Daili voverės uodega

Kai Dievas kūrė gyvūnus, voverei davė tik nedidelę uodegėlę. Kiti
gyvūnai, kurie turėjo dideles ir gražias uodegas, ėmė iš jos šaipytis.
Tai išgirdusi voverė nuėjo pas Dievą ir tarė:
-Dievuli, visi iš manęs juokiasi, kad aš turiu tokią mažą uodegą.
Išklausęs skundą, davė jis voverei tokią uodegą, kokios neturėjo joks kitas gyvūnas.
Ir šiandien voverė savo pūsta uodega puikuojasi.

Parašykite komentarą