BE PIPIRŲ MAN SKANIAU

LIETUVA

Toli, už girių,
Už kalnų,
Už jūrių marių
Mėlynų,
Yra šalis graži graži,
Kurią sapnuojam mes maži.


Ten šlama liepos
Ir klevai,
Tenai gyveno
Mūs tėvai.
Kur Nemunėlis ir Venta,
Yra šalelė mums šventa.


Dainom skambėjo
Paneriai,
Kai ėjo laisvės
Gint kariai.
Juos dieną naktį apkase
Gaivino protėvių dvasia.


Toli, už girių,
Už kalnų,
Už jūrių marių
Mėlynų,
Yra šalis brangi, sava,
Žinau, jos vardas – Lietuva.

Parašykite komentarą