Mįslės V,Ž

 1. Vandeniu maudo, ugnim spjaudo ir smarkiai bara. (Audra)
 2. Vasarą nesušyla, žiemą nesušąla. (Akmuo)
 3. Vasarą su kailiniais, žiemą su marškiniais. (Medis)
 4. Viduj prūdo kraštas bliūdo. (Mėnulis)
 5. Vidur dvaro blynas karo. (Mėnulis)
 6. Vienas lieja, antras geria, trečias auga. (Lietus, žemė, žolė)
 7. Vienas piemuo tūkstančiui piemenų šypsos. (Mėnulis ir žvaigždės)
 8. Vienas sako: pagulėsiu, kitas sako: pakrutėsiu, trečias sako: pabėgėsiu. (Akmuo, žolė, vanduo)
 9. Viešnia laukiama kasdien ateinant. (Saulė)
 10. Visas kelias žirniais nubarstytas. (Dangus ir žvaigždė)
 11. Visą dieną žibina, vakare šešėlius didina. (Saulė)
 12. Visą šalį balta paklodė užklojo. (Sniegas)
 13. Visiem vaikam lygiai šviečia, džiaugtis visus kviečia. (Saulė motinėlė)
 14. Visus glosto, glamonėja, šildo ir penėja. (Saulė motinėlė)
 1. Žemiau už gyvatę šliaužioja, aukščiau už paukščius skraido. (Vanduo)
 2. Žiburys kamine, dundulys danguje. (Žaibas ir perkūnas)

Mįslės Š,T,U

 1. Šėmas jautis išgėrė vandens klaną. (Šaltis)
 2. Šiapus kalno sutemo, anapus prašvito. (Saulė)
 3. Šimtais skaito, tūkstančiais skaito ir niekaip nesuskaito. (Žvaigždės)
 4. Šimtą avių vienas piemuo gano. (Žvaigždės ir mėnulis)
 5. Šio ryto martaitė, perlų kepuraitė. (Rasa)
 6. Šluoju šluoju – neiššluoju, nešu nešu – neišnešu. (Saulės spinduliai)
 7. Šulinyje sūris. (Mėnulis)
 8. Šviesus mažas skritulėlis, bet ir šimtas arklių nepavežtų. (Saulė)
 1. Tarp dangaus ir žemės mėlyna juosta. (Oras)
 2. Toli žirgas žvengia, arti kamanos skamba. (Perkūnas)
 1. Už jūrų pušį kerta, pro langą skiedros lekia. (Saulė)
 2. Už kaimo grytelės kabo mėsos šmotelis. Šunys loja – pasiekti negali. (Mėnulis)
 3. Už lango skiedros byra. (Sninga)
 4. Už žmogų didesnis, už plunksną lengvesnis. (Šešėlis)

Mįslės P,R,S

 1. Pati plati, pats dar platesnis, viena duktė mato, kita žabalė[4]. (Žemė, dangus, diena, naktis)
 2. Penki tvartai vieni vartai. (Pirštinė)
 3. Pilna marška trupinių ir kampelis lašinių. (Mėnulis ir žvaigždės)
 4. Pilnas laukas urvelių. (Nupjauta rugiena)
 5. Pilnas rėtis trupinių. (Dangus ir žvaigždės)
 6. Pradėjau sent,– pradėjau temt. (Mėnulis)
 7. Pro langą skiedros byra. (Saulės spinduliai)
 8. Pusė balta, pusė juoda, galuose raudona. (Diena ir naktis)
 9. Pušis linko, niekieno nelenkiama. (Saulė leidžiasi)
 1. Raudona ropė per dangų kopė, kuoduota pempė paskui ją tempė. (Saulė ir debesys)
 2. Rudenį gimsta, pavasarį miršta. (Sniegas)
 1. Seni kubilai, nauji dangčiai. (Užšalusios balos)
 2. Sidabro laukas be takų. (Ežeras)
 3. Skaisti graži mergužėlė mėlynoj pievoj vaikštinėja. (Saulė)
 4. Skrenda, skrenda, bet žemėn nenusileidžia. (Debesys)
 5. Sukarpyta, sudraskyta, laukuose išmėtyta. (Sniegas)

Mįslės N,O

 1. Nei gimsta, nei auga, nei miršta, o yra. (Akmuo)
 2. Nei šertas, nei girdytas, o diena dienon tunka. (Ledas)
 3. Neturi sparnų – padangėm skrajoja, neturi kojų – po žemę slankioja. (Lietus)
 4. Nors mus supa ir spaudžia, bet jo nematom. (Oras)

Ore skraido, ant žemės guli, medyje tupi, ant rankos kaista, vandenyje prigeria, prie krosnies išnyksta. (Snaigė)

Mįslės M

raidė M
raidė M
 1. Mane kviečia, manęs laukia, vos tik ateinu, iš kart visi slepiasi, kas? (Lietus)
 2. Manęs dažnai laukia, o kai ateinu – visi kaip patrakę nuo manęs bėga. (Lietus)
 3. Marga karvė dangų laižo. (Vaivorykštė)
 4. Matau – negirdžiu, girdžiu – nematau. (Sniegas ir lietus)
 5. Mažas obuolėlis visus apšviečia. (Saulė)
 6. Medžio galva, sidabro plaukai. (Šerkšnas)
 7. Meška bėga, visa giria dunda. (Vėjas)
 8. Meška langą uždengė. (Naktis)
 9. Mėlyna jūra ugnies kamuolys skrieja. (Saulė)
 10. Mėlynoj paklodėj daug baltų lopų. (Debesys danguje)
 11. Mėlynoj pievelėj piemenėlis baltas avis gano. (Dangus, saulė ir debesys)
 12. Mėlynu mesta, rudu atausta, aukso peiliu rėžta. (Aušra)
 13. Močia pasislėpė, tėvas pasirodė. (Saulė ir mėnulis)

Mįslės L

Raidė L
 1. Laukas arklys per vartus žiūri. (Mėnulis)
 2. Laukas nematuotas, avys neskaičiuotos, piemuo raguotas. (Dangus, žvaigždės, mėnulis)
 3. Lauke tašo, į kambarį skiedros lekia. (Saulės spinduliai)
 4. Lekiu kaip ponas, tupiu kaip sakalas, visi manim džiaugiasi, bet po kojomis mindo. (Sniegas)
 5. Liūtas kriokia, visa žemė dreba. (Perkūnas)

Mįslės I,J,K

 1. Ilgas ir plonas žolėje pasislepia. (Lietus)
 2. Ir plonas, ir ilgas, o kai ant žemės atsisėda – nesimato. (Lietus)
 3. Iš seno jaunas, iš jauno senas, ir taip nuo amžių jisai gyvena. (Mėnulis)
 1. Juoda karvė subliovė, – visą svietą sugriovė. (Naktį visi sugula)
 2. Juoda karvė visus gyvius pargriovė. (Naktis)
 3. Juodas jautis dangų laižo. (Audros debesys)
 4. Juodas katilas, pilnas varškės prikratytas. (Dangus ir žvaigždės)
 1. Kai mėlynas – juokiasi, kai pilkas – verkia. (Dangus)
 2. Kas vakarą miršta, o rytą gimsta. (Diena).
 3. Kiaura bačka vandens pilna. (Šaltinis)
 4. Kur tu bėgi rangytine? Kas tau darbo nuskustine! (Upė ir pieva)

Mįslės G

Raidė G
 1. Gale gryčios raguolis kabo. (Mėnulis)
 2. Gale lauko bačka trūko. (Saulė)
 3. Gale lauko du tilvikai plauko. (Saulė ir mėnulis)
 4. Gale lauko katilėlis plauko. (Saulė)
 5. Gale lauko puodas plyšta. (Aušra)
 6. Gale lauko ramunių puodas verda. (Saulė)
 7. Glėbiu nepaimsi, saujoj neišlaikysi, kai bėga – nesuturėsi. (Vanduo)

Mįslės E, Ė

 1. Eina per ugnį – nedega, eina per vandenį – neskęsta, eina per šiaudus – nešnabžda. (Šešėlis)
 2. Eina per vandenį – netekši, Eina per žemę – pėdų nedaro. (Šešėlis)
 3. Einu vienas — pažiūriu, kad dviese. (Šešėlis)
 1. Ėjau naktį, pamečiau sagtį, mėnuo rado, saulė pagavo. (Rasa)
 2. Ėjo pana per pievą, pametė perlų karolius, mėnuo rado, saulė surinko. (Rasa)

Mįslės D

Raidė D
 1. Dega visą dieną, bet nesudega. (Saulė)
 2. Devynspalvis vandeninis kaspinas. (Vaivorykštė)
 3. Didelis kamuolys pilnas auksinių adatų prikištas. (Saulė)
 4. Dieną miega pasislėpęs, naktį budi išsišiepęs. (Mėnulis)
 5. Dieną naktį eina, niekad nesustoja. (Laikas)
 6. Dieną naktį joja, niekas kelio nepastoja. (Vėjas)
 7. Dundulis kalnas, geležinis arklas. Kai sužvinga, toli girdis. (Dangus, žaibas, griaustinis)
 8. Dviejų rūšių rūbus turiu. Tūkstančiai metų praėjo, o jie vis dar nesuskylėjo. (Diena ir naktis)
 9. Dvylas jautis visas nendres išlaužo. (Naktį visi sugula)
 10. Dvylika broliukų viena juosta susijuosę. (Mėnesiai)