Mintys apie laimę

Mintys apie laimę
Mintys apie laimę

Laimė tenka tam, kuris daug dirba. Leonardas iš Vinčio

Tik bendroje laimėje galima rasti savo asmenine laimę. Tomas Hobsas

Svetima laimė visad mums atrodo perdėta. Š. Monteskjė

Dorybė neatneša laimės, bet moko mėgautis ja, jei ji yra. Ž. Ž. Ruso

Laimingiausias yra tas, kuris suteikia laimę kuo daugiau žmonių. D. Didro

Kas laimės ieško prabangoje ir lėbavime, panašus į tą, kuris atiduoda pirmenybę žvakės mirgėjimui, o ne saulės švytėjimui. Napoleonas I

Laimingieji turi vieną trūkumą, iš kurio niekad neišsivaduoja: jie laiko nelaiminguosius pačius savo nelaimių kaltininkais. E. R Bošenas

Nieko nėra kilniau ir nuostabiau kaip suteikti laimę daugumai žmonių. L. Van Bethovenas

Nori būti laimingas įvairiomis aplinkybėmis — nuolatos prisimink tamsiausias savo dienas. Kitaip ta striuka laimė bus nepasiekiama kaip horizontas. Vu Džing Siungas

Kito laime mes galime užsikrėsti kaip liga, bet, deja, laimė niekad nesukelia epidemijos. Ž. Nevjo

Laimės ieškome ne savo viduje, bet išorėje tarp žmonių, kurie meilikauja, nenuoširdžiai, neteisingai elgiasi, kurie kupini pavydo, užgaidų ar išankstinių nuostatų. Jean de La Bruyere

Naujas patiekalas žmonėms suteikia daugiau laimės nei naujos žvaigždės atradimas. Anthelme Brillat-Savarin

Kada esi laimingas, kasdieniai dalykai sušvyti lyg auksas. Pem Braun

Laimė yra judėjimas tam tikra linkme, atvira širdimi, pamiršus nuoskaudas ir abejones. Viljamas Šeldonas

Staiga jie tapo laimingi ir nustebo, lyg žiemą miške būtų pamatę drugelį. Edit Varton

Laimės akimirkos, kuriomis mėgaujamės, užklumpa netikėtai. Ne mes jas surandame – jos pačios užklumpa mus. Ešli Montegju

Laimė yra kaip vaivorykštė. O vaivorykštės nepasieksi. Taip ir su laime – laimė yra ją siekti ir nepasiekti. Algimantas Čekuolis

Negali pasiimti ko nors naujo, jei tavo rankos pilnos vakarykščio šlamšto. Louise Smith

Taip, aš laimingas. Ne, mano gyvenimas nėra tobulas.

Jeigu būtų statomi laimės namai, pačią didžiausią patalpą reikėtų skirti laukiamajam. – Ž. Renaras.

Kančia – natūralus laimės ir džiaugsmo antipodas. – E. Mieželaitis.

Kuo daugiau civilizuotas protas siekia malonumų ir laimės, tuo labiau žmogus traukiasi nuo tikrojo pasitenkinimo. – I. Kantas.

Laimė – kaip sveikata: jeigu jos nepastebi, vadinasi, ji yra. – I. Turgenevas.

Laimė nėra tik dovana – tai atsakomybė, ir mes visi turime už ją kovoti. – Šakira.

Laimė – tai mūsų sugebėjimų panaudojimas kasdieniniame gyvenime. – O. de Balzakas.

Laimė – tai nepaprastas dalykas: labai sunku ją rasti savy ir visai neįmanoma – kitur. – N. S. de Šamforas.

Laimė – trumpa stotelė tarp „per mažai“ ir „per daug“. – M. Heidegeris.

Laimingas tas, kuris džiaugsmingai dirba ir džiaugiasi darbais, kuriuos padarė. – J. V. Gėtė.

Laimės paslaptis daryti ne tą, ką kiekvienas mėgstame, o pamėgti, ką kiekvienas turime daryti. – Seras Džeimas M. Baris.

Laimingi gimė tie, kurie savo darbais paliks apie save amžiną atminimą. – Periklis.

Neturėjimas visko, ko nori, yra neišvengiama sudedamoji laimės dalis. – B. Raselas.

Niekuomet laimė nėra iškėlusi žmogaus į tokią aukštumą, kad jam nebūtų reikėję draugo. – Seneka.

Palaiminti idiotai, nes jie laimingiausi žmonės pasaulyje. – A. Škėma.

Sunkiai pasiekta laimė dvigubai džiugina. – B. Grasjanas.

Štai paslaptis, kaip būti nelaimingam – tai laisvalaikio metu spręsti, ar esi laimingas, ar ne. – Dž. B. Šo.

Visos mūsų kančios kyla iš visuomenės, o dvasios ramybė šalia sveikatos sudaro svarbiausią mūsų laimės elementą. – A. Šopenhaueris.

Darbas – laimės šaltinis.

Draugas nelaimėje užjaučia, laimėje pavydi.

Ir gandras ne kiekvienam laimę žada.

Kur sveikatos nėra, ten ir laimės nerasi.

Kur širdis, ten ir laimė.

Laimė ir nelaimė praslenka ilgainiui.

Parašykite komentarą