BE PIPIRŲ MAN SKANIAU

VELYKOS

Žvakutė spindi,
Varpeliai dindi,
Klausyk – didysis jau gausti ima.
Din dan, Jurguti,
Maryt, Alguti, –
Į Atpirkėjo prisikėlimą!


Gražu pasauly,
Kai rytą saulė
Virš pušynėlių ir sodų rieda.
Su vyturėliais
Ir pumpurėliais
Tau Aleliuja laukai užgieda.


Su vėju žaidžia –
Žiedus išskleidžia
Kartu – puriena ir žibuoklėlė.
Din dan skubėkit –
Pagarbint bėkit
To, kurs šį rytą jau prisikėlė.

Parašykite komentarą