Į saulėteki ir dangų

MOTULEI

Motule, motule,
Tu kaip saulė
Mane rytais pažadini
Dainuodama.


Motule, motule,
Tu vasaros diena esi.
Po tėviškės dangum, po tavo meile
Man auga sparnai.


Motule, motule,
Tu pabučiavimą kaip žvaigždę
Man ant kaktos kasvakar palieki
Žydriem sapnam.

Parašykite komentarą