ASTROLOGINIAI ZODIAKO ŽENKLŲ PORTRETAI

OŽIARAGIS
(gruodžio 22 – sausio 19)

horoskopas ožiaragis
horoskopas ožiaragis

Dešimtasis Zodiako ženklas
Trečiasis Žemės žen klas
Ketvirtasis pagrindinis ženklas
Laimingas skaitmuo – 8 ir visi skaičiai, dalomi ir aštuonių
Astrologinis simbolis – ožys
Astrologinės spalvos – juoda, tamsiai ruda, pilka, mėlyna ir
blyškiai geltona
Talismanas – juodas katinas
Astrologiniai akmenys – turkis, lazuritas, oniksas, Mėnulio
krištolas
Ožiaragis valdo Dešimtąjį horoskopo Būstą

BENDROJI ASMENYBĖS CHARAKTERISTIKA
Dauguma Ožiaragių labai ramūs (palyginus su Dvyniais) ir
tylūs (palyginus su Vandeniais). Jie dideli tyleniai ir retai kada
pirmieji pradeda pokalbį. Ko gero, dėl to j i e lengvai pritampa prie
bet kokios draugijos, tarsi susiliedami su aplinkiniais ir likdami
beveik nepastebimi.

Žmonės, globojami Saturno, labai gerbia tradicijas, papročius
ir įstatymus ir dėl to dažnokai vadinami snobais. Būdami iš
prigimties išmintingi, j i e neturi priešų, dėl to šis „kaltinimas” tarsi
lieka jų nepastebėtas. O kuomet Ožiaragis j u m s nusileidžia ar
atleidžia, nemanykite, j o g tai – tik nepriekaištingo išsiauklėjimo
ženklas. Dažniausiai tai būna kruopščiai apgalvota savo tikslų siekimo
taktika.

Siekdamas užsibrėžto tikslo, Ožiaragis niekuomet nesustoja
ir nenukrypsta į jokius kraštutinumus; gyvenimiškai tariant, „neskaičiuoja
žvaigždžių”. Jo nejaudina jokios aistros; meilė, neapykanta,
tingumas ir šykštumas palieka jį visiškai abejingą. O j e i g u
Ožiaragis sekundėlei ir stabteli, tai tik tam, kad pasmerktų kitus,
veltui leidžiančius laiką ir darančius tai, kas j am nesuprantama.
Taip pat galite sutikti itin romantišką Ožiaragį, mėnesienos šviesoje
rašantį lyriškus eilėraščius. Jie bus parašyti aiškiu ir griežtu
braižu, o lyrikos pagrindas j u o s e – apmąstymai apie darbą, perspektyvumą
ir šiandieninę realybę.

Po šiuo ženklu gimę žmonės niekuomet savo iniciatyva jums
nepatarinės. O j e i gu j ū s to paprašysite ir išgausite iš jo patarimą,
tačiau vis viena pasielgsite savaip, Ožiaragis j u s laikys lengvabūdžiu
ir vėjavaikiu. Jeigu šie žmonės veda arba išteka, būkite ramūs j i e nežengia šio žingsnio visko iki smulkmenų neapgalvoję.

Gali pasirodyti keista, kad Ožiaragiai dar jaunystėje ima galvoti
apie senatvę. Be abejo, apie tai anksčiau ar vėliau susimąsto
kiekvienas žmogus; tačiau tik Ožiaragiai gali galvoti apie tai, kokio
dydžio sumą j i e po dvidešimties metų turės savo sąskaitoje
banke ir gal yra galimybė j a u dabar šią sumą padidinti.

Bene pati įdomiausia Saturno valdomų žmonių ypatybė yra
ta, kad, nepaisant kai kurių susirgimų (tarp jų ir chroniškų ligų)

jaunystėje, j i e išgyvena iki gilios senatvės, kai kada peržengdami
100 metų ribą. Senstant kūnui, jų dvasia nuolatos jaunėja. Būtent
su amžiumi Ožiaragiai įgyja atsparumą ligoms. Pagrindinė jų
„yda” – pesimizmas, dėl kurio Ožiaragiai patiria daug nemalonumų,
kas neigiamai atsiliepia jų nervinei būklei.

Po šiuo ženklu gimę žmonės drovūs ir sąžiningi. Gali pasirodyti,
kad j i e trokšta vienatvės; iš tiesų Ožiaragiai sielos gilumoje
nori būti pastebimi ir netgi dievinami minios. Jie nepaprastai
norėtų iškrėsti kokį nors itin originalų pokštą, tačiau jų globėjas
Saturnas reikalauja solidumo ir rimto požiūrio į gyvenimą.
Tai iš tiesų sunkus ir, deja, amžinas visų Ožiaragių „kryžius”.

PSICHOSEKSUALINĖ CHARAKTERISTIKA
Saturno įtakoje Ožiaragis seksualiniu požiūriu drovus ir santūrus.
Jo seksualinį gyvenimą galima suskirstyti į tris etapus.

Pirmasis – jaunystėje. Tuo laikotarpiu Ožiaragis labai
santūrus sekse ir kur kas mieliau galvoja apie mokslą ir būsimą
profesiją. Kaip ir priešingo ženklo – Vėžio – žmonės, Ožiaragiai
paprastai būna drovūs, bet rami jų išvaizda slepia audringas aistras.
Jų aistra ne tokia atvira ir laisva, kaip Skorpiono, o santūri ir
užmaskuota. Seksualinių Ožiaragio polėkių ir pomėgių nekontroliuoja
jo meilės objektas. Juk tai – Žemės ženklas, tad ir jo troškimai
visiškai praktiški ir realūs.

Vaikystėje Ožiaragiai dažnai išgyvena gilias depresijas, jaučiasi
nepilnaverčiais, atskirtais nuo kitų ir niekam nereikalingais.
Kadangi jų ” A š ” labai energingas (juk Ožiaragis valdo Sėkmės
būstą), j i e dažnai slopina savo seksualinius troškimus, kol nebaigia
mokslų arba savarankiškai „neatsistoja ant kojų”. Ankstyvoje jaunystėje
visi romantiški Ožiaragio interesai (jeigu j u o s apskritai
galima taip pavadinti, nes Ožiaragių prieraišumas labai santūrus
ir tarsi priverstinis) reiškiasi tuo, kad kartą per savaitę j i s su savo
mergina nueina į kiną, bet nė už ką nedrįsta j o s apkabinti. Mergina
Ožiaragis jaunystės laikotarpiu paprastai turi keletą rimtų garbintojų,
kuriems pirma turėjo pritarti j o s tėvai. Dažniausiai šis
ankstyvasis Ožiaragių gyvenimo laikotarpis baigiasi vedybomis iš išskaičiavimo, kuriomis siekiama visų pirma praktiškų tikslų.

Antrajame seksualinio gyvenimo laikotarpyje (maždaug nuo
30 metų) Ožiaragiai paprastai susilaukia sėkmės darbe ar tarnyboje
ir tada jau, labiau pasitikėdami savimi, pradeda eksperimentuoti
sekse.

Vyrai Ožiaragiai retai pasižymi grakščiomis Avino manieromis
ar seksualiniu Dvynių dinamiškumu; tačiau fizinių pojūčių
pasaulyje j i ę jaučiasi ramūs, žino kiekvieno jausmo ar poelgio
vertę bei jo „kainą”. Į meilės ryšius taip pat žiūri iš pinigų ir jėgos
pozicijų. Ožiaragis nemoka vaidinti idealios meilės, nemoka tuščiai
meilikauti; tačiau visuomet laiku ir vietoje parodo dėmesio
ženklus – atneša gėlių, atsiunčia atviruką arba pakviečia į teatrą.
Santykiuose su mylima moterimi j i s pasitiki savo padėtimi ir privalumais,
būdamas įsitikinęs, j o g tuo tikrai pelnys j o s palankumą.
Tačiau, atvirai kalbant, Ožiaragis – ne pats aistringiausias meilužis.
Nors j i s gana seksualus ir išvaizdus, tačiau šaltas ir santūrus,
nesugeba apgaubti meilės romantika.

Moteris Ožiaragis antrajame laikotarpyje savo tikslams pasiekti
naudoja visus turimus kerus bei priemones. Ji nelabai vertina
vyrą, kuriam trūksta savigarbos ir kurio karjera nejuda iš vietos.
Tačiau Ožiaragio moteris gali būti labai gundanti; jai labai
tinka tradicinis moteriškas pasyvumas.

Na, o visu savo gražumu Ožiaragiai atsiskleidžia trečiajame
etapo. Po 40 metų j i e puikiai sutvarko savo gyvenimą ir nusprendžia
nusimesti seksualinio saikingumo bei santūrumo kaukę.

Iš to galima spręsti, kad labai nedaug Ožiaragių suderina romantinį
ir seksualinį savo asmenybės aspektus; šios dvi sferos
nuolat konfliktuoja ir tarpusavyje, ir su dalykine Ožiaragio gyvenimo
puse.

NESEKSUALINIAI MANEVRAI
Deramai neįvertintume Ožiaragių, teigdami, j o g j i e visiškai
neišmoningi neseksualiniuose manevruose. Juk visų pirma, Ožiaragis Žemės ženklas, antra, j i s valdo Dešimtąjį Būstą – Sėkmės
ir šlovės Būstą. Trečia, j u k tai j i s , Ožiaragis, ir išrado neseksuali nius manevrus. Jeigu reiktų statistiškai nustatyti, kokiame ženkle
gimę žmonės, kuriems labiausiai gyvenime sekasi, pastebėtume,
j o g daugiausia šiame „sąraše” būtų Ožiaragių, o po jų vyrautų
Vėžiai.

Garbėtroška Ožiaragis vyras gyvena uždarame biznio ir paslaptingų
meilės nuotykių pasaulyje. Neseksualiniai Ožiaragio santykiai
visada priklauso nuo kainos, kurios prašo kiti, ir kainos,
kurią siūlo j i s pats. Šie žmonės labai kantrūs ir gali ilgai laukti,
kad gautų tai, ko nori; kitaip sakant, gali bekompromisiškai ištverti
bet kokią konkurenciją.

Moterys Ožiaragiai neseksualiniuose manevruose taip pat labai
sumanios. Joms reikia, kad jų vyrams gerai sektųsi tarnyboje,
kad draugai tenkintųjų troškimus, kad giminaičiai padėtų visuose
reikaluose ir darbuose. Tai – nenuilstančios darbštuolės. Kai
jos įsipina į kokią nors seksualinę intrigą, būna nepaprastai atsargios
ir santūrios, tad vyras apimtai beveik niekada nesužino.

KAIP PATENKINTI OŽIARAGIUS
Pirmiausia reikia neužmiršti, kad r o m a n i k a retai gaubia santykius
su Ožiaragiu ilgiau kaip tris mėnesius to laiko paa~
kanka santykiams kaip reikiant sutvirtėti). Po to į seksą tekreipiama
tik tiek dėmesio, kiek neišvengiamai būtina, – ne daugiau.

Ožiaragiai mėgsta planuoti seksualinius santykius tarsi tar –
nybinius susitikimus, tad jų partneriai turi su t uo taikytis. Tačiau
pirmiausia reikia pasistengti priversti Ožiaragį nusimesti išorinį
santūrumą. Jei tai pavyks, po to verta susitikimą pagyvinti tauriais
alkoholiniais gėrimais arba kitokiais „dirbtiniais” stimulia
toriais. Tai ypač tinka jauniems, dvejojantiems Ožiaragiams. O
j ie patys turi sugebėti atsikratyti šaltų Saturno glamonių ir įrody
ti, kad jų gyslomis vis dėlto teka karštas kraujas. Ir dar – turėtų
suprasti, kad pinigai toli gražu ne visada pakeičia meilę.

TEIGIAMI BRUOŽAI
Ožiaragiai susikaupę, ištikimi ir geri draugai. Jie – savo likimo
šeimininkai ir puikiai įžvelgia ateitį. Tai – pats kantriausias
Zodiako ženklas.

Žodis „karjera” yra Ožiaragio ženklo sinonimas. Vyrai geriausiai
iš visų aprūpina šeimas. Moterys – puikios motinos ir namų
šeimininkės, net j e i gu j o s rūstokos su vaikais ir nesugeba sukurti
linksmos atmosferos.

Ožiaragio simbolis – atkakliai aukštyn kopiantis kalnų ožys visada pasiekia viršūnę. Jo žvaigždė išugdė sugebėjimą kelyje
įveikti visas kliūtis. Dauguma Ožiaragių atkaklūs, tvirti ir įžvalgūs.

NEIGIAMI BRUOŽAI
Esminis Ožiaragio trūkumas – polinkis į niūrumą ir melancholiją.
Jis su nerimu žvelgia į ateitį, o vertėtų išsiugdyti optimistinį
požiūrį į gyvenimą ir tikėti, kad rytoj bus geriau, negu šiandien.

Taip pat negalima užmiršti Ožiaragių egoizmo, kuris juos
pačius dažnai priverčia kankintis. Kelyje į užsibrėžtą tikslą juos
ištinka nesantaikos ir depresijų laikotarpiai. Netgi j e i gu atrodo,
kad viskas stovi vietoje, nereikia to baimintis – Saturnas būtinai
padės Ožiaragiams. Tačiau ši planeta skrieja taip lėtai, kad j o s
„pavaldiniai” turi priprasti prie oraus j o s ritmo. Ožiaragis taip pat
turi suprasti, j o g pinigai skirti tam, kad j u o s leistum – be reikalo
jis taip baiminasi dėl savo ateities. Jiems reikia atsikratyti įtarumo
(kuris jų toli gražu nepuošia) ir nedemonstruoti savo įžeidumo
ir blogos nuotaikos.

TINKAMIAUSI PARTNERIAI
Iki 29,5 metų tinkamiausių partnerių Ožiaragiai turėtų ieškoti
tarp Jaučio ir Mergelės ženklo žmonių. Visi trys – Žemės ženklai,
tad jų tarpusavio santykiai lengvi ir šiek tiek pasyvūs, tačiau
labai pastovūs.

Po 29,5 metų Ožiaragiai praranda savo santūrumą ir tampa
nebe tokie griežti. Tada j ie darnūs su Vandenio ir Skorpiono ženklais.
Vandenis moko j u o s kilnumo ir gerumo, humaniškiau žiūrėti
į gyvenimą. Tačiau Skorpionas tinka dar geriau, nes j i s labai protingas
ir gudrus bei dalykiškas. Ožiaragis j u o žavisi.

Po 41,5 metų Ožiaragiai pasiekia savo pagrindinį gyvenimo
tikslą ir protinės brandos viršūnę. Tada j i e darnūs su Žuvimis –
kitu pasiaukojančiu ženklu, teikiančiu Ožiaragiui dvasingumo.

IŠTIKIMUMAS
Jaunystėje – gerai, ypač iki 30 metų. Iki tol j i e kuklūs ir rūpinasi
daugiausiai dalykiniais reikalais.
Santuokoje – labai gerai, ypatingai iki 35 metų. Ožiaragio
valdančioji planeta – Saturnas – verčia šio ženklo žmones eiti siauru
ištikimybės taku. Jie visada santūrūs ir ne vėjavaikiai.

ASTROLOGO KLAUSIMAI OŽIARAGIAMS
Kada suprasite, kad sėkmę gyvenime lemia protas, o ne pinigai
j ū sų banko sąskaitoje?

Kodėl j ū s , biznio pasaulio valdovai, nesuvokiate, j o g negailestinga
prekeiviška dvasia sunaikino jumyse beveik visą humanizmą?

Ir pagaliau, ne paslaptis, kad esate kupini vidinės baimės ir
nerimo, nors j ū sų išorė šalta ir ori. Tad kodėl žvaigždės j u s paskyrė
Sėkmės Būsto valdovu, j ei toji sėkmė j u m s niekada nesuteikė
tikro ir visiško pasitenkinimo?

Parašykite komentarą