[AudioKnygos] Kelionė į pasakas – Linksmos istorijos – Anekdotai

Kelionė į pasakas - Linksmos istorijos - Anekdotai
Kelionė į pasakas – Linksmos istorijos – Anekdotai
 1. Antanas Bosas „Namas iš ledų”
 2. Česlovas Juršėnas „Kiškio Lūpa”
 3. Eugenijus Gentvilas „Žodis Verkti”
 4. Dangutė Mikutienė „Pelutė ZIta”
 5. Eligijus Masiulis „Milžino Plaukai”
 6. Dalia Teiršerskytė „Troleibusas Nr 75”
 7. Eugenijus Gentvilas „Žmogus, kuris pirko Stokholmą”
 8. Česlovas Juršėnas „Saulė ir Debesis:
 9. Eligijus Masiulis „Apie Vėžį”
 10. Eugenijus Gentvilas „Išvirkšti Klausimai”
 11. Dalia Teiršerskytė „Žmogiukas iš Niekur”
 12. Česlovas Juršėnas „Pono Pasveikinimas”
 13. Antanas Bosas „Šalis be kampų”
 14. Česlovas Juršėnas „Vėžys ir Varna”

[AudioKnygos] Kristijonas Donelaitis „Metai”

Kristijonas Donelaitis "Metai"
Kristijonas Donelaitis „Metai”

K.Donelaičio „Metai” – lietuvininkų (Mažosios Lietuvos lietuvių) epas. Kaip ir įprasta epinėms poemoms bei epopėjoms, kūrinyje aprėpta tautos gyvenimo visuma. Tautą čia reprezentuoja būrai. Jie vaizduojami remiantis cikline laiko, istorijos ir gyvenimo samprata. Atskleidžiami žmogaus (būro) santykiai su gamta, su Dievu, parodomi būrų tarpusavio santykiai; būrų ir ponų santykiai; pavaizduojama būrų buitis, papročiai, jų darbai ir šventės. Būrų, kaip ir gamtos, gyvenimas sukasi amžinu ratu, paklūsta tiems patiems Dievo nustatytiems dėsniams.

[AudioKnyga] Gražiausios lietuvių liaudies pasakos

Gražiausios lietuvių liaudies pasakos
Gražiausios lietuvių liaudies pasakos
 1. „Našlaitė Elenytė ir Joniukas“;
 2. „Trys broliai“;
 3. „Aukso obelėlė“;
 4. „Stiklo kalnas“;
 5. „Sigutė“;
 6. „Dailidė, perkūnas ir velnias“;
 7. „Vilkais pavirtę broliai“;
 8. „Karalaitė ant svarstyklių“;
 9. „Žirninis Jonas“;
 10. „Baimės neradęs vaikas“;
 11. „Du broliai“;
 12. „Kuršiukas“;
 13. „Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių“
  +bonus
 14. „Eglė žalčių karalienė“

[AudioKnyga] Lietuviškos poezijos rinkinys

Lietuviškos poezijos rinkinys
Lietuviškos poezijos rinkinys
 1. SALOMĖJA NĖRIS
  Eilėraščiai iš rinkinio „Diemedžiu žydėsiu“
 2. JONAS MAČIULIS – MAIRONIS
  Eilėraščiai iš rinkinio „Pavasario balsai“
 3. VYTAUTAS MAČERNIS
  Iš rinkinio „Po ūkanotu nežinios dangum“
 4. PETRAS CVIRKA
  Eilėraščiai iš knygos „Pirmosios mišios“
 5. JURGIS BALTRUŠAITIS
  Eilėraščiai iš rinkinio „Ašarų vainikas“

[AudioKnygos] Jono Biliūno apsakymų rinkinys

Jono Biliūno apsakymų rinkinys
Jono Biliūno apsakymų rinkinys
 1. Ubagas
 2. Kliudžiau
 3. Be darbo
 4. Joniukas
 5. Pakeleivingi
 6. Pirmutinis streikas
 7. Pūga kalnuose
 8. Vagis
 9. Žvaigždė
 10. Brisiaus galas

[AudioKnyga] Ken Kesey – Skrydis virš gegutės lizdo

Skrydis-virš-gegutės-lizdo
Skrydis virš gegutės lizdo

„Šis romanas – protesto proveržis prieš taisykles, pagal kurias gyvena vidutinybių visuomenė, ir prieš tuos nematomus sergėtojus, kurie žiūri, kad šių taisyklių būtų laikomasi”, – taip apibūdino „Skrydį virš gegutės lizdo” žurnalas Time.

Pirma dalis:

Antra dalis:

[AudioKnyga] Kazys Boruta – Baltaragio Malūnas

baltaragio malūnas
baltaragio malūnas

„Baltaragio malūnas, arba kas dėjosi anuo metu Paudruvės krašte“ (trumpiau „Baltaragio malūnas“) yra žymiausias Kazio Borutos kūrinys – apysaka, parašyta 1945 m., kuriame nepastebimai susipina dvi vaizdavimo plotmės: realioji ir tautosakinė. Kūrinyje galima pastebėti daug lietuvių liaudies dainų, pasakų, padavimų ir kitų kūrinių motyvų. Kazio Borutos tikslas rašant šią knygą buvo sukurti lietuvišką epą.

[AudioKnyga] Antanas Škėma – BALTA DROBULĖ

balta drobulė
balta drobulė

Antanas Garšva dirba liftininku viename didžiausių Niujorko viešbučių. Jį slegia uniforma, bukinantis darbas, vienatvė, kamuoja egzistenciniai klausimai, kūrybinės kančios ir, regis, jis tuoj, tuoj išprotės. „Baltoje drobulėje“ nėra aiškios intrigos, vientiso pasakojimo, chronologijos, tai — pasąmonės srautas, įtraukiantis skaitytoją į Garšvos apmąstymus, įvykius, nutinkančius čia ir dabar, ir praeities atsiminimus.