Į saulėteki ir dangų

SŪPUOKLĖS

Sūpuosi, sūpuosi…
Sūpuoklės siūbuoja,
Lyg sparnas užburtas
Plasnoja, plasnoja.


Net užima kvapą,
Net vėjas pakyla,
Net supasi saulė
Virš mėlyno šilo.


Ir supasi medžiai,
Namai su balkonais,
Ir supas daržely
Aguonos raudonos.


Sūpuosi, sūpuosi, –
Apsvaigo galvutė…
Vai, supas ir supas
Padangėj saulutė…

Parašykite komentarą