ASTROLOGINIAI ZODIAKO ŽENKLŲ PORTRETAI

ŽUVYS
(vasario 19 – kovo 20)

žuvis horoskopas
žuvis horoskopas

Dvyliktasis Zodiako ženklas
Trečiasis Vandens ženklas
Ketvirtasis nepastovusis ženklas
Valdančioji planeta – Neptūnas
Laimingas skaitmuo – 7 ir visi skaičiai, dalomi iš septynių
Astrologinis simbolis – dvi žuvys, plaukiančios į priešingas
puses
Talismanas – kviečio varpa
Astrologinės spalvos – jūros bangos spalva, blyškiai violetinė,
plieninė ir raudonai violetinė
Astrologiniai akmenys – safyras, perlas ir ametistas
Žuvys valdo Dvyliktąjį horoskopo Būstą

BENDROJI ASMENYBĖS CHARAKTERISTIKA
Daugelis astrologų sutiks, kad Žuvys – ekscentriškiausios
viso Zodiako asmenybės. Jų valdovas Neptūnas – revoliucingas,
mistiškas, romantiškas, kartais neatsakingas už savo veiksmus,
bet visada tolimas ir nepasiekiamas. Jis įkvepia savo valdiniams
nervingumą ir nerimą, dažnai juos nuteikia (kartais nesąmoningai)
apsimetinėti ir apgaudinėti. Jis gali įkvėpti arba dezorganizuoti,
nes skirtingi žmonės skirtingai reaguoja į jo galingą įtaką.

Žuvys neretai pasineria į paslaptingas religijas, sapnų aiškinimą,
spiritizmą bei telepatiją. Kai j a s neigiamai veikia Neptūnas,
j o s linkusios gyventi uždarame apsimetinėjimų bei apgaulės
pasaulyje, o faktus vertinti nerealiai ir romantiškai. Kai Neptūnas
Žuvis veikia teigiamai, j o s tobulai supranta žmogaus psichiką ir
tą suvokimą panaudoja bendriems interesams. Kadangi šio ženklo
žmonės patys gailestingiausi ir labiausiai užjaučiantys, Neptūnas
įdiegia jiems vidinę nuovoką, jausmais neapčiuopiamus gabumus,
nežemišką jautrumą.

Žuvys – paskutinysis Zodiako ženklas, ir paprastai šie žmonės
laiko save paskutinėje vietoje. Jie nesavanaudiškai pataikauja kitų
troškimams. Žuvys – trečiasis Vandens ženklas, ir jo žmonės
labai emocionalūs; stiprios emocijos ir aistros – galingas kūrybinis
instrumentas, tačiau esant jų pertekliui šios savybės gali Žuvis pamažu sunaikinti. Nuo pat jaunystės Žuvys turi vengti santykių
su itin emocionaliais žmonėmis, skatinančiais nepastovumą.

Šio ženklo žmonės išsiblaškę, neatidūs, dažnai pameta savo
daiktus arba užmiršta, kur juos pasidėjo. Labai imlūs įspūdžiams,
tačiau jiems trūksta nuovokumo i r nuoseklumo. Žuvys priklauso
nuo žmonių, su kuriais artimai bendrauja, labai pasitiki kitais, todėl
gali būti nesunkiai apgautos. Tačiau supratusios, kad j a s apgavo,
gali tapti labai įtarios, imti slapukauti. Šių žmonių intelektas
plyksčioja kaip laužo liepsna – tai žėrintis, džiūgaujantis ir
sąmojingas, tai, priešingai, – glebus, melancholiškas, mieguistas.

Žuvims gerai sekasi tose srityse, kurios bent kiek susijusios
su skysčiais. Jos paklūsta jūros bangavimui bei j o s paslaptims ir
atstato jėgas plaukiodamos laivu, valtimi ar bent j au vandens dviračiu.
Šio ženklo žmonės itin dvasingi, tačiau negali leisti, kad jų
polinkis į religiją virstų fanatizmu. Jiems puikiai sekasi visose
meno srityse.

Žuvų sugebėjimas visiškai atsiriboti nuo realaus pasaulio erzina
daugelį jų draugų. Jeigu šie žmonės iš tikrųjų nori ką nors
palikti kitiems, j i e turi baigti žaisti slėpynių su savo dviem „Aš”.
Jiems verta pažvelgti į save iš šalies, o j au paskui išryškinti šį
neaiškių kontūrų paveikslą. Žuvys turi išmokti organizuotumo ir
nusibrėžti sau konkretų tikslą. Jeigu pavyks tai padaryti, „Žuviukai”
galės pakeisti savo ženklą – dvi į piešingas puses plaukiančias
žuvis – į olimpinę čempionų komandą: dvi žuvis, plaukiančias
viena kryptimi – į laimę ir sėkmę.

PSICHOSEKSUALINĖ CHARAKTERISTIKA
Iš visų dvylikos Zodiako ženklų sunkiausia apibūdinti Žuvis.
Jeigu kaip nors ir įmanoma atskleisti jų seksualinį gyvenimą,
tai nebent išnagrinėjus Neptūno įtaką seksui bei aukščiausiąją oktavą Venerą, lemiančią Žuvims superidealizmą ir dvasingumą.
Žuvys mielai pritars, j o g rasti tokį žmogų, kokio j o s ieško, beveik
neįmanoma, todėl net nesistengia jo surasti.

Kitas būdas aprašyti jų seksualinį gyvenimą – išstudijuoti
įvairias tradicines šio ženklo charakteristikas, kurias astrologai
priskiria Dvyliktajam horoskopo Būstui, dažnai vadinamam Slaptų Priešų ir Žūties Būstu. Jis susijęs su psichinėmis ligomis, seksualiniais
iškrypimais, narkomanija, impotencija. Nuo šiame Būste
esančių planetų įtakos taip pat priklauso netikėtos tragedijos žmogaus
gyvenime, jutimo organų sužalojimai, išsiskyrimas ir galima
hospitalizacija.

Taip, visi šie nemalonumai supa Žuvų ženklo žmones, tačiau
mums reikia atkreipti dėmesį į šviesesnes šio ženklo ypatybes.
Žuvys turi tinkamai išnaudoti teigiamus savo valdovo Neptūno
aspektus ir išmokti geriau prisitaikyti prie seksualinių realijų,
atmetant visas neigiamas vibracijas.

Žuvys – bene religingiausias Zodiako ženklas. Jos dažnai nesutaria
su savimi dėl fizinių sekso aspektų, nuolat ieško dvasingumo
ir lengvai gadina santykius su mylimuoju(-ąja) dėl savo
šaltumo sekse. Todėl dažnai sutinka su Mergelės ir Svarstyklių
ženklo žmonėmis, ypač dvasinėje ir emocinėje sferose, nes šie
ženklai taip pat turi problemų fizinės meilės srityje.

Taip pat galima teigti, kad Žuvys linkusios į „vergo-šeimininko”
tipo santykius, beje, pačios dažniausiai atsidurdamos „vergo”
vaidmenyje. Jos nori būti valdomos valingo žmogaus, beveik
kariškai griežto visose gyvenimo srityse.

Įdomus pavyzdys: protinga, aukštą padėtį visuomenėje užimanti
moteris rašo romanus-bestselerius. Ji prisipažįsta negalinti
rašyti, nepabendravusi su šiurkščiu, piktu žemesnio visuomeninio
lygio bei menkesnio intelekto vyriškiu, kuris turi kontroliuoti kiekvieną
j o s žingsnį. Ši Žuvų ženklo moteris tvirtai teigia, jog tik
tokie „nenormalūs” santykiai verčia ją susikaupti, nurimti ir sėsti
prie rašomosios mašinėlės, kad įrodytų savo meistriškumą. Be to,
kaip ji pati sako, toks grubus ir „netašytas” vyriškis turi nuolatos
būti šalia j o s , kad ji nepasijustų vieniša ( t o j i labiausiai bijo).

Nežiūrint t am tikro šio pavyzdžio išskirtinumo, visais atvej
a i s Žuvims reikia žmogaus, kuris būtų kantrus jų seksualiniams
kaprizams. Dažnai Žuvys be jokios aiškios priežasties staiga ima
ir nutraukia santykius – kuometjos paprasčiausiai negali patenkinti
savo poreikių. Ir vis dėlto Žuvys turėtų traktuoti savo kūną
ir seksualinius santykius kaip neatskiriamą savasties dalį, kitaip
visą gyvenimą gali likti vienišos.

NESEKSUALINIAI MANEVRAI
Manoma, kad Žuvys – gudriausi ir nelaimingiausi žmonės
neseksualiniuose manevruose. Neptūnas išmokė j a s apgaudinėti
kitus ir save. Jos visomis įmanomomis neleistinomis priemonėmis
siekia savo gerovės ir emocinės iškrovos. Tačiau, savotiškai
pateisinant Žuvis, būtina pabrėžti, kad daugeliu atvejų j o s pačios
neįtaria, kad elgiasi nedorai.

Vienas iš Žuvų moters neseksualinių manevrų – žiaurus įprotis
versti savo šeimą ir mylimąjį jaustis kaltais, kad j i e nepakankamai
karštai ją myli. Saugokitės Žuvų moters, nuolat verkšlenančios:
” T u manęs nemyli, kitaip padarytum tą ir tą”. It vijoklis
ji atrodo silpna, bet gali apvynioti aplink pirštą pačią stipriausią
ir nepalaužiamiausią dvasią.

Kitas tipiškas Žuvų neseksualinis manevras – norėdamos pateisinti
savo mintis ir poelgius, j o s dažnai ginasi, apsimesdamos
dorybės įsikūnijimu. Saugokitės Žuvų vyro, kuris neretai postringauja:
„tai Dievo valia…” arba: „Aš visa tai darau ne savo labui”.

Dauguma Žuvų pasiekia savo tikslą manipuliuodamos kitų
emocijomis ir seksualiniais troškimais.

KAIP PATENKINTI ŽUVIS
Dauguma Žuvų gyvena iliuzijų pasaulyje. Nors seksualiniuose
santykiuose ir labai liberalios, su jomis bendraujant reikia apsimetinėti.
Žuvys dažnai elgiasi taip, tarsi j o k s lytinis aktas iš tikrųjų
nevyktų arba, jeigu j a u j o s j a m e dalyvauja, nors ir labai aistringai,
tai tik tam, kad patenkintų partnerį. Santarvės labui geriau
leisti joms žiūrėti į seksą santūriai ir net abejingai.

Daugelis Žuvų moterų frigidiškos ir su kiekvienu vyru elgiasi
gudriai, valdingai, šiurkščiai ir net įžeidinėja jį, norėdamos
kompensuoti savo abuoją požiūrį į lytinę aistrą. Jos dažniausiai
apsimeta doromis ir pasiaukojančiomis, bet vis viena elgiasi savaip,
deja, nepatirdamos pasitenkinimo dėl tokio savo elgesio.

Žuvų vyriškiams toks elgesys nebūdingas. Jie dažnai būna
romantiški, atidūs ir atsidavę meilužiai ir vyrai, trokštantys suteikti
malonumą savo partnerei. Netgi ir pastebėję, kad santuoka nedarni, j i e retai skiriasi. Tuomet sustiprina dvasinį tarpusavio
santykių aspektą.

Kadangi Žuvys – Vandens ženklas, j o s nepaprastai emocionalios.
Visiškai priklauso nuo savo mylimųjų, nuolat reikalauja,
kad partneriai įrodinėtų savo meilę bei patvirtintų, j o g Žuvų nuogąstavimai
ir įtarumas – vien t ik jų fantazijos padarinys. Jos turi
ugdyti savo teigiamus bruožus – užuojautą, svetingumą, dosnumą;
taip pat turi saugotis pernelyg didelio jausmingumo ir begalinio
plepumo.

TEIGIAMI BRUOŽAI
Žuvims būdingi daugelis teigiamų bruožų, bet kadangi j o s
linkusios save žlugdyti ir viską neigti, tenka ilgiau už kitus kovoti,
kad šios gerosios savybės pasireikštų.

Paprastai šių žmonių ketinimai dori, bet j i e netiki, kad ir kitų
siekiai tokie pat. Nuolaidūs kitų ir ypač savo klaidoms, j i e mėgsta
gamtos grožį, mėgaujasi poezija ir menu. Žuvys tarsi pasąmoningai
semiasi žinių; dažnai konstatuoja faktus ir tiesas, kurias
dar pačios ne visai suvokė, bet kurios vis tiek yra tikra tiesa. Mėgsta
juoką – daugelis garsių komikų gimę būtent po Žuvų ženklu.

Darbe Žuvys kartais net per daug skrupulingos, tačiau turi
mokytis metodiškumo ir organizuotumo. Jos turėtų labiau pasitikėti
savimi ir savo gabumais, pasikliauti puikia savo intuicija. Jos
intuityviai ir tiksliai pajunta daugelio žmonių trūkumus; negali
ramiai žiūrėti į kitų kančias ir netgi apie j a s girdėti. Žuvų nuojauta
labai išlavinta; užuojauta kenčiantiems kartais pranoksta ribas.
Tokiu atveju šiems žmonėms derėtų tapti medikais arba įstoti į
kokią nors labdaringą organizaciją ar religinę bendriją.

Neptūnas puikiai globoja j u o s meno ir estetikos srityse. Žuvys
daro stiprią įtaką daugelio filantropų horoskopams.

NEIGIAMI BRUOŽAI
Kadangi Žuvų ženklo žmonės labai jautrūs ir daugelį jų neigiamų
bruožų j a u aptarėme, dabar šį trūkumų sąrašą sutrumpinsime
iki minimumo.

Galbūt paties didžiausio jų trūkumo kiti žmonės taip nepavadins,
bet pačioms Žuvims šis bruožas neigiamas: j o s geriau užsisklęs
savo prasimanytame pasaulyje, negu akis į akį susidurs su
realiu gyvenimu. Šie žmonės pernelyg rūpinasi savimi bei savo
vieta pasaulyje ir būtų kur kasjramesni, jeigu j au šiandieną pasimokytų
realiai gyventi realiame pasaulyje.

Žuvys turėtų siekti savo asmenybės stabilizavimo ir atsispirti
vėjams, blaškantiems j a s į visas puses. Turėtų būti ne tokios išsiblaškiusios
ir laikytis konkrečios pasirinktos pozicijos ar nuomonės.
Kartais Žuvys gali pajusti, j o g jų nuomonė radikaliai pasikeitė
ir dėl to paskui gailėtis neteisingai pasirinkusios. Tačiau
tai yra kur kas geriau, negu nuolatinis neryžtingumas.

TINKAMIAUSI PARTNERIAI
Iki 29,5 metų tinkamiausi Žuvų partneriai – Vėžio ir Skorpiono
ženklų žmonės. Visi trys – Vandens ženklai, ir iki tokio amžiaus
jų santykiai labai glaudūs, emocionalūs, aistringi, dažnai
net audringi. Jaunystėje Žuvis traukia Skorpiono valdingumas ir
vaikiškas Vėžio nepraktiškumas.

Po 29,5 metų j o s gali būti-darnios su Svarstyklėmis. Šie žmonės
patraukia Žuvis savo romumu ir susitvardymu. Subrendusias
Žuvis gali traukti ir Vandenis, kuris išplečia jų bendravimo bei
interesų ratą ir padeda nuslopinti pernelyg didelį emocionalumą.

Po 41,5 metų Žuvys j au stabilesnės ir priartėja prie savo geriausio
draugo bei partnerio – Mergelės, visiškos Žuvų ženklo priešingybės.
Abu ženklai – vienodo skrydžio paukščiai, tik skirtingo
astrologinio pavidalo, ir vienas kitą visiškai stabilizuoja. Abu šie
ženklai seksui beveik visiškai abejingi.

IŠTIKIMUMAS
Ir taip, ir ne – priklausomai nuo to, koks Žuvų partnerio kantrybės
ir tolerantiškumo laipsnis bei diplomatiniai sugebėjimai.
Santuokoje – labai gerai, j e i gu sutuoktinis moka valdyti savo seksualinį
apetitą.

ASTROLOGO KLAUSIMAI ŽUVIMS
Kada j ū s išmoksite patikėti gerais ne vien savo pačių, bet ir
kitų žmonių ketinimais?

Kodėl Neptūnas jums suteikė tokį nepastovų charakterį, „paskanintą”
unikaliomis metafizikos žiniomis ir idealiais mediumo
sugebėjimais?

Ir pagaliau, kodėl j ū s taip atkakliai nenorite pripažinti šio
realaus materialaus pasaulio, kuriame gyvenate tarsi tik iš pareigos?
Atidžiai apsidairykite aplinkui – j u k j u s supa tiek daug puikių
žmonių, kuriems esate reikalingi jūs patys, o ne tarsi iš ano
pasaulio čia atklydęs jūsų „astralinis fantomas”.

Parašykite komentarą