Anekdotai apie Petriuką

Mokytoja klausia Petriuko:
– Kas toliau: Amerika ar Mėnulis?
Petriukas negalvodamas atsako:
– Aišku, kad Amerika. Juk mėnulį mes matome, o Amerikos – ne.

****

Tikybos mokytoja klausia Petriuko:
– Kas viską mato ir girdi?
– Mūsų kaimynė.

****

Petriukas klausia tėčio:
– Tėti, kodėl man aplink viskas sukasi?
Tėtis:
– Nu ką, ir vėl mano paskutinį alų išgėrei…

****

Mokytoja skundžiasi Petriuko mamai:
– Petriukas išvadino mane karve!
– Kiek kartų aš jam sakiau, kad jis nevertintų žmonių pagal išvaizdą! – pasipiktina Petriuko mama.

****

Petriukas ateina pas močiutę pasisvečiuoti. Močiutė klausia:
– Tai ką, vėl tėvai riejasi?
– Aha. Mama iš komandiruotės atvežė sifilį. Tada jį perdavė tėvui, kaimynui Jonui ir savo viršininkui Antanui. Dabar jie visi riejasi ir rėkia vieni ant kitų. O aš taip ir nesuprantu – ar mažai parvežė, ar padalino nelygiai…

****

– Kokių gyvūnų grupei priklauso akiniuotoji gyvatė? – klausia mokytoja.
– Tikriausiai trumparegių, – atsako Petriukas.

****

Matematikos pamoka. Mokytoja klausia Petriuko:
– Jei tavo vienoje kelnių kišenėje yra 10 eurų, o kitoje – 30 eurų, ką tai reiškia?
– Tai reiškia, kad aš užsimoviau svetimas kelnes.

****

Mokytoja sako Petriukui:
– Eik prie lentos.
Petriukas atsistojo ir nuėjo prie Onutės.

****

– Mokytoja, ar galima bausti žmogų už tai, ko jis nepadarė? – klausia Petriukas.
– Žinoma ne, – užtikrina mokytoja.
– Tai gerai, nes aš nepadariau namų darbų…

****

Mokytoja klausia:
– Vaikai, kas yra greičiausias pasaulyje?
Vaikai vienas per kitą:
– Mašina! Lėktuvas! Raketa!
Vienas atsistoja ir sako:
– Greičiausia pasaulyje – mintis. Štai aš esu čia, o mintyse galiu jau būti pas močiutę kaime arba mėnulyje…
Čia atsistoja Petriukas ir sako:
– Tamsta mokytoja, mano manymu, greičiausia pasaulyje – tryda. Nesuspėsi net ir pagalvoti, o jau kelnės pilnos!

Parašykite komentarą