Į saulėteki ir dangų

SAULE

Eina saulutė eglių bokšteliais,,
Eina saulutė pievų takeliais.
Neša avietei sunką raudoną,
Kviečio grūdeliui – midų geltoną.


Šildo zuikutį šildo žibutę
Ir voveraitę ruduodegaitę.
Duoda paukšteliui lengvą sparnelį,
O man dainelę, o man dainelę.

Parašykite komentarą