BE PIPIRŲ MAN SKANIAU

VORAS IR MUSĖ

Voras tinklą audė,
O musytė snaudė,
Visą dieną
Gerus pieną
Iš molinio puodo.


Tuoj prašneko voras,
Kaip šaunus bajoras:
Labas, muse!
Sūrio pusę
Tau padovanosiu.


Tik nesididžiuoki,
Čia pasisvečiuoki:
Virėm, kepėm,
Sviestą tepėm
Ant baltų pyragų.


Pakviečiau į balių,
Vabalų karalių –
Svetį retą.
Prašom, teta,
Viešnele pabūti!


Juokias visos katės,
Ko – atspėkit patys!
Žengia voras
Kaip bajoras
Naujo tinklo austi.

Parašykite komentarą