Mįslės Š,T,U

 1. Šėmas jautis išgėrė vandens klaną. (Šaltis)
 2. Šiapus kalno sutemo, anapus prašvito. (Saulė)
 3. Šimtais skaito, tūkstančiais skaito ir niekaip nesuskaito. (Žvaigždės)
 4. Šimtą avių vienas piemuo gano. (Žvaigždės ir mėnulis)
 5. Šio ryto martaitė, perlų kepuraitė. (Rasa)
 6. Šluoju šluoju – neiššluoju, nešu nešu – neišnešu. (Saulės spinduliai)
 7. Šulinyje sūris. (Mėnulis)
 8. Šviesus mažas skritulėlis, bet ir šimtas arklių nepavežtų. (Saulė)
 1. Tarp dangaus ir žemės mėlyna juosta. (Oras)
 2. Toli žirgas žvengia, arti kamanos skamba. (Perkūnas)
 1. Už jūrų pušį kerta, pro langą skiedros lekia. (Saulė)
 2. Už kaimo grytelės kabo mėsos šmotelis. Šunys loja – pasiekti negali. (Mėnulis)
 3. Už lango skiedros byra. (Sninga)
 4. Už žmogų didesnis, už plunksną lengvesnis. (Šešėlis)