Būk su manimi

nuorauka
nuorauka

Įdėk vaikino nuotrauką į perlenktą popieriaus lapą. Tą lapą turi laikyti
ant kairio delno, o dešinę ranką laikyk virš lapo ir sukti ratu delnu žemyn pagal laikrodžio rodyklę, tai daryk pašnibždom tardama „Būk su
manim” užsimerkusi ir susikaupusi. Po to nuotrauką pasikišk po pagalve, o
popieriaus lapą kuriame buvo nuotrauka sudegink. Vidurnaktį tuos pelenus
išbarstyk visom 4 pasaulio kryptim. Po kiek laiko vaikinas prisipažins
mylįs