Eilėraščiai vaikams

eilėraščiai vaikams
eilėraščiai vaikams

DIENOS DARBELIAI

Strykt iš patalo diena:
Pailsėjau – ir gana.


Nors skubu, labai skubu,
Bet neįveikiu darbų.


Kloju paukščiams lizdelius,
Šildau jų patalėlius.


Rasą nuo žolės renku
Ir su žemele šneku.


Ar darbeliai jau baigti?
Šiandien – taip.
O ryt – kiti.