Meilės dievai

Graikų-romėnų mitologiją puošia gana daug sekso ir meilės dievų. Vyriausias Olimpo dievas Dzeusas buvo laikomas tikėjimo ir ištikimybės dievu. Amūras (Amor) – tai meilės ir harmonijos dievas. Arėjo ir Afroditės sūnus Abderas – švelnumo ir abipusės meilės dievas, o Afroditė – olimpinės meilės deivė. Jos sūnus Erotas taip pat buvo meilės dievas, tačiau daugiau seksualinės aistros negu tikros meilės. Peitos dukra Ijinga (lynx) simbolizavo aistringą meilę. Ištikimą meilę, prisirišimą ir moters adoraciją romėnams simbolizavo Pietas. Neišsenkantį troškimą mylėti graikams įkūnijo Potas (Pathos) ir Himenėjas (Himenaeus). Freudo psichoanalizės teorijoje išgarsintas Narcizas (Narcissus) pamilo savo dvynukę seserį, kuriai mirus ilgėdamasis jos ilgai žiūrėdavo į tvenkinio vandenį, kol galų gale pamilo pats savo atvaizdą. Turbūt visiems žinoma Venera (Venus) buvo romėnų meilės pojūčių deivė, kurios vardu dar ir dabar vadinamos lytinės ligos, neišskiriant nei mirtinos AIDS (įgytas imunologinio deficito sindromas).

meilės dievai
meilės dievai

Graikų mitologija byloja apie pasaulio pradžią, Kronui laimėjus kovą prieš Chaosą. Tada gimusi prasmingoji Kosmoso būtis, kurios valdovais buvę Olimpo dievai. Rašoma, kad Erotas buvęs pirmutinis iš jų, todėl jis, jaunas ir gražus, laisvas ir laimingas, skatinęs žmones plėtoti erotinius ryšius ir vęiksmus bei tuo pačiu plėsti žmonių giminę.

Platono „Simpoziume“ Aristofanas atmeta Eroto kosminę prigimtį ir tvirtina, kad jis iš esmės nėra koks nors dievas, o tik Dzeuso dovana žmonėms jų malonumui – gydyti jų išsiskyrimo žaizdoms, nes pirmykščiai žmonės buvę ir dvilyčiai – laisvi ir išdidūs, panašūs į didžiąsias kosmines dievybes: Saulę ir Mėnulį, žvaigždes ir planetas. Jie, pirmykščiai Saulės ir Mėnulio vaikai, buvo tokie išdidūs, kad sukilo prieš Olimpo dievus — atsisakė paklusti jų įstatymams. Dzeuso sprendimu, jie visi buvo perskelti per pusę – į vyrišką ir moterišką puses – ir tapo panašūs į Olimpo dievus.

Dievų santykiai su dievais ir žmonėmis pasižymėjo meile ir kerštu, buvo kupini varžybų ir visokių intrigų. Kaip pavyzdį pateiksiu dvi trumpas mitologines istorijas.

Dafnė buvo jauna graži nimfa, mėgusi su draugėmis medžioti prie Ladano upės krantų. Ji garbino skaistybės deivę Artemidę ir pati nuspreridė likti skaisti. Pats Erotas sustiprino jos skaistybę, smeigdamas. į širdį ietį su vario antgaliu. Tuo pat metu jis metė į Apoloną ietį su aukso antgaliu, nes šis dievas buvo jį įžeidęs, liepdamas pasišalinti ir palikti dievų arką tikriesiems dievams.

Apolonas pamilo Dafnę ir sekiojo paskui ją miškuose. Kartą Dafnė, pajutusi negalėsianti pabėgti nuo jo, meldė savo motiną deivę Gają pagalbos. Pamačiusi, kas vyksta, Gaja pavertė ją lauro krūmu. Apolonas prisilaužė lauro šakelių, nusipynė vainiką ir užsidėjo jį ant galvos. Jam lauro krūmelis liko šventas. Ir dabar laurų lapai ir vainikai yra dovanojami didvyriams, poetams, išradėjams ir visiems ką nors nepaprasto pasiekusiems asmenims.

Kefalas, Fokio princas, atvyko į Atėnus vesti Prokridės – karaliaus ITechtėjo dukros. Dailusis princas mėgdavo išeiti anskti rytą pamedžioti. Vieną rytąjį pagrobė Eos. Kai jis pakartotinai pareiškė, kad negalėsiąs mylėti šios deivės, nes yra susižiedavęs su Prokride, Eos išmetė jį atgal į žemę, įspėdama, kad jam teks labai pasigailėti .u metus dievišką meilę.

Kefalas kentėjo baisų pavydą, kurio priežastis buvo jo gražioji žmona. Jis sumanė patikrinti žmonos ištikimybę, bandydamas suvedžioti ją kaip svetimas vyras. Taip vieną dieną Prokridei buvo įsakyta, kad jos vyras, medžiodamas miškuose, šaukęs kitą moterį Aurą. Vieną dieną, kai Kefalas išvyko medžioti, Prokridė pasekė jį ir pasislėpė krūmuose. Išgirdęs tarsi šerno skleidžiamus garsus, jis metė savo taikliąją ietį ir pribėgęs apkabino mirštančią mylimąją. I’ada jis suprato savo lemtingą klaidą – iš tikrųjų jis buvo šaukęs Aurą, turėdamas galvoje vėjo dvelkimą įkaitintai kaktai atvėsinti. Taip deivė atkeršijo jam už atstumtą meilę.

Rumi Meilės eilės ir netik

Sugrįžk, mano siela, kiek dar
tūnosi apgaulės sode?
Siunčiau tau šimtus žinučių,
rodžiau šimtus kelių,
arba tu niekada jų neskaitei,
arba manų patarimų nepaisai.
Sugrįžk, mano siela, negaišia
su kietaširdžiais,
jie tavęs neįvertina.
Kam ieškai vandens,
kai esi srautas?
Ar pamiršai? Esi karaliaus
sakalas, esi Mylimojo
spindulys, dieviškasis stebuklas!

***

Nesielvartauki dėl būtų džiaugsmų, būk tikras,
jie vėl pasirodys kitu pavidalu*
Vaikas džiaugias žindomas pienu,
bet sykį atjunkęs jis naujų džiaugsmų atranda,
duonų ir medų*
Džiaugsmas rodos įvairiais pavidalais,
jis keliauja iš vienos vietos į kitų*
Jis gali staiga apsireikšti lietumi
ar rožių lysve; štai jis ateina kaip vanduo,
štai kaip grožis ar kaip skalsi duona*
Bet nelauktai jis gali parodyti veidų
iš anapus širmos ir sunaikinti visus stabus,
trukdančius tau ieškoti Dievo*
Miegant, kai siela palieka kūnų,
tu gali susapnuoti save kaip aukštų kiparisų
ar nuostabių rožę, bet įspėju, mano drauge,
visi šie vaiduokliai išnyksta,
vos tik siela sugrįžta į kūnų*
Nepasikliauki niekuo, tik sava širdimi*

***

Žmogus gali ištverti trumpą lietų,
tačiau netrukus jau ieško pastogės,
o antys kryksi laimingos,
nes lietaus vanduo jas maitina*

***

Būk su manimi

nuorauka
nuorauka

Įdėk vaikino nuotrauką į perlenktą popieriaus lapą. Tą lapą turi laikyti
ant kairio delno, o dešinę ranką laikyk virš lapo ir sukti ratu delnu žemyn pagal laikrodžio rodyklę, tai daryk pašnibždom tardama „Būk su
manim“ užsimerkusi ir susikaupusi. Po to nuotrauką pasikišk po pagalve, o
popieriaus lapą kuriame buvo nuotrauka sudegink. Vidurnaktį tuos pelenus
išbarstyk visom 4 pasaulio kryptim. Po kiek laiko vaikinas prisipažins
mylįs

Meilės patarlės

meilės patarlės
meilės patarlės

Kas tyli, tą visi myli

Sena meilė nerūdija

Meilė – ne seilė, nenurysi

Pirkta meilė greit atvėsta

Meilės ir kosulio nepaslėpsi

Vargas tam, kurio niekas nemyli, bet saugokitės to, kuris visus myli

Baimė su meile drauge nevaikščioja

Nebijok mylėti, bijok nieko nemylėti

Be pavydo nėra meilės

Vienu užpakaliu ant dviejų kumelių neatsisėsi

Laikas išgydo žaizdas

Baimė su meile drauge nevaikšto

Sėkmė yra aklai įsimylėjusi darbščiuosius

Pasiūlyti draugystę norinčiam meilės yra tas pat, kaip pasiūlyti ištroškusiajam duonos

Jei nori nusipelnyti žmonių meilę, būk atidus ir geras kitiems

Labiau mylėk tą, kuris nuolat prikiša tavo klaidas, negu tą, kuris nuolat tave giria

Negali į jūrą plaukti be žvaigždės, negali keliauti be knygos ir negali gyventi be meilės

Negali į jūrą plaukti be žvaigždės, negali keliauti be knygos ir negali gyventi be meilės

Meilė panaši į vaiduoklį – visi apie ją kalba, bet nedaug kas matė

Prieš įsimylėdamas išmok vaikščioti per sniegą nepalikdamas pėdsakų

Meilė yra akla

Prie tamsos – daugiau drąsos

Be pavydo meilė – kaip valgis be druskos

Greita meilė – kaip seilė

Į kito širdį neįlįsi

Greitai įteisinta meilė baigiasi skyrybomis

Ne tas myli, kas žada, o tas, kas prie altoriaus veda

Mylimąją reikia apžiūrėti ne akimis, o širdimi

Graži ir turtinga – visada kaprizinga

Paliko namie balandėlę ir išėjo į gatvę su krokodilu

Mylėti yra gerai. Mylėti ir būti mylimam – dar geriau.

Meilė – tai egoizmas poromis

Kas niekada mylėti neprisieks, tas niekada to žodžio nesulaužys

Gyvenimas – daina, o meilė – dovana

Meilės eilės

meilės eilės
meilės eilės

Nemoku išsakyti ką galvoju,
Nemoku kartais visko išgirst.
Turi žinoti, kad širdis manoji,
Akmeniu niekad tikrai nepavirs.

Bet juk nebūsiu idealus,
Nors to labai norėčiau.
Aš tik eilinis žmogus,
O, kad pakeist tai galėčiau!

Svarbu, kad viskas gerai,
Taip ir toliau turi būti.
Mane žmogumi tu matai,
Leidi man tokiu būti.

Mylima Mamyte, meilės gėlele

meilės gėlė
meilės gėlė

Kiekvieną rytą, kai tik nubundu, nors akimirkai prabėga vaizdinys iš praeities. Aš niekuomet nežinau, ką pasakysi
staiga atėjusi į mano mintį. Stebiuosi, ar tai mano ilgesys
sugrąžina Tavąsias rankas ir akis, ar tai Tavo meilė atskraidina veido šypseną ir širdies šilumą.

Tavasis gerumas, Mama, vaikštantis po mano gyvenimą, visuomet atsiranda šalia, kai esu sunkiausiose minutėse, valandose ar dienose. Tuomet ypatingai jaučiu mūsų
dvasinį ryšį.

Žinau, kad galiu klausti patarimo ar prašyti paguodos
ir pas kitus žmones, tačiau net tokio poreikio nejaučiu. Tu
vienintelė gali išklausyti nepasmerkusi, suprasti nepajuokusi, atleisti ne apkalbėjusi.

Nepagalvok, brangi Mama, kad prisimenu Tave tik
tuomet, kai sunku… Ne — mano Švenčių Saule! Ne — mano
Laimės Žvaigždele! Ne — mano Meilės Gėlele! Aš esu Tavo
didžiulės šventės džiaugsme visa širdimi. Apkabinu Tave ir
bučiuoju.

Meilės testas, ar jis mane myli, ar aš jį myliu?

meilės testas
meilės testas

Ar aš jį myliu, ar jis mane myli, toks dažnai klausimas iškyla
meilės pinklėse pasiklydusioms merginoms, tam jog jums būtu lengviau
susigaudyti savo jausmuose pamėginkit atsakyti į šiuos lengvutėlius
meilės klausimus.

1.Ką manai apie meilę iš pirmo žvilgsnio?

a.Ji užklumpa tik kino filmuose.

b.Vis dar tikiuosi, kad ją patirsiu.

c.Esu ją patyrusi.

2.Koks skirtumas tarp meilės ir susižavėjimo?

a.Meilė yra daug tikresnis ir patikimesnis jausmas.

b.Aistringas susižavėjimas – paauglių reikalas.

c.Tarp jų nėra skirtumo – tai vienas ir tas pats.

3.Koks žmogus labiausiai tave traukia?

a. Panašus į mane – gimininga siela.

b. Toks, su kuriuo man linksma.

c.Visiška mano priešingybė.

4.Kaip esi linkusi spręsti ginčus su mylimu žmogumi?

a.Visada bandai rasti abiems priimtiną sprendimą.

b.Leidi konfliktui rutuliotis per daug į jį nesikišdama.

c.Trankai durimis, šauki, o kartais daužai lėkštes.

5.Kai įsivaizduoji savo mylimąjį, ką viduje jauti?

a.Šilumą ir pasitenkinimą.

b.Galvą apsukusį meilės svaigulį.

c.Nerimą, įtampą.

6.Pavydo priepuoliai tave kamuoja todėl, kad…

a.Jautiesi nesaugi.

b.Tam yra pagrįstų priežasčių.

c. Paprasčiausiai esi atsargi.

7.Kai užklumpa meilė…

a.Nors tau pažįstamos stiprios emocijos, bet dvasinės pusiausvyros neprarandi.

b.Esi pernelyg protinga, kad pamestum galvą ir pasiduotum meilei.

c.Jausmai liejais per kraštus, ir visi akivaizdžiai tai mato.

8.Ar manai, kad seksualinis suderinamumas ir emocinis artumas yra:

a.Vienas su kitu nesusiję.

b.Yra vienas kito pasekmė.

c.Tai tas pats.

9.Kai tave užplūsta jausmų banga…

a.Išreiški juos laisvai ir atvirai.

b.Niekada neleidi sau jų parodyti.

c.Manai, kad tavo mylimasis ir taip žino, ką tu jauti.

10.Ką tau reiškia sąvoka „įsijautimas”?

a.Gebėjimą pastebėti subtiliausius partnerio nuotaikos pokyčius.

b.Bandymą pakeisti partnerio nuotaiką.

c.Jo nuotaikų atspindėjimą.

Jei surinkote…

** A Daugiausia

Sugebi derinti savo protą ir emocijas, pajusti besikeičiančias
nuotaikas ir teisingai jas interpretuoti. Tu esi įžvalgi, sugebi
įsijausti į kito žmogaus pasaulį, intuityviai suprasti partnerio
jausmus. Tai suteikia darnos jūsų santykiams – teisėtai gali tuo
didžiuotis.

** B Daugiausia

Jūsų santykiai klostosi tinkama linkme, tačiau tačiau kartais tave
užplūsta jausmai, kurie išmuša iš vėžių. Pasistenk susigaudyti, ar dėl
to kalti dabar kylantys nesklandumai, ar tai ankstesnių nedarnių
santykių pasekmė. Prieš griebdamasi karštakošiškų ir neapgalvotų
poelgių ir vėliau dėl to gailėdamasi, verčiau skirk laiko tam, kad
pamąstytum, ko išties verti tavo jausmai ir ką jie bando tau pasakyti…
Labiau pasikliauk intuicija gilindamasi į save ir pamažu pažinsi savo
nuotaikas ir jas sukeliančias priežastis. Juk pati žinai, kad kai kurie
tikrai protingi žmonės, kurių intelekto koeficientas labai aukštas,
patiria vien nelaimingos meilės išgyvenimus – nes savo gyvenimą jie
dėlioja mintyse, neklausydami širdies balso.

**C Daugiausia

Esi arba iš meilės akla arba iš meilės kvaila. Tavo emocijos
visiškai tave valdo, o proto balsas, įvarytas į kampą, neturi teisės
prasižioti. Tai visai nereiškia, kad tau stinga išminties – kitose
srityse greičiausiai jos pakanka. Bet ne meilės srityje. O tai trukdo
užmegzti darnius santykius, puoselėti ir auginti abipusės meilės jausmą.

Esi linkusi viską dramatizuoti ir pulti į kraštutinumus, tau atrodo,
kad tu myli labiau nei esi mylima. Greičiausiai dėl to kaltas
savigarbos trūkumas, jis verčia tave saugoti esamus santykius, net jei
jie slegia ir nėra patys tinkamiausi.

Pasistenk atsipalaiduoti. Jei be atodairos sieki žmogaus, kuris
tavimi nesidomi arba atrodo neprieinamas, paklausk savęs, ar tau to
reikia. O gal tik savigarbos stygius tave verčia nesąmoningai saugoti
tokius santykius.

Meilės burtai

Meilės burtai
Meilės burtai

Myli ar ne?
Jei labai nori sužinoti ar tave myli vaikinas (mergina), kuris(-i) tau patinka, tai paimk baltą lapą popieriaus ir užsimerkęs(-usi) 50 kartų parašyk jo (jos) vardą. Kai baigsi, atsimerk ir pažiūrėk į lapą. Jei raštas gražus ir žodžiai nesikerta – jis (ji) tave myli. Jei ne – nemyli.

Ar aplankys meilė?
Paimk į saują smulkių daiktų (degtukų, žirnių, pupelių, saldainių ar sausainukų) ir skaičiuok, kiek paėmei. Jei išėjo porinis (lyginis) skaičius, ateinančiais metais ištekėsi arba su kažkuo draugausi. Jei neporinis – teks ilgiau palaukti.
Pirmoji mylimojo vardo raidė
Tau reikės kiaušinio. Į indą įmušk kiaušinį ir žiūrėk į jo išsidėstymą. Pamatei raidę? Tada ši raidė ir bus tavo mylimojo pirmoji vardo raidė.

Koks bus mylimojo(-sios) vardas?
Reikia kepurės ir lapelių (lapelių reikia tiek, kiek žinai vardų). Ant lapelių užrašyk visus vardus ir trauk vieną lapelį. Kokį ištraukei, toks ir bus mylimojo ar mylimosios vardas.

Susapnuotas mylimasis
Nuo pirmadienio nakties iki sekmadienio nakties (t.y savaite) suskaičiuok po 7 žvaigždes. O sekmadienio naktį susapnuosi tą, kam tu patinki ar kas tave myli.

Amžinai kartu
Su druska padarykite ratą, įdėkite mylimojo nuotrauką ir pati atsisėskite. Sėdėdama galvokite apie jį ir, kad jūs visada busite kartu. Tada sušluokite druską ir išbarstykite ant žolės. Tinka ne tik druska, bet ir žemės.

Kaip prisivilioti?
Per pilnatį, prieš eidamos miegot, paimkite obuolį ir perpjaukite ji pusiau. O į jo vidų įdėkite savo mylimojo nuotrauką ir, suglaudę obuolio skilteles su nuotrauka, palikite stovėti nakčiai. Artimiausiu metu jis turėtų būti jūsų!

Myli ar ne?
Tau reikės šaukšto, stikliuko ir stiklinės. Ant stiklinės padėk šaukštą taip, kad kitas jo galas būtų ant stikliuko, t.y. taip, kad būtų nuolydis. Su kitu šaukštu pilk vandenį, kad bėgtų per šaukštą. Jei nubėgs nors kiek vandens į stikliuką, vadinasi jūsų mylimasis jus myli. Jei neįbėga – nemyli.

Bijūnai
Reikia susirasti savo ir savo mylimojo/osios nuotraukas bei paveikslėlį su dviem (būtinai) bijūnų žiedais. Ant tų žiedų užklijuoti nuotraukas ir laukti meilės.

Noriu juos išskirti
Pasiimkite lapelį ir užrašykite jums patinkančio vaikino vardą ir jūsų priešės, kuri nuviliojo vaikiną, vardą. Kai pamatysite ryškią žvaigždę, išeikite į lauką arba į balkoną ir sakykite šiuos žodžius: “Aš išskirti juos galiu. Noriu, kad mylėtų jis, tiktai mane. Noriu, kad kentėtu priešė mana… bet dar skaudžiau, nei aš. Ir tada suplėšykite lapelį ir išmeskite pro langą ar pro balkoną.
P.S. Geriau leiskite būti jiems laimingiems, nes lemtis gali atsisukti į jus ir jums niekad niekad nebesiseks meilėje.

Kaip jį užvaldyti?
Jei nori, kad jis tave mylėtų amžinai ar trokšti sulaukti nusižiūrėto vyriškio dėmesio, paslapčia apsuk savo plauką aplink jo drabužio sagą.

Mano būsimasis
Paimk lapą ir iškirpk 12 vienodo dydžio lapelių. Ant jų surašyk vaikinų vardus ir susuk. Padėk visus po pagalve ir prieš užmiegant pagalvok apie kiekvieną iš jų. Ryte, iškart atsibudusi, vieną lapelį išsitrauk. Užrašas tau parodys, kuria linkme eiti.

Mylimojo portretas
Nusipiešk mylimojo portretą ir pasikabink ant sienos, tada jis tavimi susidomės.

Ką tikrai myli?
Jei esi įsimylėjęs (-us) daugiau merginų (vaikinų) ir nežinai kurią (-į) išsirinkti, kuri (-is) tau skirta (-as), tada:
pasiimk raudoną lapą popieriaus, iškirpk širdies formą ir visaip išdėstyk jų vardus. Bet vidury įrašyk “xxx”. Užsirišk raištį ant akių. Nieko nematai? Jei ne, tada gerai. Pasiimk adatą (aišku ne užrištom akim) ir durk į popierinę širdį. Į kokį vardą įdūrei, tai tas (ta) – yra tikroji tavo meilė. Jei įdūrei į “xxx”, vadinasi tau skirto žmogaus dar nepažįsti

Sužinok, kas tave myli
Vakare suskaičiuokite septynias žvaigždes ir sakykite:
septynios žvaigždutės, o aš tik viena. Pasakykite man kas myli mane?
Tada susapnuosite tą žmogų, kuris jus myli.

Draugystės burtas
Jei susipykai su drauge ar draugu, tai reikia pasiimti žalią popierių, žalią siūlą, žalią daiktą ir žalią žvakę. Žvakę užsidegti ir pastatyti ant žalio popieriaus. Žalioje žvakėje sudeginti žalią siūlą kartojant žmogaus, su kuriuo susipykai, vardą. Tris dienas žalią žvakę slėpti prie lovos kiekvieną vakarą kartojant:

  • draugystė grįš
  • mes būsim draugai
  • amžini draugai
    Taip po tų trijų dienų jūs vėl tapsite gerais draugais.