Mįslės L

Raidė L
  1. Laukas arklys per vartus žiūri. (Mėnulis)
  2. Laukas nematuotas, avys neskaičiuotos, piemuo raguotas. (Dangus, žvaigždės, mėnulis)
  3. Lauke tašo, į kambarį skiedros lekia. (Saulės spinduliai)
  4. Lekiu kaip ponas, tupiu kaip sakalas, visi manim džiaugiasi, bet po kojomis mindo. (Sniegas)
  5. Liūtas kriokia, visa žemė dreba. (Perkūnas)