinas nėra itin išmintingas ženklas, tačiau labai nuoširdus ir ištikimas.
Avinai labai vertina savo nepriklausomybę ir negalvodami
sutiktų su pasiūlymu patirti kokį nors dar neragautą nuotykį.

Tai – taurūs žmonės; jie negali nepadėti nelaimės ištiktam ar
reikalingam jų pagalbos žmogui. Avinai vyrai ypatingai jaučia
pasibjaurėjimą viskuo, kas nešvanku ir vulgaru. Be to, Avinai nemėgsta,
o ir nemoka slėpti savo emocijų; j i e visuomet atvirai išsako
savo požiūrį į bet ką.

PSICHOSEKSUALINĖ CHARAKTERISTIKA

Avinų aktyvumas pasireiškia ir sekso srityje. Šiuos žmones
galima priskirti „karštakraujų“ kategorijai. Bet kadangi jų Ego
niekuomet neleidžia visiškai užsimiršti – netgi pačiame erotinės
aistros įkarštyje, – yra galimybė įsitraukti į tokius santykius, kuriuose
nėra dvasinio pasitenkinimo.

Skirtingai nuo Jaučio ir Skorpiono, mėgstančių gana ilgai
trunkančius lytinius santykius, Avinas tai daro labai greitai; netgi
antrąjį ar trečiąjį kartą jis išlaiko savo aistringumą ir gaivališkumą.
Lytinio akto metu Avinas būna toks skubrus, kad jo partneris
linkęs manyti, jog jis pajunta pasitenkinimą dar iki orgazmo. Šio
ženklo vyrai savo emocijas lytinio akto metu paprastai išreiškia
įvairiais šūksniais ir dejonėmis. O moterys, lytiškai susijaudinusios,
dažniausiai pamiršta išauklėtai ledi būdingą elgseną ir dažniausiai
imasi vyro vaidmens. „Avinai“ įpratę bendraudami rodyti
savo iniciatyvą, o ginčuose – netgi agresiją. Toks elgesys jiems
būdingas visur, tame tarpe ir lovoje.

Valdomi Marso šie kariai, ir vyrai, ir moterys patys išsirenka
sau partnerį, o po to jį „atakuoja“ – kartais kukliai ir laipsniškai,
o kartais ir be atskiro įspėjimo. Kaip Avinas elgsis to ar kito
lytinio akto metu, negali pasakyti niekas, nes aplamai neįmanoma
nuspėti jo elgesio. Aišku tik viena – jie nori atrodyti agresyvūs,
nori tapti nugalėtojais; o kaip atlieka šį vaidmenį ir kokie
būna jų pastangų rezultatai, priklauso nuo planetų padėties individualiame
kiekvieno Avino horoskope.

NESEKSUALINIAI MANEVRAI

Šioje srityje Avinai, siekdami savo asmeninių tikslų, galima
sakyti, padarė didžiulę pažangą ir aplenkė visus kitus ženklus. Būdami nepataisomi romantikai, jie susikuria tobulybės aureolę
ir dėvi ją tol, kol neįtikina savo dėmesio objekto, jog jie – patys
tikriausi riteriai žvilgančiais šarvais arba mylimiausioji karalienės
rūmų freilina. Iš tiesų šio ženklo žmonės ir asmeniniuose santykiuose
trokšta būti dėmesio centre. Jie virtuoziškai pasirenka
žmones, kurie pritartų jų ketinimams ir palaikytų juos siekiant
užsibrėžto tikslo biznyje arba meilėje.

Būdamas su kuo nors artimuose asmeniniuose santykiuose,
Avinas dažniausiai nejaučia sąžinės graužimo dėl vadinamųjų „nesantuokinių
ryšių“, o jeigu jam dėl to priekaištaujama, absoliučiai
dėl to nesijaudina. Tačiau tai toli gražu nereiškia, kad santykiuose
su artimais ar mylimais žmonėmis Avinai neturi jokių teigiamų
savybių. Paprasčiausiai, žmonės, turintys kokių nors bendrų
ryšių ar reikalų su jais, turi visiškai atsiduoti savotiškai Avinų
„diktatūrai“ ir kartais netgi atsisakyti savo tikslų ar siekių, jeigu
šie prieštarauja Avino pasaulėžiūrai ar neatitinka jo interesų. Tačiau
jeigu sugebėsite Avinui įtikti, jis atsidėkos nuoširdžia meile,
naujais nuotykiais bei jausmų ir užsiėmimų įvairove. Kitaip tariant,
nuobodžiauti su juo tikrai neteks. Kaip taisyklė, Avinai labai
rūpinasi materialine šeimos gerove ir mėgsta prabangą, tad
savo meilės ir dėmesio objektus dažnai apdovanoja brangiais drabužiais,
papuošalais ar daiktais.

Paprastai Avinus ne itin žavi perspektyva turėti vaikų, bet,
jeigu jau taip atsitinka, jie tampa jautriais ir rūpestingais tėvais.
Kadangi Avinai labai ilgai išlaiko savo jaunatvišką požiūrį į gyvenimą,
jie puikiausiai sutaria su savo atžalomis, išvengdami tipiškų
kitiems ženklams būdingų tėvų ir vaikų problemų.

KAIP PATENKINTI AVINUS

Suteikite jiems sekso laisvę. Tačiau visų pirma neužmirškite
jų pamaloninti geru žodžiu. Avinai gyvena fizinių jausmų pasaulyje,
t. y. visus pojūčius jie tarsi praleidžia per kūniškų malonumų
prizmę. Jie nepaprastai mėgsta, kuomet lytinio akto metu
jiems kuždami meilūs pagyros žodeliai. Kaip taisyklė, Avinai pripažįsta
sekso įvairovę, dėl to jų tiesiog neįmanoma nustebinti pasiūlius, tarkime, jūsų požiūriu nenormalią arba nepadorią pozą ar lytinio akto formą.

Avinų vyrai ir žmonos visuomet turi būti švarūs ir tvarkingi.
Kvepalai, šilkinė pižama, neįprastos trumpikės ar naktinis peniuaras
tikrai padidins jūsų patrauklumą mylimam Avinui. Švelni šviesa
ir rami muzika nepaprastai juos sujaudina, tad negulkite su Avinu
į lovą anksti vakare, nes neišsenkanti jo energija po to prabus
dar ne kartą ir jums teks likusią nakties dalį klausyti taip įr nespėjusio
pasitenkinti meilužio niurzgėjimo. Primename dar kartą: Avinas praktiškai neišsenkantis lytinės energijos šaltinis ir iš savo partnerių reikalauja to paties.

TEIGIAMI BRUOŽAI

Tai išties žavus ženklas. Bet kuris Avinas – ar vyras, ar moteris, sugeba būti pačiu tikriausiu draugu. Jie atjaučia, rūpinasi
ir nori, kad jų rūpestis būtų pastebėtas; jie niekuomet neužmiršta
pasveikinti su gimimo diena ir labai dažnai „šiaip sau“ dovanoja
gėles. Nelaimės ar asmeninės tragedijos momentu jie kaipmat atsiranda
šalia – tvirtas petys, į kurį galima atsiremti ir pasiguosti.
Tai iš tiesų taurūs žmonės, bebaimiai kariai ir gal kiek naivoki,
bet nuoširdūs herojai – svajotojai.

NEIGIAMI BRUOŽAI

Nesilpnėjanti valdančiosios planetos – Marso – įtaka neigiamai
veikia visus Avinus, skatina juos švaistyti savo pastangas ir
energiją bei neįvertinti savo galimybių. Juk būtent Avinas – klasikinis
Stefano Lekoko Lošinsvero pavyzdys (šis žmogus užšoko
ant arklio ir nujojo iškart visomis kryptimis, – vert.).

Avinai pernelyg karštakošiai. Prieš padarant svarbų sprendimą
ar poelgį, jiems būtina suskaičiuoti iki dešimties, o po to
viską pradėti iš pradžių. Taip pat šie žmonės vengia pažvelgti savo
vidun. Jiems tikrai nepakenktų bent retkarčiais „pasiknaisioti“
savo sielos užkaboriuose.

Pagrindinis astrologų patarimas visiems Avinams: kaip velnias
kryžiaus bijokite esminio savo trūkumo – egocentrizmo! Kontroliuokite pernelyg didelį savo išdidumą ir garbėtroškiškumą! Įpraskite
užbaigti tai, ką pradėjote. Savo asmeniniuose santykiuose
išmokite už meilę ir prieraišumą atsidėkoti ne vien materialiniais
dalykais. Bet svarbiausia – leiskite savo mylimiesiems išlikti pačiais
savimi išsaugant savo siekius, interesus bei originalumą.

TINKAMIAUSI PARTNERIAI

Iki 29,5 metų tinkamiausių seksualinių partnerių Avinams
reikia ieškoti tarp po Liūto ir Šaulio ženklais gimusių žmonių.
Visa ši trijulė – Ugniniai ženklai, ir iki tokio amžiaus j i e didžiausi
nenuoramos. Peržengę 29,5 metų ribą Avinai palaipsniui tampa
sėslesni, ne tokie karštakošiai ir kur kas praktiškesni. Tuo metu
jie labiausiai sutinka su Jaučio ir Mergelės ženklais. Šie du Žemės
ženklai pasižymi dideliu praktiškumu – o šio bruožo, kaip j a u
buvo minėta, Avinams ypač trūksta. Po 29,5 metų Avinai tampa
nebe tokie ekscentriški – jie visiškai atsiduoda meilei ir seksui ir
savo energiją nukreipia gerovės didinimo linkme.

Sulaukę 41,5 metų (tai – pusė Urano ciklo) Avinai privalo
ypač dėmesingai save kontroliuoti, nes stipriau pasireiškia neigiami
jų būdo bruožai (pavyzdžiui, nemokėjimas užbaigti pradėtų
darbų). Šiuo savo gyvenimo laikotarpiu jie labiausiai dera su
Svarstyklėmis (jautriu, išmintingu ženklu) ir Dvyniais (taip pat
intelektualiu ženklu).

IŠTIKIMUMAS

Jaunystėje – nelabai. Nuo 18 iki 22 metų Avinai kaip niekas
kitas trokšta nuotykių ir malonumų. Santuokoje – puiku, bet su
sąlyga, kad abu sutuoktiniai dės vienodas pastangas norėdami pasiekti
kokį nors bendrą tikslą. Avinui palankiausias laikotarpis
įvairiems malonumams, aštriems pojūčiams, meilės nuotykiams
bei seksualiniam suderinamumui su išsirinktu partneriu – iki 29,5
metų; be abejo, jeigu jis iki to laiko nebus priverstas vesti arba
neįstos į vienuolyną. Po 29,5 metų tvirtų šeimyninių ryšių tikimybė
žymiai padidėja.

ASTROLOGO KLAUSIMAI AVINAMS

Kodėl jūs neišmokstate kontroliuoti savo vidinio „Aš“? Aplinkiniai
tai puikiai pastebi ir jūsų silpnybes panaudoja prieš jus
pačius. Juk iš tiesų save jūs matote kitomis akimis – aplinkinių
akimis…

Kodėl vengiate konfrontacijos su pačiu savimi? Jūs paprasčiausiai
nesuvokiate, kad tik „praryjate“ eilinę nuoskaudą taip pat,
kaip ir savo paties trūkumus, o juk vėliau jums vėl teks su tuo
susidurti, tik jau kitomis sąlygomis.

Kodėl jūs visuomet norite tapti nugalėtoju?
Ir pagaliau, kodėl žvaigždės lėmė, kad jūs būtumėte šitoks(-
ia) patrauklus(-i) ir viliojantis(-i)?