ASTROLOGINIAI ZODIAKO ŽENKLŲ PORTRETAI

LIŪTAS
(liepos 23 – rugpjūčio 23)

liūtas horoskopas
liūtas horoskopas

Penktasis Zodiako ženklas
Antrasis Ugnies ženklas
Antrasis pastovusis ženklas
Valdančioji planeta-Saulė
Laimingi skaičiai -1 ir 11
Astrologinis simbolis – liūtas
Talismanas – boružė
Astrologinės spalvos – skaisčiai raudona, geltonai ruda, juoda
ir purpurinė
Astrologiniai akmenys – deimantas,rubinas, topazas
Liūtas valdo Penktąjį horoskopo Būstą

BENDROJI ASMENYBĖS CHARAKTERISTIKA

Liūtas nuo seno vadinamas žvėrių karaliumi. Žmonės, gimę
po šiuo ženklu, tokie pat išdidūs ir valdingi. Netgi į padariusį j a m
paslaugą žmogų Liūtas žiūri pabrėžtinai išdidžiai ir ” iš aukšto”.

Liūtus ir Liūtes dažniausiai galima sutikti pokyliuose, diskotekose
ir kituose masiniuose renginiuose, kuriuose dalyvauja
daug žmonių. Vieni jie nuobodžiauja; linksmintis jiems, beje, puikiai
sekasi. Visi Liūtai – valdingos asmenybės. Jie mėgsta nurodinėti,
auklėti, mokyti. Dažniausiai jie pasirenka profesiją, susijusią
su pedagogika ar politika. Didžioji dauguma gydytojų psichiatrų
taip pat gimę po šiuo ženklu. Liūtai – puikūs organizatoriai; jie
gali labai greitai ir tiksliai išspręsti iškilusius sunkumus, visuomet
randa tinkamiausią išeitį iš susidariusios situacijos, duoda reikiamą
patarimą ir kartais netgi patys padeda išspręsti iškilusią
problemą.

Tačiau šių organizacinių sugebėjimų jie nepritaiko savo asmeniniame
gyvenime. Tik nesumanykite Liūtui primintijo paties
nesėkmių – jis baisiausiai įsižeis, o galbūt netgi visiškai nutrauks
pažintį ar draugystę su jumis. O štai truputėlį pamaloninę šiuos
žmones jūs garantuotai nusipelnysite jų pagarbą ir pasitikėjimą.
Galite pagirti Liūtą už jo išmintį, išradingumą ar už skoningai
pasirinktą kaklaraištį – jį pradžiugins bet koks komplimentas. Nė
vieno kito ženklo žmonės nėra tokie jautrūs pagyroms, kaip Liūtai.

Visi Liūtai mėgsta būti globojami ir neapkenčia būti nuo ko
nors priklausomi. Atvirkščiai – jie patys stengiasi ką nors paguosti
ar morališkai palaikyti. Liūtui labai svarbu, kad kiti žmonės
prašytų jo patarimo. Pasiūlę savo pagalbą, jūs jį mirtinai įžeisite –
Liūtas tiesiog nepakenčia kieno nors akyse atrodyti silpnas ir bejėgis.
Tačiau jeigu paverksite jam ant peties, pasiguosite ir paprašysite
pagalbos, jis padarys viską, ko prašysite. Atjauta ir taurumas įgimtos Liūto savybės.

Žmonės, gimę po Liūto ženklu, darbe vadovaujasi logika ir
griežtu išskaičiavimu. Jie kompetentingi savo srities žinovai. Liūtai
niekuomet nesiima neįgyvendinamų ar nepraktiškų idėjų arba
projektų realizavimo. Lėšos ir pastangos, įdėtos į jų darbą, visada
atsiperka su kaupu. Šie žmonės – puikūs vadovai; sunku surasti
už Liūtą geresnį šefą ar viršininką.

Liūtai gana atsainiai, kartais netgi neatsakingai elgiasi su pinigais.
Dėl to jie dažnokai atsiduria ties bankroto riba, tačiau niekada
neprašo paskolinti – visada patys sugeba rasti išeitį net ir iš
sunkiausios finansinės situacijos. Liūtas tiesiog karališkai dosnus
pramogoms bei aksesuarams ir niekada neatsisakys paskolinti
pinigų, jeigu pasakysite, jog norite nusipirkti skanesnę picą,
gražesnį rūbą ar prabangesnį automobilį.

Liūtai niekados nieko nedaro „perpus”. Jeigu jau Liūtas įsimylėjo,
žinokite – jo meilė akla, tačiau nuoširdi; aistringa ir drauge
platoniška. Mylinčio Liūto niekas nesustabdys…

Žmonės, gimę po šiuo Zodiako ženklu, turi puikų talentą
perleisti kitiems visus nuobodžius ir neįdomius darbus, patys imdamiesi
tik tų reikalų, kurie garantuotai atneš jiems sėkmę. Tačiau,
nepaisant jų garbėtroškiškumo ir egoizmo, Liūtai – ištikimi draugai
ir gyvenimo palydovai, kuriais galima drąsiai pasikliauti. Jiems
būdingas savotiškas herojiškumas, ir jie iškilus būtinybei paaukos
viską, ką turi brangiausio, kad galėtų padėti kitiems. Tačiau
stenkitės be reikalo jų neįžeisti ir neįskaudinti, nes iš nuoširdaus
draugo Liūtas gali netikėtai pavirsti klastingu ir galingu varžovu.

PSICHOSEKSUALINĖ CHARAKTERISTIKA

Visi Liūtai labai aistringi žmonės. Būdamas Ugnies ženklu,
Liūtas taip pat gali pasigirti aštriu protu. Neužmirškite, kad Liūtas
valdo Penktąjį horoskopo Būstą, kuris „reguliuoja” mėgavimąsi
kūniškais malonumais. Šie žmonės lengvai pasiduoda savo seksualiniams
įgeidžiams ir atsiduoda su visu jiems būdingu aistringumu ir susižavėjimu. Tačiau Liūtai niekada nepanaudoja jokių neleistinų arba partneriui nepageidautinų veiksmų ar priemonių –
to neleidžia įgimtas jų išdidumas ir savimeilė, nors kartais kovoti
su pagunda jiems tenka oi kaip sunkiai ir įtemptai. Dėl to Liūtai
meilėje ne tokie agresyvūs, kaip kiti du Ugnies ženklai – Avinas
(atviras, agresyvus ir romantiškas) ir Šaulys (nuolatos ieškantis
idealistas). Iš tiesų gi Liūtas, kuo nors susidomėjęs, gali tapti nepaprastai
patraukliu ir žavingu, ypač moterys; tačiau tai jis daro
pagal tokią „auksinę taisyklę”: „Aš tavęs noriu, bet jeigu tu manęs
nenori, tai ir tu nesi man reikalingas(-a)”.

Dėl savo tradicinio požiūrio „tupats(-i) turi pas mane ateiti”
daugeliui Liūtų gyvenime nepavyko atrasti ar pasiekti to, ko j i e
troško. Tačiau negalima šio, atrodytų, nereikšmingo Liūtų charakterio
bruožo suprasti neteisingai – Liūtai vyrai visuomet yra ir
išlieka kaip niekas kitas vyriški, o moterys bet kokiomis sąlygomis
ir aplinkybėmis išlaiko savo moteriškumą. Vyras Liūtas lytinio
akto metu mėgsta pirmauti ir jausti savo pranašumą, tačiau
niekuomet nebūna grubus ar juo labiau agresyvus. Atvirkščiai –
jis stengiasi tapti dar meilesnis ir tuo puikiai pabrėžia savo vyriškumą.
Jis visuomet nori pasirodyti esąs pats vyriškiausias meilužis
ir deda visas pastangas, kad jo partnerė liktų visiškai juo patenkinta.

Na, o Liūtė moteris atitinka pačius griežčiausius „karališkus”
reikalavimus. Galbūt ji netgi bus pasyvi lovoje, tuo norėdama priminti
savo išrinktajam iš tiesų karališką savo kilmę. Bet aistringai
įsimylėjusi savo princą ji gali tapti tikra laukine katyte…

Ir vyrai Liūtai, ir moterys Liūtės tvirtus ir ilgalaikius meilės
ryšius vertina kur kas labiau už gryną seksą. Jeigu jie susiranda
dar ir kitą meilės partnerį, tai tik dėl t o , kad esamas partneris nesugeba
elgtis su jais taip, kaip jiems norėtųsi. Aplamai, Liūtai
ieško ne seksualinio partnerio, o MEILUŽIO pilnąja to žodžio
prasme. Kai Liūtui atrodo, jog jis surado žmogų, idealiai atitinkantįjo
seksualinius, dvasinius ir intelektualinius „reikalavimus”,
jis dar ilgai abejoja prieš galutinai palikdamas buvusį savo partnerį.
Atminkite, kad Liūtų manevrai ir elgesys pastovūs; pirmenybę
jie teikia tiesiam ir siauram savo senų įpročių takui tol, kol šis tampa jiems visiškai nepriimtinas. Tada jie keičia savo meilę
galutinai ir negrįžtamai, nesigailėdami tų, kuriuos palieka.

NESEKSUALINIAI MANEVRAI

Būdami švelnūs ir aistringi, Liūtai vis tik gali pataikauti. Bandydami
„manevruoti” žmonėmis asmeninėje, darbo ar socialinėje
sferoje j ie tai daro nepastebimai ir meistriškai. Ir vyrai, ir moterys
Liūtai labai kantrūs ir todėl gali savo tikslų siekimui panaudoti
daug laiko ir pastangų reikalaujančią neseksualinę strategiją. Jie
stengiasi, kad jų karališkuose rūmuose būtų daug kilmingų inteligentiškų
sąjungininkų ir bendraminčių, kurie vykdytų šeimininko
nurodymus. Liūtai veda arba išteka dažniausiai iš išskaičiavimo;
bendrauja visų pirma praktiniais sumetimais, nevengdami pataikauti
turintiems valdžią žmonėms, stengdamiesi užimti sostą
visuomeniniuose, finansiniuose ar tarnybiniuose sluoksniuose.

Labai svarbu suvokti, kad Liūto negalima „nupirkti” už pinigus.
Savo ruožtu jis taip pat nepirks iš j ū sų antrarūšės prekės.
Kaip taisyklė, Liūtai elgiasi dorai ir sąžiningai; ir jei daug reikalauja
iš kitų, tai tik todėl, kad ir patys pasirengę daug duoti.

KAIP PATENKINTI LIŪTUS

Visų pirma – nebijokite jiems pataikauti ir darykite tai kuo
dažniau. Mylėdamasis Liūtas nori kaip galima ilgiau mėgautis sekso
teikiamais malonumais ir glamonėmis. Liūtai tiesiog „tirpsta”,
kai partneris(-ė) j u o s glosto, bučiuoja ir šnibžda švelnius žodžius šito jiems niekada nebūna per daug. Šio ženklo moterys nori
kuo dažniau girdėti, kad jų veido bruožai angeliškai nuostabūs,
kūnas idealus ir kad j o s kaipmat įaistrina kiekvieną vyrą. Vyrai
Liūtai taip pat labai mėgsta meilikavimus. Jų meilužės gaus žymiai
daugiau, jei girs savo partnerių narsumą, didingumą ir įtikinės,
kad j o s dar niekada nieko taip karštai nemylėjo, nors tai ir
būtų netiesa. Liūtai nepakenčia net minties apie galimus ar neduokdie
esamus varžovus; jų partneriai(-ės) turi būti nuolatos pasiruošę
ir žvalūs. Vyrai, norėdami patraukti Liūtės dėmesį, turi
negailėti pinigų geriems drabužiams; nevengti parfumerijos, tačiau
vartoti ją saikingai. Moterys, laukdamos meilužio Liūto, būtinai turi pasistengti sukurti atitinkamą atmosferą, nes prabanga,
intymi aplinka ir švelni muzika palaužia net ir labiausiai užsispyrusio
Liūto pasipriešinimą.

Dėmesio! Liūtai su vyraujančiais neigiamo tipo bruožais lytinio
akto metu dažnai atleidžia savo puikybės vadžias ir netgi gali
imti elgtis sadistiškai. Tokiu atveju būtinai kuo skubiau pripažinkite
jo (jos) pranašumą. Atminkite: Liūtai atlaidūs, bet galų gale
vis viena turi imti veikti savaip ir visiškai kontroliuoti padėtį.

TEIGIAMI BRUOŽAI

Tipiškas Liūtas – valdingas ir kilnus žmogus, galintis išties
daug nuveikti. Gimęs vadovauti, j i s visomis priemonėmis siekia,
kad taip ir būtų. Norinčio pasiekti savo tikslą Liūto kerams neįmanoma
atsispirti.


Saulė – ne tik Liūto valdovė, bet ir galinga sąjungininkė bei
padėjėja, tad Liūtams reikia stengtis mažiau, negu kitų ženklų žmonėms.
Liūtai labai lengvai pasiekia bet kokius savo tikslus. Nežiūrint
to, šie žmonės turi tam tikrą moralinę teisę vaizduoti save
nelaimingais ir būti irzlūs. Jūsų laimei, Liūtai net ir šiuos savo
talentus, kaip ir visas gerąsias savybes, linkę panaudoti visuomenės
labui. Jie – nenuilstantys darbuotojai (jeigu darbas ar užduotis
juos iš tiesų sudomina), moka kilniai priimti likimo dovanas, žino,
kaip pasinaudoti savo valdžia; streso būsenoje išlaiko pavydėtiną
šaltakraujiškumą ir savitvardą. Jie be jokios abejonės verti
būti karaliais ir karalienėmis.

NEIGIAMI BRUOŽAI

Kadangi gamta ir žvaigždės Liūtus apdovanojo daugybe gerų
savybių, j i e neturi sau leisti pernelyg savivaliauti. Liūtas nori
ir reikalauja, kad visi žmonės padėtų bet kokiems jo siekiams,
tačiau niekada nesuvokia, j o g mažai kaš yra pasiruošęs atsisakyti
savojo ” a š ” tiek, kad j am įtiktų. Visi Liūtai laimėtų žymiai daugiau,
jeigu jų požiūris į kitų žmonių teises ir siekius būtų „demokratiškesnis”
ir ne toks savanaudiškas.

Norėdami, kad žmonės apie juos nuolatos galvotų tik gerai,
ir niekados neužmiršdami, kokie jie tobuli savo akyse, Liūtai dažnai dėvi dorybės kaukę, nors patys tokie nėra. Būtų gerai, kad jie
iš tiesų taptų dori. Tuomet neigiamas visų Liūtų bruožas – apsimetinėjimas taptų teigiamu; priešingu atveju žmogus taip ir liks
paviršutiniškas, neturintis savo esmės. Maža to , tokie Liūtai neturi
klausytis meilikavimų.

TINKAMIAUSI PARTNERIAI

Iki 29,5 metų geriausių partnerių Liūtas turėtų ieškoti tarp
Avino ir Šaulio ženklo žmonių. Visi trys – Ugnies ženklai, tad
tokiame amžiuje j i e labai nepriklausomi ir veikia nesavanaudiškai
bei objektyviai. Po 29,5 metų Liūtai pasiilgsta sėslumo, ramesnių
santykių i r tampa praktiškesni. Tuo metu j i e darniai sugyvena su
Ožiaragiais, kurie, užsidėję karaliaus ar karalienės kaukę, gali sėdėti
soste kartu su Liūtu, nežiūrint to, kad Ožiaragis retai būna toks
pat kultūringas, malonus ir imlus. Iki 41,5 metų Liūtai taip pat
puikiai sutaria su Dvyniais, kurie žavi Liūtą nuostabiu intelektu.
Po 41,5 metų Liūtai j au dvasiškai išprusę, ne tokie išpuikę
bei ekscentriški ir pasiekę savo intelektualinės raidos viršūnę. Tuomet
j i e puikiausiai sutinka su Svarstyklėmis ir Skorpionu. „Svarstyklių Liūto” derinys – beveik idealus astrologinis duetas. Kadangi

Svarstyklės visuomet stengiasi įtikti, o Liūtai to ir te trokšta,
jie sudaro klasikinę sėkmingą ir vienas kitu patenkintą seksualinę
porą. „Skorpiono – Liūto” derinys galimas tik tarp labai dvasiškai
išlavėjusių žmonių. Tačiau kai jis pasitaiko – saugokitės!
Tai tikroji valdžia, intelektas bei kūrybingumas – jau ne šiaip karaliai
ir karalienės, o imperatoriai ir imperatorės.

IŠTIKIMUMAS

Iš visų astrologinių ženklų Liūtas bene pats ištikimiausias.
Jaunystėje šie žmonės – švelnūs ir supratingi draugai. Bręsdami
j ie tampa ištikimi ir atsidavę.

Vedybiniame gyvenime – taip pat labai ištikimi, bet tik tuomet,
jei jų sutuoktiniai stengasi atrodyti esą pakopa žemiau, eina
iš paskos atsilikę bent vienu žingsniu ir retai meta iššūkį Liūto
susikurtai nuomonei apie save. Dėmesio! Niekada nežeminkite
Liūto, girdint ar matant kitiems žmonėms. Jam labai svarbu, ką kiti apie jį galvoja, o įsižeidęs gali greitai susipykti ir net išsituokti
šu tuo, kas nuolat žeminąjį tegu net ir šeimos narių ar artimiausių
draugų akyse.

ASTROLOGO KLAUSIMAI LIŪTAMS

Kada jūs suprasite, kad tik susitaikę su meilužiu, kuris visada
jums pataikauja, meilikauja; prašo, kad pažvelgtumėte į save
iš šalies ar kritiškai įvertintumėte savo elgesį, pateisinsite nuostabias
savo ženklo savybes, o tuo pačiu – ir jū ų mylimojo (-osios)
lūkesčius?


Kada suprasite, kad puikybė – pirmas žingsnis į nuosmukį,
ir kai krentate, jūs iš tiesų krentate? Nėra liūdnesnio vaizdo už
grandinėmis sukaustytą karalių.


Kodėl jūs , Liūtai ir Liūtės, tokie užsispyrę? Kodėl atkakliai
vengiate būti tikruoju savimi – juk iš visų žmonių būtent jums
geriausiai pažįstamas gyvenimo menas? Juk jūs – mieli pačios Saulė
vaikai!

Parašykite komentarą