Į saulėteki ir dangų

AUŠTA

Tekėk, saulele, tekėk.
Jau mano klevas pabudo.
Jau krykščia kregždės po langu.
Jau putinas baltas prašvito
Žaliam birželio danguj.
Tekėk, saulele, tekėk.
Jau laukas nulytas laukia.
Jau žolės akis pramerkia.
Ir mano sapnelis pabėgo.
Tekėk, saulele, tekėk.

Parašykite komentarą