BE PIPIRŲ MAN SKANIAU

TEN TĖVYNĖ MANO

Čia Misisipė ir Misurė –
Ontario, Erio ežerai…
Stebiu linksmų indėnų būrį:
Čia jų šalis, čia jiems gerai.


O parke kuplios liepos šlama –
Vaikai sukrykščia pakraščiuos…
Graži šio miesto panorama,
Tik aš čia svetimas jaučiuos.


Kai nuo Atlanto pučia vėjas,
Saulutė leidžiasi – matau,
Prie seno ąžuolo nuėjęs
Ilgai mąstau, mąstau, mąstau.


O ne! Ne ši tėvynė mano.
Ji ten – už jūrų, už kalnų.
Tėvai, senoliai ten gyveno,
O aš? –
Klajūno vieškeliu einu.

Parašykite komentarą