Į saulėteki ir dangų

ŠALTINIS

Šaltinėlis šaltmėtinis,
Saulės kiškį apkabinęs,
Palaukėj linksmai čiurlena.


Tarp geltonos pienių pievos
Ir ievos baltos kaip pienas
Toks šviesus pasaulis mano!


Tyras tėviškės šaltini,
Šaltuonėli šaltmėtini,
Amžinai skambėk prie mūsų.


Tarp geltonos pienių pievos
Ir ievos baltos kaip pienas
Mes visi laimingi būsim.

Parašykite komentarą