Vaikų sveikinimas Mamai

mama
mama

Rodos, nebūtų saulės šviesos,
Jei nebebūtų Motulės —
Rodos, nebūtų pasauly tiesos,
Rūpesčiai slėgtų užgulę

Rytą ir vakarą saulė esi,
Mūsų brangioji Mamyte.
Savo esybe mums Tu švieti…
Tu — amžinoji gyvybė.

Laimę ir džiaugsmą puokštėj gėlių
Priimk, Motinėle, iš savo vaikų.

Sveikinimas su Motinos diena

mama
mama

Tau žydės alyvos, Motinėle,
Tau žaliuos po langu jovarai,
Sodo žiedus glostys mėnesėlis,
Sups žvaigždes, kaip Tu mane supai.

Tulpių glėbyje — Tau mano meilė
Ir svajonių dydžio artuma.
Jeigu mano šypsnis — Tavo laimė —
Tau šypsosiuos kol esu gyva.

Vaikų sveikinimas Tėveliui

tėvelis
tėvelis

Tarytum ąžuolas stiprus ir ištvermingas,
Tarytum medis, Tėve, žemėje esi.
Žmogus gyvena, kad jis būtų reikalingas,
Kad jo darbais gėrėtųsi visi.

Mes linkim, Tėve, ąžuolų žalių tvirtybės,
Jaunatviškos minties ir vyriškos jėgos.
Tegu gyvena Tavyje galia jaunystės
Taip, kaip gyvena paukščiai ąžuoluos.

Mes apkabinsim, Tėve, Tave vėjų rankom —
Tu išblaškytus vėl visus priglausk…
Ir ąžuolo galias paleiski tik į dangų,
Kur Dievas mus palaimos lietumi nuplaus.

Sūnaus sveikinimas mylimai Mamai

mama
mama

Baltų sodų žydėjimas — Motinai mano.
Raibų paukščių čiulbėjimas — Motinai mano.

Nenustosiu dėkoti Tau, nenustosiu myl
ėti — Pripratau savų vaikų laukt, pripratau aš ilg
ėtis.

Baltos pūgos nuneš mane atminimų šalin.
Baltos pūgos atpūs mane pas Motulę širdin…

Nepavargsiu sakyti Tau, kaip gyvenimo lietūs
Varė naktį šalta gatve, kad Tavęs aš ilgėčiaus.

Išvarytą — priimk mane į gerumo pasaulį.
Apkalbėtą — paguosk mane, man nušvitus lyg saulė…

Sužalotą — išgydyk vėl, kad tik Tau delnuose
Aš užgimčiau gyventi vėl viltimi vaikuose.