ASTROLOGINIAI ZODIAKO ŽENKLŲ PORTRETAI

Svarstyklės
(rugsėjo 24 – spalio 23)

svarstyklės horoskopas
svarstyklės horoskopas

Septintasis Zodiako ženklas
Antrasis Oro ženklas
Trečiasis pagrindinis ženklas
Valdančioji planeta – Venera
Laimingas skaitmuo – 6 ir visi skaičiai, dalomi iš šešių
Astrologinis simbolis – svarstyklės
Talismanas – širdis
Astrologinės spalvos – mėlyna, purpurinė ir jūros bangos spalva

Astrologiniai akmenys – smaragdas, safyras, opalas ,perlas ir berilas
Svarstyklės valdo Septintąjį horoskopo Būstą

BENDROJI ASMENYBĖS CHARAKTERISTIKA
Svarstyklės, kaip ir jų simbolis, asmeniniame gyveniirle dažnai
svyruoja aukštyn ir žemyn. Šviesios ir intelektualios, nes j o s –
Oro ženklas. Šie žmonės labai žavingi; jų šypsenai neįmanoma
atsispirti.

Svarstyklės visą gyvenimą ieško žmogaus, kuris būtų idealus
sutuoktinis (juk šis ženklas valdo Santuokos Būstą), bet kai
galų gale jį susiranda, retai būna laimingos. Kodėl? Gal Svarstyklės
įsimylėjusios pačią meilę? Gal kaip astronomams sunkiai įžiūrimas
Veneros paviršius, Svarstyklių žmonės tokie pat paslaptingi
ir nepaaiškinami?

Neatsitiktinai šio ženklo astrologinis simbolis – Svarstyklės.
Dauguma šių žmonių nuolat stengiasi j a s išlyginti visuomeniniame
ir asmeniniame gyvenime. Svarstyklėms reikia pusiausvyros
ir harmonijos, ir kai tai neįmanoma, j o s verčiau pasitraukia,
bet nesistengia keisti susiklosčiusios situacijos.

Venera apdovanojo savo sūnus ir dukras šmaikščiu analitiniu
protu, ypač meno srityje. Svarstyklės išmintingos ir traukia
žmones, prašančius jų patarimo. Tai nuoširdūs draugai ir malonūs
bei dalykiški bendradarbiai.

„Svarstyklinukai” turi gerą intuiciją ir estetinę nuovoką, todėl
t a rp jų daug puikių dailininkų, poetų, rašytojų, kompozitorių,
dainininkų ir aktorių. Galima sakyti, kad dėl šių vertingų ypatybių
Svarstyklės – laimingiausias astrologinis ženklas; ir dažnai
būtent taip ir būna. Bet daug kas priklauso ir nuo to, ar šie žmonės
susiras dvasinį savo gyvenimo partnerį. Tai – pagrindinis jų uždavinys
ir netgi pareiga. Juk visiškai neįmanoma įsivaizduoti Svarstyklių
vienaskaitoje, t. y. viename asmenyje; visos jų ateities perspektyvos
susijusios su pasišventimu įvairioms gyvenimo ir veiklos
sritims. Taigi, matome, kad Svarstyklės ieško meilės, bet ne
tiesiogine prasme, kaip Šaulys ar Skorpionas. Ko gero, j o s nuolatos
laukia to išties nepaprasto vakaro, kai išvys nepažįstamąjį,
kuris vėliau taps idealiu dvasiniu bendrininku ir užpildys jų gyvenimą.

Tačiau dėl visų šių ypatybių Svarstyklės netampa silpnomis
priešininkėmis netgi tada, kai j o s j au jūsų. Jų nepriklausomybė
neįveikiama; j o s visada aiškiai įsivaizduoja, kokio tipo žmogaus
ieško. Svarstyklės labai vertina žmones. Jos taip trokšta suteikti
kitiems nors laikiną laimę, kad verčiau pataikauja jiems, o ne sau.
Tačiau šie žmonės toli gražu nėra bevaliai ir maištaus, jei pastebės,
j o g įžeista jų subtili prigimtis.

Svarstyklės dažnai konfliktuoja su aplinka ir tikrove, nes save
visiškai sutapatina su elegancija ir grakštumu. Jos visomis išgalėmis
vengs kontakto su žmonėmis, pažeidinėjančiais etikos,ir
gero tono taisykles.

Nors Svarstyklių protas šviesus, tačiau šie žmonės nėra praktiški.
Jiems būdingas lengvabūdiškumas, noras mesti iššūkį visiems
ir viskam ir… gyventi savaip. Beje, dėl to j i e vėliau dažniausiai
gailisi. Svarstyklės dažnai būna bedarbės, todėl šiuo atžvilgiu
joms dera elgtis išmintingai ir išmokti kokio nors specialaus
verslo, geriausiai – susijusio su menu, kad visada turėtų darbą
ar bent j a u pragyvenimo šaltinį. Tai vienintelis būdas pasiekti
finansinių ir estetinių poreikių pusiausvyrą.

Lyginant, pavyzdžiui, su Jupiteriu, Veneros planetą astrologai
vadina ne tokia sėkminga. Todėl Svarstyklės turėtų išsiugdyti
praktiškumą, kad galėtų raškyti savo dangaus ir meilės valdovės duodamus vaisius. Išlaikančioms pusiausvyrą j o m s neįmanoma
atsispirti. Net ir rūsčiame komerciniame nūdienos pasaulyje Svarstyklės
turi savo neabejotinų privalumų. Jų ženklas valdo meilę,
grožį ir idealizmą – būtent tuos dalykus, kurių mums visiems dabar
labiausiai trūksta.

PSICHOSEKSUALINĖ CHARAKTERISTIKA
Kyla natūralus klausimas: jeigu Svarstylės turi tiek dorybių
ir taip intensyviai ieško partnerio, kodėl j o s dažnai negali patenkinti
ir išsaugoti savo meilės obj ekto? Esmė ta, kad šio ženklo žmonės
su savo mylimaisiais elgiasi ne kaip su žmonėmis, bet kaip su…
meno kūriniais. O j u k mūsų seksualinės laisvės amžiuje labai mažai
žmonių, kuriems patiktų, kad j a i s žavimasi „per atstumą”.

Glamonės ir fizinis artumas laikui bėgant pradeda Svarstykles
nervinti. Šie meilės dievai ir deivės iš visų j ė gų stengiasi būti
gražūs, patrauklūs, žavūs; ir kai pagaliau suranda tai, ko ieškojo,
jiems prasideda nuostabus ir rausvas romantiško žavesio laikotarpis.
Tada iš tiesų galima patikėti, kad šie žmonės gimę Veneroje meilės planetoje. Tačiau svajonės – toli gražu ne realybė, ir
Svarstykles greitai nuvargina fiziniai santykiai su mylimuoju(-
ąja). Tai nereiškia, kad šie žmonės nesidomi seksu; paprasčiausiai,
Svarstyklės yra per daug užimtos dvasine meile ir mintyse
fizinę meilę traktuoja kaip kažką grubaus ir neestetiško. Žinoma,
kaip ir visiems žmonėms, kartais (kai nusileidžia iš savo padangių)
joms prireikia sekso, bet jų mylimieji net ir tokiu atveju turi
palaukti, kol Svarstyklinukas pirmasis(-oji) duos ženklą.

Astrologinė statistika rodo, kad dauguma praėjusių laikų (o
taip pat ir šiandienos) kurtizanių gimusios po Svarstyklių ženklu.
Šio ženklo moterims „gatvės mergelės” vaidmuo visiškai neatrodo
toks j au blogas; ypač j e i atneša daug pinigų, gražią ir harmoningą
aplinką – tai padeda joms sutvirtinti savo nepriklausomybę.
Tokios laisvę mylinčios moterys savo dvasinius poreikius patenkina
panirdamos į aktyvų visuomeninį gyvenimą. Beje, j o s , kaip
taisyklė, tiesiog paniškai bijo to momento, kai reikės atsilyginti
savo globėjui už prabangą.

NESEKSUALINIAI MANEVRAI
Svarstyklių neseksualiniai manevrai tokie meistriški, kad j ų
„aukos” labai retai supranta, kas su j o m i s darosi. Kai kurie astrologai
Svarstykles laiko pačiu egoistiškiausiu ženklu; tačiau nereikia
užmiršti, kad visi ženklai daugiau ar mažiau egoistiški, netgi
ir Liūtas. Neseksualiniais manevrais Svarstyklės reikalauja, kad
draugai joms padėtų užmegzti visuomeninius kontaktus ir pasiekti
trokštamas aukštumas. Jos supranta, kad šia prasme nėra tokios
rafinuotos, ir dažnai naudojasi savo draugo ar draugės sugebėjimais.
Santuokoje šio ženklo žmonės kaip įmanydami vengia įvairių
nemalonių buitinių darbų bei rūpesčių, teisindamiesi prasta
nuotaika arba ūmai pablogėjusia savijauta. Iš tiesų gi, jų nuomone,
buitiniai darbai žemina orumą.

Meilėje Svarstyklės idéalistes, daug dėmesio skiria glamonėms
ir bučiniams. Šie žmonės labai jautrūs miegamojo atmosferai;
lovos baltiniai nuolatos turi būti idealiai švarūs. Kadangi Svarstykles
smarkiai veikia Venera, joms reikia prabangos – šilkinių
marškinių ar pižamos, švelnios šviesos, romantiškos muzikos. Prie
viso to – ilgai trunkančių meilės žaidimų, po kurių lytinis aktas
turi būti gana greitas. Kitaip jų estetiniai jausmai bus įžeisti.

KAIP PATENKINTI SVARSTYKLES
Su šiais žmonėmis elkitės švelniai. Jie nekenčia vulgarių dekoracijų;
iš visų ženklų lengviausiai lytinio akto metu nukrypsta
mintimis į šalį – tada j i e dažnai svajoja. Svarstyklėms net ir tokiais
momentais visiškai natūralu galvoti apie kažką kitą – buvusį
meilužį ar kažkur matytą gražų paveikslą. Beje, dauguma Holivudo
žvaigždžių-Svarstyklių ženklo žmonės, tačiau astrologiniai
apskaičiavimai rodo, kad šio meilę ir santuoką valdančio ženklo
atstovams nelabai sekasi tvarkytis šioje savo „parapijoje”.

TEIGIAMI BRUOŽAI
Svarstyklės labai doros, nuoširdžios ir atidžios. Jos puikiai
jaučia estetines vertybes, labai išmintingai elgiasi. Tai nuoširdūs
ir ištikimi draugai, puikūs profesiniai vadovai.

Nors kartais ir būdami labai nesantūrūs, šio ženklo žmonės
įsimyli iš širdies, o ne vedami gašlumo ar kitokių savanaudiškų
paskatų. Moterys Svarstyklės prisitaiko prie vyrų reikalavimų. Šie
sugebėjimai teigiamai veikia vyrus; jų įtaka maloni ir jaudinanti.
Nors ir nebūdami geri globėjai, šio ženklo vyrai šeimoje sukuria
harmonijos ir santarvės atmosferą. Jie geri tėvai. Tai – tikri romantikai
ir poetai, j u k ne veltui Svarstyklių devizas – harmonija
visur ir viskame.

NEIGIAMI BRUOŽAI
Kadangi Svarstyklės pernelyg stengiasi įtikti kitiems, sukurti
aplink save kažkam kitam reikiamą atmosferą, j o s kartais gali nužengti
taip toli, kad iškyla grėsmė prarasti savo individualumą.
Šie žmonės turi tapti praktiškesni ir įkūnyti savo kūrybines idėjas,
o ne tik „tuščiai” svajoti. Be to, privalo išmokti objektyviai vertinti
seksualinių santykių svarbą vedybiniame gyvenime. Svarstyklės
neturi teigiamai atsiliepti į jų nevertų žmonių prisirišimą ar keliamus
reikalavimus, nors j o m s i r atrodo, kad tie žmonės yra harmoningi
savo teisumu. Be to, visi „Svarstyklinukai” turi saugotis savo
egoizmo, ir kad jų idealizmas nevirstų paprasčiausiu irzlumu.

TINKAMIAUSI PARTNERIAI
Iki 29,5 metų Svarstyklės seksualiniu požiūriu darniausios
su Dvyniais ir Vandeniu. Visi trys – Oro ženklai ir iki 29,5 metų
jų intelektualiniai, visuomeniniai bei seksualiniai ryšiai netvirti,
nepastovūs. Po 29,5 metų Svarstyklių ženklo žmonės pradeda bręsti
ir tampa praktiškesni; jų gyvenimas j a u sėslesnis ir nebe toks
vėjavaikiškas. Tuo metu Svarstyklės darnios su Skorpionu ir Avinu,
nors šie du Marso valdomi ženklai kartais būna šiurkštoki ir
agresyviai išdidūs. Tačiau abiems reikalinga švelni Svarstyklių
pusiausvyra, ir j i e skatina ramų jų elgesį.

IŠTIKIMUMAS
Jaunystėje – gerai. Jau nuo 13 iki 23 metų Svarstyklės stengiasi
užmegzti glaudžius ir meilės, ir draugystės ryšius.

Santuokoje – puikiai, j e i iš jų nereikalaujama būti aistringais
meilužiais; taip pat j e i jiems paliekama laisvė aktyviai visuomeninei
veiklai ir savo laisvalaikį j i e gali skirti estetiniams poreikiams.

Pagrindinė darnos su Svarstyklėmis sąlyga – bendri darbo
interesai arba… daug pinigų, duodančių garantiją, kad jų neslėgs
įvairios pareigos.

ASTROLOGO KLAUSIMAI SVARSTYKLĖMS
Kodėl j ū s negalite išmokti pagyventi savo malonumui, nesirūpindami
draugais ir meilužiais?

Kodėl prieš imdami pasitikėti žmogumi turite rūsčiai jį išbandyti?

Ir pagaliau, kodėl žvaigždės sukūrė j u s tokius žavius, kad
šiam jūsų žavesiui tiesiog neįmanoma atsispirti?

Parašykite komentarą