Į saulėteki ir dangų

DVI AKELĖS

Aš turiu dvi akeles,
kad matyčiau baltą gėlę,
pražydėjusią danguj,
o jos vardas – debesėlis.


Kad matyčiau, kaip žolė
ankstų rytą rasą kėlė,
kad matyčiau palaukėj
žiogo žalią kambarėlį.


Kaip jis šviečia tyloje
po ramunėm baltkepurėm,
kai saulutė paslapčia
į langelį mažą žiūri.

Parašykite komentarą