Kiek … reikia, norint pakeisti elektros lemputę?

lempute
lempute

Kiek … reikia, norint pakeisti elektros lemputę?

-1-
-Kiek Minedų reikia, norint pakeisti elektros lemputę?
-Tai neįmanoma – sena lemputė iš siaubo pati pabėgs ir, deja, nesurasi tokios lemputės, kuri sutiktų išbūt su juo vienoje patalpoje.

-2-
-Kiek amerikiečių reikia, norint pakeisti elektros lemputę?
-101: 1 įsukinėja, o kiti 100 prižiūri, kad nebūtų pažeidžiamos juodaodžių, gėjų, lesbiečių ir kitų asmenų teisės.

-3-
-Kiek gėjų reikia, norint pakeisti elektros lemputę?
-Vieno. Tiesa, paskui reikia visos chirurgų brigados, kad ją ištraukti.

-4-
-Kiek blondinių reikia, norint pakeisti elektros lemputę?
-123, nes 1 laiko lemputę, o kitos suka namą.

-5-
-Kiek Floridos gyventojų reikia, norint pakeisti elektros lemputę?

Nežinome, dar skaičiuojame.

-6-
-Kiek Zen budistų reikia, norint pakeisti elektros lemputę?
-3. Vienas pakeičia lemputę, antras – nekeičia, o trečias nei keičia, nei nekeičia.

-7-
-Kiek Microsoft firmos darbuotojų reikia, norint pakeisti elektros lemputę?
-Nė vieno. Pagal geriausias firmos tradicijas tamsa būtų paskelbta nauju standartu.

-8-
-Kiek čiukčių reikia, norint pakeisti elektros lemputę?
-9-nių. Todėl kad vienas čiukčius atsistoja ant taburetės ir laiko leputę pridėjęs prie patrono, keturi jį suka pagal laikrodžio rodyklę, o kiti likę aštuoni eina prieš laikrodžio rodyklę, kad tam kuris ant taburetės neapsisuktų galva.

-9-
-Kiek psichoterapeutų reikia, norint pakeisti elektros lemputę?
-Vieno pakanka. Bet ilgai užtruks, kol lemputė pasikeis…

-10-
-Kiek psichologų reikia, norint pakeisti elektros lemputę?
-Užtenka vieno, bet lemputė turi būti pasiruošusi keistis.

-11-
-Kiek emo reikia, norint pakeisti elektros lemputę?
-Nė vieno. Jie tiesiog sėdi tamsoje ir verkia.

-12-
-Kiek gitaristų reikia, norint pakeisti elektros lemputę?
-10. Vieno, kad suktu lemputę, o kitų 9, kad sakytų: “Taip, žmogau, mes irgi taip galim…”

-13-
-Kiek blondinių reik, norint pakeisti elektros lemputę?
-3, viena atneša kėdę , kita atneša lemputę , o trečia pakviečia vyrą.

-14-
-Kiek psichologų reikia, norint pakeisti elektros lemputę?
-Dviejų: vienas suka, o kitas klausia “Kaip jautiesi?”

-15-
-Kiek moterų reikia, norint pakeisti elektros lemputę?
-101. Vienos tam, kad įsuktų lemputę, šimto, kad suformuotų palaikymo grupę ir protestuotų prieš moterų žeminimą.

-16-
-Kiek estų reikia, norint pakeisti elektros lemputę?
-Tai neįmanoma. Nes tai gali užtrukti visą amžinybę.

-17-
-Kiek lenkų reikia, norint pakeisti elektros lemputę?
-Užtenka vieno, bet pirmiausia jis turi pavogti lemputę.

-18-
-Kiek čigonų reikia, norint pakeisti elektros lemputę?
-Vieno čigono ir vieno vogto arklio, kad galėtų ant jo užlipti ir pasiekti lemputę.

-19-
-Kiek uošvienių reikia, norint vonioje pakeisti elektros lemputę?
-Užtenka vienos, bet kuo daugiau tuo geriau. Be to pirmiausia reikia pradėti nuo to, į vonią pripilti vandens.

-20-
-Kiek hobitų reikia, norint pakeisti elektros lemputę?
-Vieno, kad skųstųsi, jog lemputė nedega,
Penkių susitikti ir aptarti tolimesniems planams,
Dvidešimties ekspedicijai į garsiąsias Lemputės mitrilo kasyklas,
Trisdešimties atšvęsti išvykimą,
Vieno paklausti Gandalfą kelio,
Vieno, kad būtų ką parduoti vergijon, kai baigiasi pinigai,
Penkių atsargai – gal pasimes dėl natūralių priežasčių (t.y. banditų, hobitžudžių, pabaisų ir t.t.),
Vieno, kad būtų ką mestelėti drakonui, saugančiam Lemputės kasyklas,
Dviejų nešti lemputėms,
Penkių surasti dideliam kardu ginkluotam barbarui, kuris nugabentų lemputes namo,
Trisdešimties atšvęsti laimingą sugrįžimą,
Penkių surasti pakankamai aukštą elfą, kuris pakeistų lemputę,
Penkių sukurti baladėms apie drąsą, heroizmą, pasiaukojimą ir lemputes,
Ir galų gale kokių dviejų šimtų, kad būtų kam pasirodyti kitose Tolkieno knygose.

-21-
-Kiek laiko reikia, norint Seime pakeisti perdegusią elektros lemputę nauja?
-5 mėnesiai ir 10 minučių:
1 mėnesį bus ruošiamas “Lemputės pakeitimo įstatymas”.
1 mėnesį jis bus svarstomas ir taisomas Seime, ir,
pagaliau jį patvirtinus, 1 mėnesį jis dulkės Prezidento stalčiuje,
kol jis jo neperskaitys ir nevetuos. 1 mėnesį truks atkakli Seimo
kova, bandant nugalėti Prezidento veto. Dar 1 mėnuo, kad Prezidentas
pasirašytų įstatymą ir 10 min., kad atvažiuotų elektrikas ir
įsuktų naują lemputę.

-22-
-Kiek konservatyvių ekonomistų apsiimtų pakeisti elektros lemputę?
-Nė vienas. Tamsa privers lemputę pasikeisti pačią.
-Nė vienas. Jei ją tikrai reiktų pakeisti, tai rinkos jėgos priverstų tą atsitikti.
-Nė vienas. Jei tik vyriausybė paliktų ją ramybėje, tai ji pati įsisuktų.
-Nė vienas. Nėra reikalo keisti lemputę. Visos sąlygos apšvietimui vietoje.
-Nė vienas, nes pažiūrėkit! Šviesėja! Iš tikrųjų šviesėja!
-Nė vienas; visi jie laukia nematomos rankos, kuri pataisys nepusiausvirą rinką.

-23-
-Kiek konsultacijų bendrovės kandidatų apsiimtų pakeisti elektros lemputę?
-Tik vienas, jei jūs mane pasamdysite.

-24-Kiek Černobylio gyventojų reikia, norint pakeisti elektros lemputę?

O kam keisti? Jie gi patys šviečia.

Parašykite komentarą