BE PIPIRŲ MAN SKANIAU

LAPKRITYS

Rudabarzdi lapkrity,
Jei vaidinsi piktą,
Čia, sodelio pakrašty,
Nosin gausi sprigtą.

Prie mokyklos mūs minia
Greitai spruk į šalį.
Jei žiopsosi – nežinia,
Kas nutikti gali?


Nesiteisink, lapkrity!
Mėgsti kelti riaušes.
Matom, lapų kupety
Sėdi pasišiaušęs.

Parašykite komentarą