ASTROLOGINIAI ZODIAKO ŽENKLŲ PORTRETAI

ŠAULYS
(lapkričio 22 – gruodžio 21)

šaulys horoskopas
šaulys horoskopas

Devintasis Zodiako ženklas
Trečiasis Ugnies ženklas
Valdančioji planeta – Jupiteris
Laimingas skaitmuo – 3 ir visi skaičiai, dalomi iš trijų
Astrologinis simbolis – Šaulys kentauras (mitologinė būtybė,
kurios galva, rankos ir viršutinė liemens dalis – žmogaus, o
kūnas – arklio)
Talismanas – pasaga
Astrologinės spalvos – mėlyna, žalia, violetinė ir tamsiai raudona
Astrologiniai akmenys – ametistas, safyras, smaragdas ir
agatas
Šaulys valdo Devintąjį horoskopo Būstą

BENDROJI ASMENYBĖS CHARAKTERISTIKA
Jupiterio planetą astrologai dažnai vadina sėkmės planeta.
Savo vaikus ji gali apdovanoti sėkme, pagarba, šlove ir materialiniais
turtais. Nors ir sunku patikėti, tačiau ši galinga planeta realiai
gali tai padaryti. Tačiau iš pradžių Jupiteris rūsčiai išbando Šaulį,
perspėdamas, j o g šis ieškodamas idealo privalo perplaukti septynias
jūras, kai tuo tarpu tikrasis ir vienintelis idealas glūdi… jame
pačiame. Tačiau Šauliui sunku patikėti, kad jo vidinė ramybė priklauso
nuo to, kaip jo protas suvokia pasaulį. Šauliai nenumaldomi.
Jie nuolatos lavina savo asmenybę, pasiduodami hipnotinės
savo horoskopo žvaigždės pagundai ir laukia naujų nuotykių. Jie
nori pamatyti, patirti, pajusti ir sužinoti viską pasaulyje.

Jupiteris lemia ne tik materialinius, bet ir dvasinius turtus,
dėl to dauguma Šaulių yra labai religingi, filosofiškai žiūri į pasaulį.
Šis Ugnies ženklas gyvena labai aktyvų ir judrų gyvenimą –
juk Šaulys valdo Devintąjį horoskopo Būstą, kuro „žinioje” kelionės
ir abstrakčios sąmonės funkcijos.

Šauliams ateina į galvą labai daug puikių idėjų, o jų sėkmę
dažnai lemia intuicija ir psichologinė nuojauta. Šių žmonių manieros
ir kalba tiesmukiški, kaip ir jų simbolio, kentauro-šaulio,
strėlės, skriejančios tiesiai į taikinį. Savo nuomonę j i e reiškia su
niekuo nesiskaitydami, apdairiai ir skvarbiai žvelgia į gyvenimą
ir retai iškenčia nedavę pastabų savo mylimiesiems dėl jų asmenybės
ar elgesio; tačiau šios jų pastabos nėra nei įžeidžiančios,
nei kritiškos, o tik… naudingos. Šauliai turi suvokti, kad ne visi
žmonės tokie objektyvūs, kaip j i e ; ir dėl to geri jų ketinimai dažnai
suprantami neteisingai.

Šaulys labai romantiškas ir aistringas. Šio ženklo žmonės,
jų jausmai ir ketinimai visados dori ir atviri. Tačiau dažnai tai
vertinama kaip tuštybė ir paviršutiniškumas arba apsimestiniai
meilikavimai. Dėl to Šauliai neturi kreipti dėmesio į tikrą ar tariamą
aplinkinių šaltumą arba dėmesio stoką.

Meilėje Šauliai tokie pat azartiški, kaip ir lošime. Juk retas
kuris iš jų nelošė kortomis iš pinigų ar bent j a u lošimo automatais.
Po šiuo ženklu gimę vyrai – nepaprasti lovelasai (teigiama šio žodžio prasme); moterys iš jų jaučia nuoširdų rūpestį, švelnumą
ir meilumą. Visi Šauliai labai dosnūs, ir paskolinę jums pinigus
ar kokį daiktą niekados pirmieji neprimena apie skolą; o jeigu
ir primena, tai labai diplomatiškai ir neįkyriai.

Gyvenimas bet kuriam Šauliui – pats tikrasis teatras, o kartais
ir cirkas. O pats Šaulys – pagrindinis veikėjas toje scenoje
arba arenoje. Narsūs idealistai, gimę po šiuo ženklu, tokie pat linksmi,
kaip ir mėgstamiausioji jų šventė – Kalėdos. Šaulys aukštai
iškelia savo lanką, ir jo meilės bei gerumo strėlės lekia aukštyn, į
žvaigždes…

PSICHOSEKSUALINĖ CHARAKTERISTIKA
Kadangi Šaulys – savotiškai dvigubas ženklas, jo žmonės taip
pat būna dviejų tipų. Pirmasis – ištikimas, idealistas ir romantiškas
tipas, retai nukrypstantis nuo tiesaus ir siauro dorybės kelio;
ir j am visiškai priešingas tipas, kuris, ieškodamas tobulybės, blaškosi
tarp meilužių, kol galų gale užmiršta, ko ieškojo. Pirmojo
prigimtis aistringa, bet jo seksualinės energijos perteklius sutelkiamas
į kūrybinę veiklą, o ne į donžuaniškumą. Antrasis tipas, ir
vyrai, ir moterys – tai niekada nenurimstantis mergišius, virpantis
iš džiaugsmo dėl kiekvienos pasiektos seksualinės pergalės ir mintyse
registruojantis savotiškame „kataloge” savo meilužes. Šis neigiamas
Šaulio tipas paprastai vienu metu rezga du-tris meilės romanus,
kiekvienai meilužei skirdamas tam tikras savaitės dienas.
Jis važinėja į užsienį, kad užmegztų romaną su užsieniete, po to,
j a u grįžęs namo, liepsnoja meile jai, t uo pačiu įsigudrindamas nesugriauti
savo idealo. Tačiau tai netrukdo j am gyventi kaip ir anksčiau,
lepinantis įvairiu ir nevaržomu seksualiniu gyvenimu, nes,
jei staiga prireiktų idealios meilės, j i s žino, kad ji laukia ten, už
vandenyno…

Na, o pirmasis, idealistinis Šaulio tipas net ir seksualinį gyvenimą
taip pat idealizuoja iki kraštutinumo. Jis pats sau prisipažįsta,
j o g j e i gu j au įsimyli, tai jo jausmai tokie tyri, stiprūs ir romantiški,
kad tos meilės tiesiog neįmanoma dar nors kiek patobulinti
seksu.

NESEKSUALINIAI MANEVRAI
Šaulys – opurtunistiškiausias ženklas. Kadangi j i s dar ir protingas,
tai įgalina jį optimaliai apskaičiuoti savo poreikius bei galimybes.
Kai kurie Šauliai klysta, stengdamiesi atspėti, ką gaus
už padarytas paslaugas, ir laiko save labai sumaniais, jeigu už
gautas dovanas jiems netenka atsilyginti seksu.

Kaip Ugnies ženklas, Šaulys labai agresyviai ir ryžtingai pradeda
savo karjerą. Vienas iš pagrindinių Šaulių privalumų neseksualiniuose
manevruose – sugebėjimas apsimesti abejingu ilgiau
ir įtikinamiau, negu jų oponentai.

Apskritai, po daugelio meilės romanų, o taip pat neseksualinių
manevrų Šauliai prieina išvados, kad jiems ideali santuoka
yra ta, kuri leidžia palaikyti nesantuokinius ryšius. Būdami dori
ir tiesmukiškai atviri, j i e apie tai dažnai prisipažįsta savo vyrui aržmonai,
ir, kas labiausiai stebėtina, pasiekia savo – tie nesantuokiniai
ryšiai jiems leidžiami.

KAIP PATENKINTI ŠAULĮ
Šauliai žavėte žavisi seksualiniais nuotykiais; beje, jiems labiau
patinka ne patys meilės ryšiai, o dažna partnerių kaita.

TEIGIAMI BRUOŽAI
Šio ženklo žmonės – puikūs draugai; j i e visuomet išlieka ištikimi
ir atsidavę. Tai būtent tokie idealūs pašnekovai, su kuriais
galite kalbėtis ne tik kasdieninėmis buitinėmis temomis, bet panagrinėti
ir kur kas aukštesnes filosofijos, mokslo, religijos, politikos
ir netgi metafizikos sferas. Šauliai gali rinktis daugelį profesijų,
tačiau labiausiai jiems tinka darbas, įgalinantis daug judėti –
tik tuomet j ie pasieks iš tiesų daug.

Šauliai labai komunikabilūs, kilnūs (kuomet jų veiksmų motyvai
teigiami) ir, be to, labai romantiški. Jie puikūs tėvai ir materialine
prasme gerai aprūpina savo šeimą.

NEIGIAMI BRUOŽAI
Šauliai pratę pernelyg ilgai ir dažnai skrajoti padebesiais.
Jie turėtų būti praktiškesni, išmokti skirti veidmainiavimą nuo tikro nuoširdumo. Šie žmonės – nepernelyg dideli optimistai, j i e viską
palieka savo eigai, mesdami pradėtus ar įpusėtus darbus ir tvirtai
tikėdami, kad visi reikalai susitvarkys patys savaime.
Šauliai – stabilios ir ryžtingos asmenybės, bet būtinai turi
suprasti, kad toli gražu ne visi pritaria klajokliškam jų būdui.

TINKAMIAUSI PARTNERIAI
Iki 29,5 metų geriausių partnerių Šauliai turėtų ieškoti tarp
Liūtų ir Avinų. Visi trys – Ugnies ženklai, bet iki 29,5 metų jų
santykiai ne tokie glaudūs ir priklausomi, kaip, pavyzdžiui, tarp
Vandens ženklų. Šios grupės žmonių pagrindinis devizas – visiška
nepriklausomybė, visų pirma nuo savo partnerio. Beje, dėl tos
pačios priežasties jaunystėje Šauliai gali puikiai sutarti ir su Žuvimis
bei Jaučiais.

Po 29,5 metų Šaulys ima bręsti, tuo pačiu suvokdamas savo
tikrąją asmenybę, kuri palaipsniui tampa labai nerami ir protinga.
Tuomet j i e gerai sutaria su abiem Merkurijaus valdomais ženklais Mergele ir Dvyniais, kurių didelis intelektualumas žavi Šaulį.

Po 41,5 metų Šaulys – j au išlavėjusi asmenybė, sugebanti
puikiai save kontroliuoti ir analizuoti visus savo norus bei poelgius.
Tuo metu jis tampa labai valdingas, netgi agresyvus; tačiau
visų pirma – nepriklausomas. Tada j i s dera su Jaučiu ir Svarstyklėmis abu šie ženklai puikiai sutaria su valdingais žmonėmis.

IŠTIKIMUMAS
Jaunystėje – blogai, išskyrus keletą labai išlavėjusių bei intelektualių
tipų.

Santuokoje-vidutiniškai, ir tai tik tada, jei sutuoktinis gali
pakęsti nenugalimą Šaulio troškimą nuolatos „būti minioje”.

Geriausias darnos su Šauliu laikotarpis – po 35 metų, ypač
jei Šaulio partneris – užsienietis.

ASTROLOGO KLAUSIMAI ŠAULIAMS
Kodėl tokie trumpi j ū sų meilės romanai?
Kodėl, vos pastebėję nors menkiausią savo partnerio netobulumo
požymį, išsyk atsitraukiate?

Kodėl visiškai nemokate klausytis, nors ir esate puikūs pašnekovai?

Kodėl, vos pasijutę atstumti ar nusivylę, iškart pabėgate? Sustokite,
nusiraminkite ir objektyviai išnagrinėkite padėtį.

Ir pagaliau, kodėl žvaigždės lėmė jums būti tokiais įdomiais,
sąmojingais ir gaivalingais tarsi nenuorama stirna?

Parašykite komentarą