BE PIPIRŲ MAN SKANIAU

LIETUS

Saulutė
Motutė
Dabinas palšai,
Ant miško
Nutiško
Lietučio lašai.


Griaustini,
Suktinį
Per smarkiai trepsi,
Pabunda
Ir dunda
Dunduliai visi.


Tik sklaido
Ir svaido
Vėjūkščiai žaibus.
Sugaudys,
Išmaudys
Jie žvirblius, – tai bus!

Parašykite komentarą