Į saulėteki ir dangų

RAITELIS IR MIEGANČIOJ I KARALAITĖ

Būki mano žirgas ristas,
Tavo raitelis aš.
Mūsų kelias – aukso obuoliais išgrįstas.
Nešk mane, nešk!


Ir prijosim aukštą kalną.
Miega rožių pilis.
Šimtą metų miega rožės, paukščiai,
Suneš, vėjas, židinio ugnis…


Karalaitė prie ratelio – tyli…
Šimtą metų – sapne!
Mes prikelsim karalaitę,
Mes prikelsim rožių pilį.
Nešk, žirgeli, mane.

Parašykite komentarą