ASTROLOGINIAI ZODIAKO ŽENKLŲ PORTRETAI

VANDENIS
(sausio 20 – vasario 18)

horoskopas vandenis
horoskopas vandenis

Vienuoliktasis Zodiako ženklas
Trečiasis Oro ženklas

Ketvirtasis pastovusis ženklas
Valdančioji planeta – Uranas
Laimingas skaitmuo – 4 ir visi skaičiai, dalomi ir keturių
Astrologinis simbolis – Vandenis
Astrologinės spalvos – mėlynai žalia („elektrinė „), ultravioletinė
ir violetinė
Talismanas – šaltinis
Astrologiniai akmenys – granitas, ametistas, lazuritas
Vandenis valdo Vienuoliktąjį horoskopo Būstą

BENDROJI ASMENYBĖS CHARAKTERISTIKA
Ko gero, nerasite žmogaus, kuriam nepatiktų vaivorykštė.
Vaikai jai išsako slapčiausius savo norus, dailininkai ją piešia,
muzikantai ją apdainuoja… O Vandeniai joje gyvena. Taip, taip,
nesistebėkite – j i e vaivorykštę sugebėjo suskirstyti įjos sudėtines
dalis ir kiekvieną iš jų stropiai išstudijuoti. Nepaisant to, šios „papildomos”
žinios netrukdo jiems žvelgti į vaivorykštę taip pat,
kaip ir vaikystėje.

Urano valdomi žmonės draugiški ir geraširdžiai; jie mėgsta
elgtis taip, kaip neįprasta juos supančioje visuomenėje ir šiuo savo
elgesiu šokiruoti aplinkinius. Būdami ramūs ir geraširdžiai,
j ie gali j u s apstulbinti visiškai nelogišku savo poelgiu. Vandeniai
mėgsta rengtis keistai ir netgi ekstravagantiškai, tuo reikšdami
nebylų protestą prieš visuotinai priimtas moralės ir etikos normas.
Dėl to nenustebkite, oficialiame priėmime išvydę Vandenį,
įsispyrusį į suklypusius sandalus – j am taip patogiau.

Nepaprastai mėgstantys laisvumą ir nesuvaržymą Vandeniai
dažniausiai būna sąmojingi, originalūs ir nuo nieko nepriklausomi;
tačiau lygiai taip pat j ie gali būti drovūs, švelnūs, diplomatiški
ir mokantys užjausti.

Vandeniai iš tiesų turi daug draugų – ne vien bičiulių ar pažįstamų.
Jie lengvai užmezga naujas pažintis – gali paprastai ir natūraliai
susidraugauti ir su universiteto rektoriumi, ir su vietiniu girtuoklėliu
arba nuolatos kikenančia „trenkta” moksleive. Vandenis
niekuomet nepaliks nelaimėje savo draugų, o buvusiai meilužei arba žmonai skirdamasis pasakys: „Išlikime draugais, a ? „

Vandenius domina visas aplinkinis pasaulis – pradedant jumis
ir baigiant kaimynų šunimi. Jie domisi politika, sportu, mezgimu
vąšeliu, choriniu dainavimu, arkliais ir dar begale kitų dalykų.
Gyvenimas Vandeniui – ištisa mįslė, kurią j i s nuolatos stengiasi
įminti. Ir j e i gu jums reikalingas žmogus, didžiąją dalį savo
dėmesio kreipiantis tik į jus, Vandenis t am absoliučiai netinka.

Astrologijos dėsnis skelbia, kad tai, apie ką Vandeniai mąsto
dabar, visa žmonija pasieks tik po penkiasdešimties metų. Po
šiuo ženklu gimsta daugiausia genijų ir vunderkindų. Tačiau tas
pats dėsnis sako, kad genialumas labai dažnai pereina į beprotybę,
o nustatyti konkrečią ribą tarp šių savybių labai sunku… Ko
gero, dėl to šio ženklo žmones dažnai kamuoja psichiniai susirgimai
ir nervinis pervargimas.

Vandeniai niekada „piktybiškai” nemeluoja. Jie nemėgsta
skolintis ir patys skolinti pinigų. Žmogus, pasiskolinęs iš Vandenio
dešimtinę ir negrąžinęs, visiems laikams neteks autoriteto jo
akyse. „Uraniečiai” labai sąžiningi ir nepakenčia veidmainystės.

PSICHOSEKSUALINĖ CHARAKTERISTIKA
Vandenius jaudina visa, kas nauja; todėl j i e ieško naujų, įdomių
žmonių, nori gulėti greta įvairių kūnų ir j u o s glamonėti. Šiuos
žmones stimuliuoja seksualinių partnerių kaita ir įvairumas,
tačiau j ie tai laiko ne amoralumu, o pačiu tikruoju „vandenišku”
gyvenimu. Jau pačiame jų ženkle glūdi vidinis konfliktas. Būdamas
pastovus ženklas, Vandenis nori įtvirtinti savo padėtį, bet,
antra vertus, trokšta permainų; todėl asmeniniuose santykiuose
Vandeniai dažnai konfliktuoja. Jie dvejoja, vesti jiems ar ne, ir
neveda tol, kol tik įmanoma; tačiau jei j a u vis tik išsirenka sutuoktinį,
tai visam gyvenimui. Iš visų Zodiako ženklų Vandenis
anksčiau už kitus stengiasi išsivaduoti nuo visuomenės ir tėvų
pamokymų; j i e tiesiog mėgaujasi bet kokiu savo pasipriešinimu
ir ypač maištu.

Vandeniai – vieni iš žmonių, neteikiančių reikšmės meilės
ryšių pastovumui. Tačiau seksualinių partnerių ” r o l ę ” j i e atlieka tiesiog unikaliai. Nuo pakriko Šaulio, naujuose ryšiuose ieškančio
savo idealo, Vandeniai skiriasi tuo, kad jokiais idealais paprasčiausiai
netiki. Juk j e i gu j i s pats sau pripažintų suradęs idealų
partnerį, tai reikštų neišvengiamą galą vis naujoms pažintims;
o j u k Vandeniui tiesiog būtina mėgautis bendravimu su daugeliu
skirtingų žmonių.

Vandenio moterys retai išlaiko tradicinį konservatyvų požiūrį
į abiejų lyčių skirtumus ir lengvai tampa meilužėmis. Būdamos
gerai informuotos apie biznį ir politiką, j o s dažnai sukinėjasi
tarp vyrų, kurie j a s vertina kaip lygiaverčius bičiulius ir dalykinius
partnerius; o j o s savo ruožtu sekse būna labai tiesmukiškos
ir laisvos. Deja, tai turi vieną minusą – tokiu atveju Vandenė vertinama
kaip seksualinis objektas, o ne kaip jausminga ir dvasinga
moteris, kokia ji yra iš tikrųjų.

Vandeniai vyrai, rinkdamiesi seksualinius partnerius, neretai
sumenkina savo tikruosius standartus. Kadangi daugeliu atžvilgių
j i e labai analitiški, seksas jiems dažnai tampa elementariausiu
biologiniu poreikiu, todėl Vandeniai renkasi lengvai pasiekiamą
partnerį.

Gal Vandenis to ir nežino, tačiau savo abejingu santūrumu
dažnai įžeidžia jį įsimylėjusią moterį. Lytiniame gyvenime jis turėtų
būti ne tik imantis, bet ir duodantis – j u k Vandenis visuomet
numalšina kitų troškulį.

NESEKSUALINIAI MANEVRAI
Apskritai, Vandeniai nėra itin išmoningi neseksualiniuose
manevruose. Jų tikslai ir troškimai paprastai esti labai nuoširdūs,
tačiau dauguma atvejų su šiais žmonėmis elgiamasi neteisingai.
Juos lengviausia įveikti, pranokti. Biznyje Vandenis išradingai
manipuliuoja, stengdamasis, kad jo partneris gautų ne mažesnę
pelno dalį už jį patį; politikoje stengiasi laimėti rinkimus, kad
pagerintų socialines sąlygas.

Apie savo asmeninius ketinimus Vandeniai kalba atvirai, ir
šis nuoširdumas dažniausiai pakenkia jiems patiems. Tačiau neverta
dėl to pernelyg jaudintis, nes Uranas niekados neužmiršta savo globotinių. Vandeniai – dažniausiai laimingi žmonės ir visuomet
susilaukia reikiamo atlygio už savo originalumą ir mąstymo
neordinarumą, nors kiti j u o s i r aplenkia.

KAIP PATENKINTI VANDENĮ
Niekada neparodykite, kad negerbiate Vandenio proto ir individualybės;
neleiskitejam galvoti, j o g j i s – paprasčiausias jūsų
kūniškų malonumų „instrumentas” – j i s to tikrai nepakęs. Taip
pat nesiūlykite Vandeniams praleisti kartu visą meilės naktį – atsisakys.
Jie turi gerai pažinti savo partnerius. Atminkite – Vandenis
valdo Vienuoliktąjį – Draugystės-horoskopo Būstą, ir j i s visuomet
tiki, kad kiekvieno lytinio akto rezultatas – įgyta nauja
draugė(-as).

Urano „vaikai” paprastai labai patrauklios išvaizdos, tačiau
kalbant apie asmeninę higieną j i e m s tinka sena patarlė: „Net geriausias
draugas tau tai pasakytų”. Jie taip užsiėmę reikalais, kad
dažnai užmiršta save. Žvilgtelėkime ir į daugumą nevalyvų Vandenio
ženklo revoliucionierių – kam nekils noras pirma pasiųsti
juos namo apsiprausti ir tik po to leisti įtikinėti pasaulį, kad jų
idėjos teisingos?

Kadangi dauguma Vandenių labai smalsūs, j ie nori su visais
bendrauti, asmeniškai sužinoti ir pajusti visas seksualinių eksperimentų
formas ir galimybes. Tad daugelis Vandenių nors ir po
kartelį, bet išbandys viską.

Kai j i e pagaliau veda, savo seksualinius pageidavimus išsako
labai tiesmukiškai, su j i e m s būdingu nuoširdumu ir atvirumu.
Net ir būdamas nepatenkintas savo sutuoktiniu, Vandenis labai
retai skiriasi, nes veda ne iš meilės, o iš išskaičiavimo. Bet j i s gali
tiesiai ir net grubiai pareikšti, kad, j e i gu reikės, ieškos malonumų
su kitomis moterimis.

Žmonės, artimai bendraujantys su Vandeniu, turi neužmiršti,
kad jis mano esąs kitoks, negu visi; beje, iš tikrųjų taip ir yra.
Jis netelpa įprastuose rėmuose; pasipriešina, užpyksta, atleidžia
i r pasiduoda greičiau, negu kitų ženklų žmonės. Su j u o neįmanoma
ilgai palaikyti tik seksualinius santykius, nes po pirmųjų intymaus gyvenimo mėnesių Vandenio meilužis neretai tampa geriausiu
draugu, o j a u paskui mylimuoju(-ąja). Bet Vandenis retai kada
palieka šį draugą sėdintį namie, kai pats traukia ieškoti naujo
meilužio. Jie eina kartu, nes Vandenio devizas – humaniškumas
visiems.

TEIGIAMI BRUOŽAI
Vandeniai – geri, švelnūs, visuomet pasiruošę padėti žmonės.
Jie yra kuklūs ir beveik niekada nesistengia pranokti savo
draugų ar bendražygių.

Vandeniai nepaprastai intelektualūs ir lengvai semiasi žinių,
įgyja gyvenimiškų ir profesionalių įgūdžių. Tačiau, nors ir būdami
labai talentingi, j i e retai stengiasi įrodyti savo pranašumą.

Meilėje Vandeniai ištikimi ir atsidavę, bet yra santūrūs ir
nemėgsta demonstruoti savo emocijų.

Uranas – geriausias jauno Vandenio draugas ir dažnai daro
didelę įtaką šiam renkantis profesiją. Jis valdo visą metafizikos
sritį ir pateikia Vandeniui platų pasirinkimo spektrą; tačiau šiam
geriausiai sekasi aktoriaus, mokytojo, lektoriaus ir ypač politinio
veikėjo darbas.

Apskritai Vandeniai labai imlūs įspūdžiams ir optimistiški.
Po šiuo ženklu gimė apie 80 procentų įžymiausių pasaulio žmonių.
Tad laimingi ne tik patys Vandeniai, bet ir tie žmonės, su
kuriais j i e bendrauja ar bendradarbiauja, nes Vandeniai įkvepia
jiems vilties ir drąsos.

Kadangi Vandenis valdo Draugystės Būstą, j i s – asmeninių
santykių meistras. Be to, visų Vandenių atsidavimas beribis.

NEIGIAMI BRUOŽAI
Bene didžiausias pavojus kiekvieno Vandenio sėkmei – jo
polinkis eikvoti savo gabumus bandymams užimti svarią padėtį
visuomenėje. Vandeniai labai daug kalba apie ateitį, ir ne visada
jų idėjos įgyvendinamos. Dėl jų siekio daryti viską, ko tik panori,
nepaisant kitų nuomonės, žmonės j u o s linkę vertinti pagal išvaizdą
ir dėl to negali įžvelgti jų nuoširdumo, protingumo bei kitų dorybių. Išmintingajam Vandeniui derėtų suprasti, kad j i s kur kas
greičiau pasieks savo tikslą, laikydamasis įprastinių normų, net
jeigu tai būtų ir laikinas kompromisas. Vandeniui taip pat gresia
pavojus tapti itin paviršutinišku.

Vandenis reikalauja iš aplinkinių nepaprastos dorybių kombinacijos,
ypač intelekto srityje; bet, to neradęs, gali sumažinti
savo reikalavimus ir pasilikti kartu ” su banda”. To daryti j am nevertėtų kur kas geriau veržtis į priekį ir ieškoti kitų žmonių, geriau
atitinkančių jo keliamus reikalavimus.

Be to, Vandeniai linkę į savigriovą. Aukšto intelekto lemtis

TINKAMIAUSI PARTNERIAI
Iki 29,5 metų tinkamiausių partnerių Vandeniai turėtų ieškoti
tarp Dvynių ir Svarstyklių. Visi trys – Oro ženklai, ir jų santykiai
lankstūs ir nevaržantys. Dvyniai siūlo Vandeniui intelektualinį
stimulą ir linksmą draugiją, o Svarstyklės – harmoniją ir
pusiausvyrą.

Po 29,5 metų Vandenį ima labiau dominti praktiškas, „žemiškas”
gyvenimas, ir tada jis puikiai derinasi su Mergelės ir Avino
ženklais. Aštrus Mergelės protas ir j o s sugebėjimas nenuilstamai
padeda Vandeniui tapti praktiškesniu. Avinas Vandenį užkrečia
liepsninga ambicija ir savuoju „Aš” rodo gerą pavyzdį.

Po 41,5 metų Urano vaikai pradeda žengti teigiama kryptimi
asmeniniame gyvenime ir darbe; j i e pasirengę įžengti į aukštesnius
visuomenės sluoksnius. Būtent šiuo laikotarpiu Vandenis
itin darnus su savo priešingybe – Liūtu, kuris tokiame amžiuje
taip pat j a u pradėjo žengti ta kryptimi. Jeigu anksčiau Vandenio
ryšiai su Liūtu buvo nesėkmingi, subrendę Vandeniai vėl gali
pamėginti j u o s atnaujinti, nes tuo laikotarpiu j ie j a u diplomatiškesni
(o to griežtai reikalauja Liūtai) ir žino, ko galima, o ko neįmanoma
tikėtis iš Liūto, kuris retai vykdys kieno nors pageidavimus,
jeigu pats to nenorės. Dabar šių abiejų ženklų derinys gali
būti sėkmingas ir asmeniniuose santykiuose, ir darbe.

IŠTIKIMUMAS
Vandeniai paprastai labai ištikimi visuose tarpasmeniniuose
santykiuose. Tai pastovusis ženklas, ir jo žmonės geriausiai jaučiasi,
kai aplink mato pažįstamas vietas bei veidus.

Jaunystėje Vandenis – atsidavęs ir pasitikintis draugas, ir savo
draugystę j i s paprastai išsaugoja iki senatvės.

O santuokoje? Na, visų pirma pabandykite jį priversti vesti.
Tačiau kai Vandenis pagaliau veda, j i s iki pat gyvenimo galo lieka
ištikimas, nors ir savaip; gal ne visada romantiškas, bet nuoseklus,
ramus ir gana santūrus.

ASTROLOGO KLAUSIMAI VANDENIAMS
Kodėl j ū s , prieš ką nors maištaudami, būnate tokie neorganizuoti
ir nestrategiški? Kodėl gi jums neužsimaskavus ir neprasiskverbus
į priešo užnugarį, kur, būdami tokie protingi ir išradingi,
kur kas greičiau įvykdysite savo reformas, nei blaškydamiesi
aplinkui?

Šiuo metu j ū s – pirmas ir pagrindinis ženklas; į j u s sutelktas
visų dėmesys. Dar niekada žmonija taip nepriklausė nuo jūsų.
Brėkšta Vandenio epochos aušra – neapvilkite žmonijos!

Parašykite komentarą